2010. december 21., kedd

A Feltámadás litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, az emberiség Megváltója Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki győztél a bűn és a sátán felett Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki diadalmaskodtál a halál felett Irgalmazz nekünk!
Jézus, szent és igazságos Irgalmazz nekünk!
Jézus, a feltámadás és az élet Irgalmazz nekünk!
Jézus, a kegyelem osztója Irgalmazz nekünk!
Jézus, a világ bírája Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki életedet adtad juhaidért Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki harmadnapra feltámadtál Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki választottaidnak kinyilatkoztattad magad Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki áldott édesanyádat meglátogattad Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a síró Magdolnának megjelentél Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki angyalt küldtél a szent asszonyokhoz Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki a tizenegyet megvigasztaltad Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki nekik békét ígértél Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki lelkedet lehelted reájuk Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki Tamás hitét megerősítetted Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki nyájadat Péter gondjaira bíztad Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki Isten országáról beszéltél Irgalmazz nekünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy új életet élhessünk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te megismerésedben gyarapodjunk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az élet Kenyerét vehessük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy mindvégig kitartsunk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy benned bízzunk a te jöveteledkor Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy arcodat örömmel szemlélhessük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az ítéletkor jobbodon állhassunk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy helyünk a szentek között legyen Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus feltámadott. Alleluja! Valóban feltámadott és megjelent Simonnak. Alleluja!

Könyörögjünk!
Isten, ki egyszülött Fiad által a halált legyőzted és az örök életre vezető utat megnyitottad,
kérünk, erősíts minket kegyelmeddel, hogy mindig, mint a bűnöktől megváltottak élhessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: