2010. december 21., kedd

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének litániája (1.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A mennyei Atya leányának szeretett Szíve Könyörögj érettünk!
A Fiúisten Anyjának áldott Szíve Könyörögj érettünk!
A Szentlélek mátkájának kiválasztott Szíve Könyörögj érettünk!
A Szentháromság Templomának csodálatra méltó Szíve Könyörögj érettünk!

Mária Szíve, áteredő bűn nélkül fogantatott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden cselekedeti bűntől tiszta Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden erénnyel és kegyelemmel teljes Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szentség teljessége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bölcsesség székhelye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazságosság tükre Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, frigynek szent szekrénye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, irgalom trónus Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, keresztények segítsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, betegek gyógyulása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, tévelygők világossága Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, igazak erőssége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, szomorodottak vigasztalása Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, kisértésekben erősségünk Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, haldoklók reménye Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, az isteni szeretet legtökéletesebb áldozata Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, miérettünk a fájdalom tőrével átszúrt Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, Jézus szeretetének záloga Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, a mennyek dicsőségében megkoronázott Szív Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, segítőnk minden viszontagságunkban Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, minden szívnek öröme Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, angyalok gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Mária Szíve, mennyországnak ajtaja Könyörögj érettünk!

Rózsafüzér Királynőjének szeplőtelen Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dicsőséges Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének nagyhatalmú Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének jóságos Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének hűséges Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének irgalmas Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének türelmes Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szelíd és alázatos Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének dícsérendő Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének szeretetre méltó Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legtisztább Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legdrágább Szíve Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér Királynőjének legszentebb Szíve Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Rózsafüzér Királynője! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, aki a Boldogságos Szűz Mária Szívét kegyelmeid teljességével tökéletesítetted,
legédesebb szeretetednek fényével megvilágosítottad,
hogy egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus benne kedvesen nyughasson.
Engedd nekünk isteni kedvelésed által, amelyet e legszentebb Szívben találtál,
hogy mi is az ő utjain járva, a megváltás gyümölcseiben részesüljünk,
az irántad való szeretetben naponként gyarapodjunk és ez élet után
az örök boldogság örömeibe jussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: