2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (3.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyboldogasszonya Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az Árpádok királyi házának ékes sarja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódóak angyali vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye Könyörögj érettünk!
Szent Margit, minden testi és lelki betegség orvoslója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar hon üdvéért vezeklő szelíd bárány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzetért elégő áldozat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szentek kertjének megdicsőült szép virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűz Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemével egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével helyrehozni képesek legyünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: