2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Margitról (2.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyboldogasszonya Könyörögj érettünk!

Árpád-házi szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, isteni szeretettől lángoló királyleány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, ájtatosság tündöklő csodája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Oltáriszentség kiváló tisztelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a megfeszített Jézus hőslelkű jegyese Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az egyetértés és békesség angyala Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a testvéri szeretet és türelem rózsája Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szelídség és alázatosság ragyogó mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szomorúak és aggódók angyali vigasztalója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szegények királyi bőkezűségű gyámolítója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegek szeretetteljes ápolója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a hazát pusztító pártütés bátor fenyítője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet csodásfényű drágagyöngye Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a szüzesség elbájoló ékes lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyarhon üdvéért vezeklő szelíd bárány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar leányok gyönyörű példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Szent Domonkos kertjének díszes virága Könyörögj érettünk!
Szent Margit, királyi szüleidnek megmentője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a magyar nemzet folyton égő áldozata Könyörögj érettünk!
Szent Margit, Magyarország föltámadásának váltságdíja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit maga Szűz Mária hívott meg az égbe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, életedben és holtod után csodákkal ékeskedő szűz Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Árpád-házi szűz Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úristen, ki a szüzességet szereted és őrzöd,
s kinek jóvoltából Margit leányod a szüzesség díszét a jócselekedetek érdemeivel egyesítette:
add meg kérünk, hogy lelkünk épségét az üdvös bűnbánat szellemével
helyrehozni képesek legyünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: