2010. december 21., kedd

Litánia Jézusról

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Jézus, hallgass minket! Jézus, hallgass minket!
Jézus, hallgass meg minket! Jézus, hallgass meg minket!

Jézus, az élő Isten Fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, Szűz Mária fia Irgalmazz nekünk!
Jézus, az örök főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, az élet teljessége Irgalmazz nekünk!
Jézus, életem támasza Irgalmazz nekünk!
Jézus, leghűségesebb társam Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki bennem élsz Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindennél jobban szeretsz Irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmek meghozója Irgalmazz nekünk!
Jézus, emberi életek ismerője Irgalmazz nekünk!
Jézus, élő szeretet Irgalmazz nekünk!
Jézus, alázat példája Irgalmazz nekünk!
Jézus, életünk Ura Irgalmazz nekünk!
Jézus, a gyengék ereje Irgalmazz nekünk!
Jézus, a forrás Irgalmazz nekünk!
Jézus, elesettek támogatója Irgalmazz nekünk!
Jézus, félénkek gyámolítója Irgalmazz nekünk!
Jézus, szótlanak szószólója Irgalmazz nekünk!
Jézus, gondolataink ismerője Irgalmazz nekünk!
Jézus, életünk vezetője Irgalmazz nekünk!
Jézus, gondjaink elűzője Irgalmazz nekünk!
Jézus, lelkem kovácsa Irgalmazz nekünk!
Jézus, barátom Irgalmazz nekünk!
Jézus, életem ajándékozója Irgalmazz nekünk!
Jézus, hű társam Irgalmazz nekünk!
Jézus, mennyei magvető Irgalmazz nekünk!
Jézus, csendes segítőm Irgalmazz nekünk!
Jézus, gondjaink megoldója Irgalmazz nekünk!
Jézus, esetlenek segítője Irgalmazz nekünk!
Jézus, zárkózottak menedéke Irgalmazz nekünk!
Jézus, útkeresők iránytűje Irgalmazz nekünk!
Jézus, magányosok társa Irgalmazz nekünk!
Jézus, gyermekek barátja Irgalmazz nekünk!
Jézus, életem megváltója Irgalmazz nekünk!
Jézus, életem értelme Irgalmazz nekünk!
Jézus, álmom őrzője Irgalmazz nekünk!
Jézus, kegyelmek forrása Irgalmazz nekünk!
Jézus, lelkem orvoslója Irgalmazz nekünk!
Jézus, életem megédesítője Irgalmazz nekünk!
Jézus, bűnös lelkek menedéke Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindig megszólítasz Irgalmazz nekünk!
Jézus, aki mindig meghallgatsz Irgalmazz nekünk!
Jézus, legfőbb példaképünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, életünk célja és értelme Irgalmazz nekünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket, Jézus!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Jézus!

Szűz Mária, betegek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, rászorulók segítője Könyörögj érettünk!

Pio atya imája:
Ó Mária, a megtestesült Igének Szülője, és a mi legédesebb Anyánk,
itt vagyunk lábaid előtt, mialatt felvirrad egy új nap, Istennek új, nagy ajándéka.
Kezedbe és szívedbe helyezzük egész valónkat, mindenünk a Tied legyen:
értelmünk és akaratunk, testünk és lelkünk.
Alakíts bennünk anyai szereteteddel új életet, a Te Jézusod életét.

Ó Mennyek Királynője, a legkisebb értékű cselekedeteinket is támogasd anyai sugallataiddal,
add, hogy a szent és szeplőtelen (szentmise) áldozatban minden és mindegyik tettünk tiszta és Istennek tetsző legyen!

Ó Jóságos Anya, tégy minket szentekké, amint ezt tőlünk Jézus elvárja,
és a Te Szíved vágyakozva folytonosan kéri!
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: