2010. december 21., kedd

Árpád-házi Szent Erzsébet litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, az irgalmasság Anyja Könyörögj érettünk!

Szent Erzsébet, aki gyermekkorodtól Istennek szolgáltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki magadat állandóan a Szűzanyának ajánlottad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a királyi udvarban is Istennek éltél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki kiválasztott vagy erényeidnél fogva Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki egész éjszakákat átimádkoztál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit Isten sokszor csodás módon vigasztalt Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény élet tanítómestere Könyörögj érettünk!
Te, a jó erkölcsnek fönséges példája Könyörögj érettünk!
Te, a világi hívság megvetője Könyörögj érettünk!
Te, a szegénység kedvelője Könyörögj érettünk!
Te, tiszta lélek Könyörögj érettünk!
Te, az alázatosság illatos virága Könyörögj érettünk!
Te, a szeretet csodálatos rózsája Könyörögj érettünk!
Te, az engedelmesség tökéletes példaképe Könyörögj érettünk!
Te, a türelem angyala Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény lemondás és önmegtagadás megvalósítója Könyörögj érettünk!
Te, készséges kereszthordozó Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, akit rokonsága elhagyott és üldözött Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki alattvalóid gyalázását türelemmel fogadtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a Megfeszített sebeibe menekültél Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki vagyonodat a szegényeknek adtad Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki mindenkivel szelíd és szeretetreméltó voltál Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki a szomorúaknak vigasztalója vagy Könyörögj érettünk!
Te, a szegények anyja Könyörögj érettünk!
Te, az árvák nevelője Könyörögj érettünk!
Te, a szükséget szenvedők menedéke Könyörögj érettünk!
Te, a betegek szorgalmas ápolója Könyörögj érettünk!
Te, a nélkülözők és szorongatottak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Te, Krisztus jegyese Könyörögj érettünk!
Te, a házasok példaképe Könyörögj érettünk!
Te, az özvegyek tüköre Könyörögj érettünk!
Te, a gyermeknevelő szülők útmutatója Könyörögj érettünk!
Te, a vakok világossága Könyörögj érettünk!
Te, a gonoszlélek megfélemlítője Könyörögj érettünk!
Te, aki az égben különleges dicsőségnek örvendesz Könyörögj érettünk!
Te, aki közbenjárónk vagy az Isten trónjánál Könyörögj érettünk!
Te, Magyarország éke Könyörögj érettünk!
Te, a keresztény nők példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a téged tisztelők hűséges védője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hűséges pártfogónk Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a mi jó anyánk Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Irgalmas Isten, világosítsd meg híveid szívét, és Szent Erzsébet dicső könyörgésére
tégy minket a világ javainak megvetőivé és a mennyei vigasztalás szüntelen élvezőivé.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: