2010. december 21., kedd

Litánia a Lourdes-i Szűz tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Lourdes-i szent Szűz, mi asszonyunk, Istennek szent anyja Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, Magyarország Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki 18-szor megjelenni kegyes voltál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki azt mondottad:
"Én vagyok a Szeplőtelen fogantatás!" Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz,
ki egy ártatlan gyermeknek méltóztattál magad kijelenteni,
hogy megtanuljunk mi is egyszerűek és ártatlanok lenni Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a Pireneusok hegyein mutattad magad,
hogy mi is az ég felé törekedjünk Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki mint titkos galamb,
a sziklák hasadékában egy barlangban megjelenni kegyeskedtél Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki kezedben rózsafüzért viselve,
minket a szentolvasó szeretetére buzdítottál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki összekulcsolt kezekkel minket az imára tanítottál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki égre emelt tekinteteddel arra intettél,
hogy szívünket mi is az ég felé emeljük Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki lábadon aranyrózsát viselve,
minket arra oktattál, hogy szeretet irányítsa lépteinket Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a gyermekek iránt szeretetet tanúsítottál,
hogy törekedjünk mi is, mint a gyermekek, szelídek és ártatlanok lenni Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnbánatot
háromszorosan ajánlani kegyes voltál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a bűnösökért imát sürgetni méltóztattál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki csodálatos forrást fakasztani méltóztattál Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki magadhoz édesgetsz bennünket Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki a hitetleneken
és gonosz fondorkodókon győzedelmeskedtél Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, kinek kegyes látogatása mutatja,
hogy az Isten még nem hagyott el bennünket Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, a zarándokok édes reménye,
ki mindenféle betegséget meggyógyítasz Könyörögj érettünk!
Lourdes-i szent Szűz, ki annyi szerencsétlent megvigasztalsz Könyörögj érettünk!

Esedezve kérünk, hogy megjelenésed célja teljesedjék rajtunk Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Nyerj az Anyaszentegyháznak győzelmet ellenségein Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Törd meg a pokoli kígyó fejét Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Védelmezd a pápát, aki a te Szeplőtelen fogantatásodat kihirdette Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne engedd, hogy hazánk megszűnjék kedvelt országod lenni Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Ne feledkezzél el szegény országunkról Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Add vissza nemzetünknek őseink hitét és erényeit Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Gyógyítsd be hazánk sebeit: a káromkodást és hitetlenséget Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Hajtsd le kegyes füledet mindazokhoz, akik segítségedet kérik Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!
Tisztítsd meg és buzdítsd fel szívünket,
hogy méltók legyünk meghallgattatásra Lourdes-i szent Szűz, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Ezerszer dicsőítünk, Boldogságos Szűz Mária! Szent és szeplőtelen fogantatásod titkában!

Könyörögjünk!
Áldunk és magasztalunk legtisztább Szűzanyánk!
A fényes Lourdes-i barlangban szelíd mosollyal tizennyolcszor jelentél meg,
és azt mondottad az elragadtatásba merült Bernadettnek:
"Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás!"
Ujjongó szívvel dicsérjük Istent ezért a nagy kegyelmedért.
Hálát adunk neked Lourdes-i jelenésedért és azért a sok jótéteményért,
amelyet kegyhelyeden és mindenütt, ahol téged tisztelnek, kegyesen ajándékozol.
Most és mindörökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: