2010. december 21., kedd

Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Isten, Mennyei Atyánk, Aki Fiad trónját örök időkre elkészítetted Irgalmazz nekünk!
Fiú Isten, Jézus, mi Áldozati főpapunk, igaz Próféta és Uralkodó Király Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten, Aki elárasztottál minket ajándékaiddal Irgalmazz nekünk!
Szentháromság, Három személy, Egy Isten, az Örök Egység Szépségében Irgalmazz nekünk!

Ó, Jézus, Örök Királyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Legirgalmasabb Király, Aki kiterjeszted ránk kegyelmeidet Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek nagy kegyelmét kaptuk a gyónás szentségében Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Szerető Király, Aki felajánlja nekünk a gyógyulás kegyelmét Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a mi Eucharisztikus Királyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a prófétánk által megjövendölt király Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Ég és Föld Királya és Irányítója minden népnek Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, a Mennyei Udvar Gyönyörűsége Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, alattvalóinak legkönyörületesebb Királya Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akitől minden tekintély származik Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel együtt mi is Egységben vagyunk Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Akinek királysága nem e világból való Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek szíve szeretettel lángol az emberiségért Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki a kezdet és a vég, az Alfa és az Omega Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát, a Királynőt adta nekünk,
hogy a mi drága Anyánk legyen Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki majd az ég felhőiből jön el hatalommal, és nagy dicsőségben Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Akinek trónját bizalommal elérhetjük Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki igazán jelen van a legszentebb Oltáriszentségben Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát minden kegyelem közvetítőjévé tette Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Aki Máriát Társmegváltóvá tette, társul az Üdvösség tervében Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, aki kigyógyít minket minden viszályból és egyenetlenségből Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, akit megsebez az emberiség közönyössége Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, aki szeretete balzsamát adja nekünk,
hogy vigasztaljuk megsebzett szívét Uralkodj szívünkben!
Ó, Jézus, Király, Aki KÖZTÜNK van, és tiszta gyönyörűségünk kútforrása Uralkodj szívünkben!

Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz uralkodó minden földi hatalom felett Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki a pokol erőinek örökre való leigázója Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek nagy irgalma mérsékli bűneink megérdemelt büntetését Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
igaz Király, Egyetlen Menedéke az oly nagyon beteg világnak Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki Békével áldja meg a hívek lelkét, akik Őt Igaz Királyuknak ismerik Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki kegyesen elküldöd szent angyalaidat, hogy védelmezzenek minket Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek Fő Hercege Szent Mihály arkangyal Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki megtanít minket arra, hogy az uralkodás szolgálat Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Igazságos Bíró, Aki elkülöníti a gonoszt és a jót Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki előtt minden térd meghajlik Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Bárány, Aki a mi Jó Pásztorunk Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki miután lerombol minden más uralmat,
átadja a királyságot az Atyaistennek Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Aki vég nélküli uralkodó, s Akinek országa örökkévaló Engedd, hogy szolgáljunk Téged!
Ó, Jézus, Minden Népek Királya,
Akinek irántunk való szeretete állhatatos, és hűsége örökké tart Engedd, hogy szolgáljunk Téged!

Örök Atya, Aki egyetlen szeretett Fiadat adtad nekünk,
hogy Megváltónk, Egy Igaz Közbenjárónk, és Uralkodó Királyunk legyen Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!
Szentlélek Úristen, a Háromság Harmadik Személye,
az Atya és a Fiú Szeretete, Aki megszentelsz minket és életet adsz nekünk Dicsőítünk Téged és hálát adunk Neked!

Mária, Királynőnk, és Anyánk, Aki közbenjársz Jézusnál a mi érdekünkben Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, Akin keresztül kapunk minden kegyelmet Imádkozz érettünk!
Mária, Királynőnk és Anyánk, a Szentháromság Egyetlen Drágaköve Imádkozz érettünk!


TÖRTÉNETE:
A "Jézus, Minden Népek Királya" tiszteletet két amerikai asszony előtt nyilvánította ki Jézus.
Az Egyház képviselői tanúsítványa szerint ez az áhítat mentes minden hit- és erkölcsi tévedéstől.
(Puerto Rico, 1993.08.15.)

A kinyilatkoztatásban Jézus imákat és ígéreteket adott
megtérésre, gyógyításra, az egység megvalósítására,
a békére, a védelemre, és a kitartáshoz szükséges megerősítésre.
Jézus különleges kegyelmeket ígért azoknak, akik Őt ezen ájtatosságon keresztül tisztelik.
Jézus kéri, hogy akik végzik e tiszteletet,
ajánlják fel magukat az Édesanyjának, Máriának, mint Minden Kegyelem Közvetítőjének.
A Minden Népek Királya ájtatosság része a "Litánia Jézus, Minden Népek Királya tiszteletére".

A litániához adott ígéretek:
"Megígérem, hogy mindazok, akik ezt a litániát imádkozzák,
azokat a halál majd karjaimban fogja találni, és mosolyomat látják majd.
Én Magam, mint Minden Népek Királya jelenek meg nekik haláluk előtt.

FORRÁS: Máthé Mária [szerk.]: Misztikusok imagyűjteményeAz ájtatossághoz tartoznak:

"Egység rózsafüzére"
"Szentáldozás kilenced"
"Kilenced Jézus, az Igaz Király tiszteletére"

Ezek végzéséhez további ígéretek kapcsolódnak.

Nincsenek megjegyzések: