2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (1.)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Árpád-házi Szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit senki és semmi el nem vont Isten szeretetétől Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki senkit meg nem vetettél és meg nem ítéltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki elsőként igyekeztél teljesíteni elöljáróid parancsát Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki Krisztus szegénységét akartad utánozni Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki szerzetesi fogadalmadhoz erős akarattal mindig hű maradtál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tudatosan kerested az utolsó helyet Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki az alázatos Jézus követője voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegek ápolásában nem kímélted magadat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki mások szolgálatát mindennél előbbre helyezted Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit az Eukarisztikus Jézus éltetett Könyörögj érettünk!
Szent Margit, akit Krisztus szenvedése könnyekig meghatott Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki közösségedben és családodban segítettél békét teremteni Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megvigasztaltad a szomorkodókat és a gyászolókat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki sohasem feledkeztél meg a szegényekről és a nélkülözőkről Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a keresztények bűneiért vezekelve engeszteltél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki imádságban virrasztva imádtad az Urat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a szűzi tisztaság példája vagy Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a betegekkel és szenvedőkkel együttéreztél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Anyaszentegyház igazi leánya Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a rendi szabályok megtartásában mindenkit megelőztél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki megbocsátó jóságoddal és szelídségeddel
nővéreid épülésére voltál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki csodáiddal halálod után is sokakon segítettél Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a domonkos nővérek magyarországi kongregációjának védőszentje Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Istenünk, Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egyb
a szűzi élet szépségét a jó cselekedetek érdemével.
Engedd, kérünk, hogy könyörgésére az üdvösséges bűnbánattal visszaszerezzük lelkünk tisztaságát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: