2010. december 21., kedd

Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzeknek szent Szüze Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya Könyörögj érettünk!
Magyarország oltalmazója Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, ki a világ összes tévtanait egyedül megsemmisíted Könyörögj érettünk!
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít Könyörögj érettünk!

Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője Könyörögj érettünk!
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke Könyörögj érettünk!
Szent Rafael, az üdvösség útján biztos vezérünk Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent angyalok és főangyalok Könyörögjetek érettünk!
Az üdvözült lelkek összes szent karai Könyörögjetek érettünk!

Keresztelő Szent János Könyörögj érettünk!
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent pátriárkák és próféták,
akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után Könyörögjetek érettünk!
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája Könyörögj érettünk!
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője Könyörögj érettünk!
Mindnyájan, szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai
s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai Könyörögjetek érettünk!

Szent Adalbert püspök Könyörögj érettünk!
Szent Mór püspök Könyörögj érettünk!
Szent Gellért püspök Könyörögj érettünk!
Szent István apostoli király Könyörögj érettünk!
Szűz Szent Imre herceg Könyörögj érettünk!
Szent László király Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Szűz Szent Margit Könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk, püspökök és papok,
kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek Könyörögjetek érettünk!
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatok Könyörögjetek érettünk!

Isten irgalmazz nekünk! Isten irgalmazz nekünk!
Uram kegyelmezz nekünk! Uram kegyelmezz nekünk!
Isten irgalmazz nekünk! Isten irgalmazz nekünk!
Uram hallgass meg minket! Uram hallgass meg minket!

Hogy minket minden tévedéstől és minden bűntől megőrizni
és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal
megajándékozni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé
és hazánk jó polgáraivá tenni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire
és vértanúink kiontott vérére tekintetni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit felnyitni,
és nekik az igazság útját megmutatni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egész magyar hazánkat veled
és az egy, szent, katolikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassál Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hazánk romlásán könnyező Isten Fia Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Könyörögjünk!
Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak,
tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról,
mely minden művedet oly feltűnően átlengi,
és bocsásd meg, kérünk, a mi és atyáink vétkeit,
mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy!
Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mérgétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől;
s a tévelygőket visszavezetve Egyházadba, szüntesd meg a viszályt, és hozz reá áldást és békét.
Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése, és érdemeiért.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: