2010. december 21., kedd

Litánia az ember megmentéséről

Atya, Fiú és Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Háromságban egy Isten Irgalmazz nekünk!

Istennek Fia, te emberré lettél
és hatalmat adtál nekünk, hogy Isten gyermekei legyünk Hála neked, Urunk!
Örök Bölcsesség, világosságunk lettél,
hogy tudjuk, honnét jövünk, hová tartunk Hála neked, Urunk!
Út és Igazság, feltártad előttünk az élet célját és értelmét Hála neked, Urunk!
Világ világossága, eljöttél, hogy ne maradjunk gyűlöletben és hitetlenségben
hanem betöltsük szereteted parancsát Hála neked, Urunk!
Igazság tanúja, te életeddel pecsételted meg Isten üzenetét Hála neked, Urunk!
Hívők tanítója, testvérré tetted mindazokat, akik hallgatnak szavadra Hála neked, Urunk!
Apostolok mestere, szétküldted barátaidat, hogy elvessék Isten igéjét
és tanítványoddá tegyenek minden népet Hála neked, Urunk!

Jézus Krisztus, az újszövetség papja és ádozata,
értünk adtad oda életedet és értünk vetted vissza újra Hála szeretetedért!
Közbejárónk az Atyánál, földi életed napjaiban hangos kiáltással
könnyek között könyörögtél és esedeztél érettünk Hála szeretetedért!
Világ Üdvözítője, a kisértésből, aggodalomból,
gyalázatból és halálból tanultál engedelmességet
és így engeszteltél ki bennünket Istennel Hála szeretetedért!
Égből szállott Kenyér,
nekünk ajándékoztad magadat, hogy életünk és békességünk legyen Hála szeretetedért!
Örökkévaló Pap, egyszer s mindenkorra feláldoztad magadat,
és most az Atyánál élsz mindörökre, hogy közbenjárj értünk Hála szeretetedért!
Egyetlen közvetítőnk,
véred árán megváltottál mindannyiunkat, és papi népeddé tettél Hála szeretetedért!
Isteni Főpapunk, sáfárokat rendeltél szent titkaidnak,
hogy szolgálatuk közénk hozza áldozatodat Hála szeretetedért!

Názáreti Jézus, te törődtél a szegényekkel, gyöngékkel, elveszettekkel Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Halottak elsőszülötte, előttünk mentél az Atyához Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Jó pásztor, minden nyelvet és emberfajtát népeddé egyesítettél Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Történelemnek Ura, Te vezérelted Egyházadat
századok mélységein és magasságain át, és mindig itt maradsz velünk Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Isten Fia, Te nem azért jöttél, hogy kiszolgáltasd magad, hanem hogy szolgálj Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Egyházunk Feje, Te minden tagnak juttatsz kegyelmed adományaiból
Isten egész népének szolgálatára Kérünk, add nekünk Lelkedet!
Pásztorok Pásztora,
Te Egyházadat az apostolok és próféták fundamentumára építetted
és azt akarod, hogy szolgáid irányítsák tovább Kérünk, add nekünk Lelkedet!

Világnak Ura, újra el fogsz jönni mint bíránk, és mindent átadsz Atyádnak Az ítélet napján légy kegyes hozzánk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Urunk Jézus Krisztus, Te vagy Isten Igenje nekünk embereknek,
közbejárónk a mennyben, népednek Pásztora.
Töltsd el szolgáidat, papjainkat a Te Lelkeddel.
Szabadítsd meg őket minden gonosztól.
Add, hogy vezetésükkel hazataláljunk Atyád házába, ó, világ Üdvözítője.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: