2010. december 21., kedd

Az alázatosság litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

A hűtlenségtől Ments meg, Uram, minket!
A tisztátalanságtól Ments meg, Uram, minket!
A hiúságtól Ments meg, Uram, minket!
A kevélységtől Ments meg, Uram, minket!
A gőgtől Ments meg, Uram, minket!
A gyávaságtól Ments meg, Uram, minket!
A keményszívűségtől Ments meg, Uram, minket!
A lelki gazdagságtól Ments meg, Uram, minket!
A földi gazdagságtól Ments meg, Uram, minket!
A gúnyolódástól Ments meg, Uram, minket!
Az ítélkezéstől Ments meg, Uram, minket!
A kényelemszeretettől Ments meg, Uram, minket!
Önmagunktól Ments meg, Uram, minket!
Az önzéstől Ments meg, Uram, minket!
Sugallataid elhanyagolásától Ments meg, Uram, minket!

A vágytól, hogy elismerjenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy szeressenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tiszteljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megbecsüljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy megértsenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy irigyeljenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy csodáljanak Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy sikeres legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy gondtalan legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy népszerű legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy kiváló legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy társaim legyenek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy eredményes legyek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy tanácsomat kérjék Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy dicsőséget nyerjek Ments meg, Uram, minket!
A vágytól, hogy hatalmat kapjak Ments meg, Uram, minket!

A félelemtől, hogy megaláznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megvetnek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kigúnyolnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elárulnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kihasználnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy cserbenhagynak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy egyedül hagynak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy lenéznek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megítélnek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megszólnak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy bántalmaznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy megrágalmaznak Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy sikertelen leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kifosztott leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy nevetséges leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy szegény leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy kiszolgáltatott leszek Ments meg, Uram, minket!
A félelemtől, hogy elhagyatott leszek Ments meg, Uram, minket!

Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másokat jobban becsüljenek, mint engem Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy másoknak hasznát vegyék,
értékeljék, engem pedig mellőzzenek Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy mások sikeresebbek legyenek;
s ha sikertelenséget adsz nekem, el tudjam viselni Hallgass meg, kérlek!
Engedd, Jézus, akarnom, hogy akár a magam szemében is
megvetett legyek, csak te szeress engem Hallgass meg, kérlek!

Add, kérlek, hogy mindig az legyek, és azzá legyek, aminek teremtettél Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te tetszésedre törekedjem,
s az emberek tetszését vagy nemtetszését figyelmen kívül hagyjam Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy egyedül a te keresztedben lássam az erőt és az eredményességet Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy magamtól teljesen megszabaduljak és mindent neked adjak Hallgass meg, kérlek!
Add, kérlek, hogy minden moccanásom irántad való szeretetből történjen,
hogy mindent, érted, általad és benned viseljek el és tegyek meg Hallgass meg, kérlek!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk

Könyörögjünk!
Úristen! Te, aki felgyújtottad bennem a Te szent Kereszted oktalansága és gyakorlata iránti vágyat,
tedd teljessé bennem azt, amire most még vágyakozom.
Tégy engem egészen kicsinnyé, szegénnyé, szelíddé, alázatossá, tisztává, hűségessé,
egyszerűvé és engedelmessé! Tégy mindenben a Te akaratod szerint valóvá.
Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.

Fogj engem, Uram, szavamon!


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: