2010. december 21., kedd

Litánia a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!
Kis Jézus, a Kármelhegyi Szűzanya ölében Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Kármel Anyja és ékessége Könyörögj érettünk!
Szentháromság kiválasztottja Könyörögj érettünk!
Isten dicsőségének szövetségszekrénye Könyörögj érettünk!
Isten legnagyobb csodája Könyörögj érettünk!
A Mindenható mesterműve Könyörögj érettünk!
Isten bölcsessége és gyönyörűsége Könyörögj érettünk!
Tövisek közt liliom Könyörögj érettünk!
Az ég édes ajándéka Könyörögj érettünk!
Megbocsátó és elnéző Anya Könyörögj érettünk!
Az emberiség Megváltójának Édesanyja Könyörögj érettünk!
Az idők megújulása Könyörögj érettünk!
Könyörgő mindenhatóság Könyörögj érettünk!
Fenséges közbenjárónk Könyörögj érettünk!
Égi kincsek kiosztója Könyörögj érettünk!
Isten javainak kincstárnoka Könyörögj érettünk!
Minden veszélyben oltalmunk Könyörögj érettünk!
Elhagyottak segítsége Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Tévedések legyőzője Könyörögj érettünk!
Szegények és elhagyatottak Édesanyja Könyörögj érettünk!
Kétségbeesettek reménysége Könyörögj érettünk!
A világ utolsó menedéke Könyörögj érettünk!
Legyőzhetetlen védelmezőnk Könyörögj érettünk!
A földkerekség áldottja Könyörögj érettünk!
Ó, arany csillagunk Könyörögj érettünk!
Ó, illatos virágunk Könyörögj érettünk!
Ó, titkos forrásunk Könyörögj érettünk!
Biztos menedékünk Könyörögj érettünk!
Isten haragjának kiengesztelője Könyörögj érettünk!
Árvák és özvegyek mentsvára Könyörögj érettünk!
Üdvösségünk záloga Könyörögj érettünk!
Süllyedőknek mentőöve Könyörögj érettünk!
Elesettek pártfogója Könyörögj érettünk!
Haldoklók segítsége és vigasza Könyörögj érettünk!
Paradicsom kapuja Könyörögj érettünk!
Mennyország kulcsa Könyörögj érettünk!
Isteni jóság trónusa Könyörögj érettünk!
Élő vizek forrásának kiosztója Könyörögj érettünk!
Hajótöröttek kikötője Könyörögj érettünk!
Tengernek fényes csillaga Könyörögj érettünk!
Kármel virága Könyörögj érettünk!
Kármelitáidat szeretettel elhalmozó Anya Könyörögj érettünk!
Szent skapuláré Királynője Könyörögj érettünk!

Szent József Könyörögj érettünk!
Szent Terézia Könyörögj érettünk!
Szent Terézke Könyörögj érettünk!
Kármelnak összes szentjei Könyörögjetek érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Kármel Édesanyja és Ékessége! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Szűzanyánk, te annyira szeretted a Kármelt, hogy érette közénk jöttél.
Áldj meg minket, hogy mindenkor felismerjük akaratodat, magunkról megfeledkezve,
életünk Isten dicséretében, szolgálatában, a Te dicséretedben és szolgálatodban teljék el.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: