2010. december 21., kedd

Bűnbánati litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, emberré lett Isten Irgalmazz nekünk!
Jézus, lelkek szeretője Irgalmazz nekünk!
Jézus, bűnösök Megváltója Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki azért jöttél, hogy az elveszetteket keressed Irgalmazz nekünk!
Jézus, ki érettünk 40 nap és 40 éjjel böjtöltél Irgalmazz nekünk!
A bukott Ádám iránti kegyességed által Irgalmazz nekünk!
Noé iráni hűséged által Irgalmazz nekünk!
Ki gondoltál Lótra, mikor bűnösök között élt Irgalmazz nekünk!
A zsidók iránt a pusztában tanúsított türelmed által Irgalmazz nekünk!
Dávid bűnének megbocsátása által Irgalmazz nekünk!
Az istentelen Ácháb iránti elnézésed által,
midőn az megalázta magát Irgalmazz nekünk!
A bűnbánó Manasses újra-felemelése által Irgalmazz nekünk!
A niniveiek iránti hosszantűrésed által,
midőn azok szőrzsákban és hamuban vezekeltek Irgalmazz nekünk!
A Makkabeusoknak adott áldásod által,
kik a harc előtt böjtöltek Irgalmazz nekünk!
Keresztelő Szent János kiválasztása által,
ki előhírnököd és a bűnbánat hirdejője volt Irgalmazz nekünk!
Ki a vámost megigazultnak mondottad,
aki fejét lehajtotta és a mellét verte Irgalmazz nekünk!
Ki a tékozló fiút szeretettel fogadtad vissza Irgalmazz nekünk!
A szamariai asszony iránti szelídséged által Irgalmazz nekünk!
Zakeushoz való jóságos leereszkedésed által,
ki jóvátette vétkét Irgalmazz nekünk!
A házasságtörésen ért asszony iránti részvéted által Irgalmazz nekünk!
Magdola iránti jóságod által,
mert az nagyon szeretett Irgalmazz nekünk!
Péterre vetett pillantásod által,
melyre ő a bánat könnyeit ontotta Irgalmazz nekünk!
A kereszten függő jobb latorhoz intézett kegyelemteljes szavaid által Irgalmazz nekünk!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy önmagunkat megítéljük és így a te ítéletedtől mentesek legyünk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a bűnbánatnak méltó gyümölcseit teremjük Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy halandó testünkben a bűn ne uralkodjék Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy üdvösségünket félelemmel és remegéssel munkáljuk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Jézus, Istennek Fia Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És kiáltásunk jusson eléd.

Könyörögjünk!
Urunk, kérünk téged, hűségedben adj nekünk megbocsátást és békét,
hogy minden bűn-adósságunktól megtisztuljunk
és nyugodt lélekkel szolgálhassunk neked.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: