2010. december 21., kedd

Litánia a magyar szentek tiszteletére

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Szent István király Könyörögj érettünk!
Boldog Gizella királyné Könyörögj érettünk!
Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Margit Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Kinga Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Boldog Jolán Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szent Erzsébet Könyörögj érettünk!
Prágai Szent Ágnes Könyörögj érettünk!
Skóciai Szent Margit Könyörögj érettünk!
Az Árpád-ház minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert Könyörögj érettünk!
Szent Gellért Könyörögj érettünk!
Szent Márton Könyörögj érettünk!
Kapisztrán Szent János Könyörögj érettünk!
Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk Könyörögjetek érettünk!
Boldog Apor Vilmos Könyörögj érettünk!
Boldog Romzsa Tódor Könyörögj érettünk!
Boldog Batthyány-Strattmann László Könyörögj érettünk!
Magyar szentek Könyörögjetek érettünk!
Istennek minden szentjei Könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas! Ments meg, Uram, minket!
Minden gonosztól Ments meg, Uram, minket!
Minden bűntől Ments meg, Uram, minket!
Az ördög cselvetéseitől Ments meg, Uram, minket!
Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól Ments meg, Uram, minket!
Az örök haláltól Ments meg, Uram, minket!
Megtestesülésed által Ments meg, Uram, minket!
Születésed által Ments meg, Uram, minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által Ments meg, Uram, minket!
Kínszenvedésed és halálod által Ments meg, Uram, minket!
Szentséges föltámadásod által Ments meg, Uram, minket!
Csodálatos mennybemeneteled által Ments meg, Uram, minket!
A Szentlélek kiáradása által Ments meg, Uram, minket!
Dicsőséges eljöveteled által Ments meg, Uram, minket!
Hogy bocsásson meg nekünk a családok széthullásáért Ments meg, Uram, minket!
Árpád-házi Szent Margit, domonkos apáca Ments meg, Uram, minket!
Prágai Szent Ágnes, klarissza apáca Ments meg, Uram, minket!
Boldog Jolán, lengyel fejedelemasszony Ments meg, Uram, minket!

Hogy nekünk kegyelmezz Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősítsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az egész kereszténységnek egységet adj Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Könyörögjünk!
Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt,
hogy a Tőled nyert szeretettel szolgálhassuk környezetünket, hazánkat.
Krisztus, a mi Urunk álalt.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: