2011. március 2., szerda

Világosság rózsafüzér a magzatokért (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(A Dicsőség-et így imádkozzuk:
Minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.)

Bevezető ima:
Szűzanya kéri, hogy így kezdjük:
Emeljük fel a rózsafüzért az Ég felé és mondjuk:
Mennyei Királynő, ezzel a rózsafüzérrel minden bűnöst és minden nemzetet Szeplőtelen Szívedhez kapcsolunk.

Keresztvetés

Kezdő ima:
Mennyei Atya, add, hogy e válságos időben minden lélek a Te Szent Akaratodban lelje meg békéjét és biztonságát.
Add meg minden léleknek a kegyelmet, hogy megértse: a Te Szent Akaratod mindig 'Szent Szeretetet' jelent.
Jóságos Atya, világosíts meg minden lelkiismeretet, hogy felismerje,
hol és miben ellenkezik Isten Akaratával, s jár rossz úton.
Ajándékozd a világnak a megtérés kegyelmét és az időt, hogy e megtérést meg is valósíthassa. Ámen.

Isteni Gyermek, Jézus, e rózsafüzérrel kérünk,
vedd el a világ szívéből a szándékot, hogy a magzatelhajtás bűnét megtegye.
Távolítsd el a megtévesztés fátylát, melyet a sátán helyezett a szívekre,
aki a szexuális szabadosságot mint szabadságot tünteti fel.
Leplezd le valóságos arcát, amely a bűn rabsága.
Helyezz a világ szívébe új tiszteletet, amely az életet már a fogamzástól kezdve védelmezi.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki megtisztítson minket
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki lelkünk békéjét megőrizze
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentségekben megerősítsen
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
titok
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász
+ ima: Jézus, védd és mentsd meg a magzatokat!

Záró ima:
Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Szentatya szándékára:
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Minden dicsőség...

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Maureen Sweeney-Kyle állítása szerint Jézus és Mária 1985 óta majdnem naponta jelentek meg neki,
és ezt a rózsafüzért a Szűzanya tanította neki 1997. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén.

A Hortus Carmeli oldal szerkesztője kis utánajárással a következőket találta:
Maureen Sweeney-Kyle-t az általa létrehozott "Holy Love Ministries" csoporttal együtt
2009. november 11-én - a Szentszékkel egyeztetve - hivatalosan kiközösítette
a helyileg illetékes clevelandi püspök, Richard G. Lennon.
Egy ilyen kiközösítés nem a püspök magánvéleménye, hanem az Egyház hivatalos álláspontja.
Ezért mindazokra is vonatkozik, akik egy ilyen kiközösítő határozat után
nem határolják el magukat illető személy vagy csoport tanításától és tevékenységétől.
Elsősorban nem a rózsafüzér ima az oka a kiközösítésnek, hanem mert bebizonyosodott,
hogy a látomásai valótlanok és a tanításai nem egyeztethetők össze az Egyház hitével,
és ő mégis mindezekhez - az Egyházzal szemben - ragaszkodott.

Itt olvasható angolul a "Holy Love Ministries" csoport rövid története,
amelyből kiderül, hogy Maureen Sweeney-Kyle - miközben állítólagos látomásait kapta -
otthagyta a férjét és egy másik férfihoz ment feleségül,
valamint, hogy milyen hatalmas üzlet számára ez a rózsafüzér.
Maureen Sweeney-Kyle átalakította a hagyományos rózsafüzért.
Az ő rózsafüzérének imádkozásához egy speciális rózsafüzér kell, amit külön meg kell rendelni,
ami sokszorosába került egy egyszerű rózsafüzér árának.
Állítása szerint Mária az általa ígért kegyelmeket csak azoknak adja,
akik ezt a külön megrendelt drága rózsafüzért használják.

Dicsőséges rózsafüzér a magzatokért (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(A Dicsőség-et így imádkozzuk:
Minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.)

Bevezető ima:
Szűzanya kéri, hogy így kezdjük:
Emeljük fel a rózsafüzért az Ég felé és mondjuk:
Mennyei Királynő, ezzel a rózsafüzérrel minden bűnöst és minden nemzetet Szeplőtelen Szívedhez kapcsolunk.

Keresztvetés

Kezdő ima:
Mennyei Atya, add, hogy e válságos időben minden lélek a Te Szent Akaratodban lelje meg békéjét és biztonságát.
Add meg minden léleknek a kegyelmet, hogy megértse: a Te Szent Akaratod mindig 'Szent Szeretetet' jelent.
Jóságos Atya, világosíts meg minden lelkiismeretet, hogy felismerje,
hol és miben ellenkezik Isten Akaratával, s jár rossz úton.
Ajándékozd a világnak a megtérés kegyelmét és az időt, hogy e megtérést meg is valósíthassa. Ámen.

Isteni Gyermek, Jézus, e rózsafüzérrel kérünk,
vedd el a világ szívéből a szándékot, hogy a magzatelhajtás bűnét megtegye.
Távolítsd el a megtévesztés fátylát, melyet a sátán helyezett a szívekre,
aki a szexuális szabadosságot mint szabadságot tünteti fel.
Leplezd le valóságos arcát, amely a bűn rabsága.
Helyezz a világ szívébe új tiszteletet, amely az életet már a fogamzástól kezdve védelmezi.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki gondolatainkat irányítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szavainkat vezérelje
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki cselekedeteinket kormányozza
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
titok
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász
+ ima: Jézus, védd és mentsd meg a magzatokat!

Záró ima:
Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Szentatya szándékára:
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Minden dicsőség...

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Maureen Sweeney-Kyle állítása szerint Jézus és Mária 1985 óta majdnem naponta jelentek meg neki,
és ezt a rózsafüzért a Szűzanya tanította neki 1997. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén.

A Hortus Carmeli oldal szerkesztője kis utánajárással a következőket találta:
Maureen Sweeney-Kyle-t az általa létrehozott "Holy Love Ministries" csoporttal együtt
2009. november 11-én - a Szentszékkel egyeztetve - hivatalosan kiközösítette
a helyileg illetékes clevelandi püspök, Richard G. Lennon.
Egy ilyen kiközösítés nem a püspök magánvéleménye, hanem az Egyház hivatalos álláspontja.
Ezért mindazokra is vonatkozik, akik egy ilyen kiközösítő határozat után
nem határolják el magukat illető személy vagy csoport tanításától és tevékenységétől.
Elsősorban nem a rózsafüzér ima az oka a kiközösítésnek, hanem mert bebizonyosodott,
hogy a látomásai valótlanok és a tanítasai nem egyeztethetők össze az Egyház hitével,
és ő mégis mindezekhez - az Egyházzal szemben - ragaszkodott.

Itt olvasható angolul a "Holy Love Ministries" csoport rövid története,
amelyből kiderül, hogy Maureen Sweeney-Kyle - miközben állítólagos látomásait kapta -
otthagyta a férjét és egy másik férfihoz ment feleségül,
valamint, hogy milyen hatalmas üzlet számára ez a rózsafüzér.
Maureen Sweeney-Kyle átalakította a hagyományos rózsafüzért.
Az ő rózsafüzérének imádkozásához egy speciális rózsafüzér kell, amit külön meg kell rendelni,
ami sokszorosába került egy egyszerű rózsafüzér árának.
Állítása szerint Mária az általa ígért kegyelmeket csak azoknak adja,
akik ezt a külön megrendelt drága rózsafüzért használják.

Fájdalmas rózsafüzér a magzatokért (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(A Dicsőség-et így imádkozzuk:
Minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.)

Bevezető ima:
Szűzanya kéri, hogy így kezdjük:
Emeljük fel a rózsafüzért az Ég felé és mondjuk:
Mennyei Királynő, ezzel a rózsafüzérrel minden bűnöst és minden nemzetet Szeplőtelen Szívedhez kapcsolunk.

Keresztvetés

Kezdő ima:
Mennyei Atya, add, hogy e válságos időben minden lélek a Te Szent Akaratodban lelje meg békéjét és biztonságát.
Add meg minden léleknek a kegyelmet, hogy megértse: a Te Szent Akaratod mindig 'Szent Szeretetet' jelent.
Jóságos Atya, világosíts meg minden lelkiismeretet, hogy felismerje,
hol és miben ellenkezik Isten Akaratával, s jár rossz úton.
Ajándékozd a világnak a megtérés kegyelmét és az időt, hogy e megtérést meg is valósíthassa. Ámen.

Isteni Gyermek, Jézus, e rózsafüzérrel kérünk,
vedd el a világ szívéből a szándékot, hogy a magzatelhajtás bűnét megtegye.
Távolítsd el a megtévesztés fátylát, melyet a sátán helyezett a szívekre,
aki a szexuális szabadosságot mint szabadságot tünteti fel.
Leplezd le valóságos arcát, amely a bűn rabsága.
Helyezz a világ szívébe új tiszteletet, amely az életet már a fogamzástól kezdve védelmezi.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki értelmünket megvilágosítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki emlékezetünket megerősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki akaratunkat tökéletesítse
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
titok
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász
+ ima: Jézus, védd és mentsd meg a magzatokat!

Záró ima:
Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Szentatya szándékára:
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Minden dicsőség...

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Maureen Sweeney-Kyle állítása szerint Jézus és Mária 1985 óta majdnem naponta jelentek meg neki,
és ezt a rózsafüzért a Szűzanya tanította neki 1997. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén.

A Hortus Carmeli oldal szerkesztője kis utánajárással a következőket találta:
Maureen Sweeney-Kyle-t az általa létrehozott "Holy Love Ministries" csoporttal együtt
2009. november 11-én - a Szentszékkel egyeztetve - hivatalosan kiközösítette
a helyileg illetékes clevelandi püspök, Richard G. Lennon.
Egy ilyen kiközösítés nem a püspök magánvéleménye, hanem az Egyház hivatalos álláspontja.
Ezért mindazokra is vonatkozik, akik egy ilyen kiközösítő határozat után
nem határolják el magukat illető személy vagy csoport tanításától és tevékenységétől.
Elsősorban nem a rózsafüzér ima az oka a kiközösítésnek, hanem mert bebizonyosodott,
hogy a látomásai valótlanok és a tanítasai nem egyeztethetők össze az Egyház hitével,
és ő mégis mindezekhez - az Egyházzal szemben - ragaszkodott.

Itt olvasható angolul a "Holy Love Ministries" csoport rövid története,
amelyből kiderül, hogy Maureen Sweeney-Kyle - miközben állítólagos látomásait kapta -
otthagyta a férjét és egy másik férfihoz ment feleségül,
valamint, hogy milyen hatalmas üzlet számára ez a rózsafüzér.
Maureen Sweeney-Kyle átalakította a hagyományos rózsafüzért.
Az ő rózsafüzérének imádkozásához egy speciális rózsafüzér kell, amit külön meg kell rendelni,
ami sokszorosába került egy egyszerű rózsafüzér árának.
Állítása szerint Mária az általa ígért kegyelmeket csak azoknak adja,
akik ezt a külön megrendelt drága rózsafüzért használják.

Örvendetes rózsafüzér a magzatokért (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(A Dicsőség-et így imádkozzuk:
Minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben most és mindörökké. Ámen.)

Bevezető ima:
Szűzanya kéri, hogy így kezdjük:
Emeljük fel a rózsafüzért az Ég felé és mondjuk:
Mennyei Királynő, ezzel a rózsafüzérrel minden bűnöst és minden nemzetet Szeplőtelen Szívedhez kapcsolunk.

Keresztvetés

Kezdő ima:
Mennyei Atya, add, hogy e válságos időben minden lélek a Te Szent Akaratodban lelje meg békéjét és biztonságát.
Add meg minden léleknek a kegyelmet, hogy megértse: a Te Szent Akaratod mindig 'Szent Szeretetet' jelent.
Jóságos Atya, világosíts meg minden lelkiismeretet, hogy felismerje,
hol és miben ellenkezik Isten Akaratával, s jár rossz úton.
Ajándékozd a világnak a megtérés kegyelmét és az időt, hogy e megtérést meg is valósíthassa. Ámen.

Isteni Gyermek, Jézus, e rózsafüzérrel kérünk,
vedd el a világ szívéből a szándékot, hogy a magzatelhajtás bűnét megtegye.
Távolítsd el a megtévesztés fátylát, melyet a sátán helyezett a szívekre,
aki a szexuális szabadosságot mint szabadságot tünteti fel.
Leplezd le valóságos arcát, amely a bűn rabsága.
Helyezz a világ szívébe új tiszteletet, amely az életet már a fogamzástól kezdve védelmezi.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
titok
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
Zárásra:
1 Minden dicsőség...
+ fatimai fohász
+ ima: Jézus, védd és mentsd meg a magzatokat!

Záró ima:
Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.

Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Szentatya szándékára:
1 Miatyánk
1 Üdvözlégy
1 Minden dicsőség...

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
Maureen Sweeney-Kyle állítása szerint Jézus és Mária 1985 óta majdnem naponta jelentek meg neki,
és ezt a rózsafüzért a Szűzanya tanította neki 1997. október 7-én, Rózsafüzér Királynője ünnepén.

A Hortus Carmeli oldal szerkesztője kis utánajárással a következőket találta:
Maureen Sweeney-Kyle-t az általa létrehozott "Holy Love Ministries" csoporttal együtt
2009. november 11-én - a Szentszékkel egyeztetve - hivatalosan kiközösítette
a helyileg illetékes clevelandi püspök, Richard G. Lennon.
Egy ilyen kiközösítés nem a püspök magánvéleménye, hanem az Egyház hivatalos álláspontja.
Ezért mindazokra is vonatkozik, akik egy ilyen kiközösítő határozat után
nem határolják el magukat illető személy vagy csoport tanításától és tevékenységétől.
Elsősorban nem a rózsafüzér ima az oka a kiközösítésnek, hanem mert bebizonyosodott,
hogy a látomásai valótlanok és a tanításai nem egyeztethetők össze az Egyház hitével,
és ő mégis mindezekhez - az Egyházzal szemben - ragaszkodott.

Itt olvasható angolul a "Holy Love Ministries" csoport rövid története,
amelyből kiderül, hogy Maureen Sweeney-Kyle - miközben állítólagos látomásait kapta -
otthagyta a férjét és egy másik férfihoz ment feleségül,
valamint, hogy milyen hatalmas üzlet számára ez a rózsafüzér.
Maureen Sweeney-Kyle átalakította a hagyományos rózsafüzért.
Az ő rózsafüzérének imádkozásához egy speciális rózsafüzér kell, amit külön meg kell rendelni,
ami sokszorosába került egy egyszerű rózsafüzér árának.
Állítása szerint Mária az általa ígért kegyelmeket csak azoknak adja,
akik ezt a külön megrendelt drága rózsafüzért használják.

Dicsőséges elmélkedő rózsafüzér (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(vasárnaptól szombatig)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség

Tizedekre (5):
(Minden tizednek tíz titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ Szentírási idézet
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ Rövid csönd, elgondolkodás a titok gyümölcséről

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés

Fájdalmas elmélkedő rózsafüzér (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(vasárnaptól szombatig)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek tíz titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ Szentírási idézet
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ Rövid csönd, elgondolkodás a titok gyümölcséről

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés

Örvendetes elmélkedő rózsafüzér (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(vasárnaptól szombatig)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek tíz titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ Szentírási idézet
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
+ Rövid csönd, elgondolkodás a titok gyümölcséről

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés

Evangéliumi rózsafüzér (hétszer öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(vasárnaptól szombatig)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
1999-ben adta közre ferences Barsi Balázs atya OFM az evangéliumi rózsafüzért.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Világosság kármelita olvasó (hattizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
6 tized (6-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(csütörtökönként)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki megtisztítson minket
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki lelkünk békéjét megőrizze
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentségekben megerősítsen
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (6):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés
FORRÁS: Rózsafüzér imádság kiegészítve a kármelita titkokkal (leporelló).
Szent Istvánról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Dicsőséges kármelita olvasó (hattizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
6 tized (6-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(szerdánként, vasárnaponként,
illetve a húsvéti időben)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki gondolatainkat irányítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szavainkat vezérelje
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki cselekedeteinket kormányozza
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (6):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés
FORRÁS: Rózsafüzér imádság kiegészítve a kármelita titkokkal (leporelló).
Szent Istvánról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Fájdalmas kármelita olvasó (hattizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
6 tized (6-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(keddenként, péntekenként,
illetve nagyböjt folyamán)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki értelmünket megvilágosítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki emlékezetünket megerősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki akaratunkat tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (6):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés
FORRÁS: Rózsafüzér imádság kiegészítve a kármelita titkokkal (leporelló).
Szent Istvánról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Örvendetes kármelita olvasó (hattizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
6 tized (6-szor 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(hétfőnként, szombatonként,
illetve karácsonyi időben - adventtól Jézus megkeresztelésének ünnepéig - minden nap)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (6):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés
FORRÁS: Rózsafüzér imádság kiegészítve a kármelita titkokkal (leporelló).
Szent Istvánról nevezett Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány

Fájdalmas olvasó (Boldog Emmerich Anna Katalin látomásaival) (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(keddenként, péntekenként,
illetve nagyböjt folyamán)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki értelmünket megvilágosítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki emlékezetünket megerősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki akaratunkat tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 olvasmány
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


(forrás: Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése)

Biblia rózsafüzér a világosságos titkokhoz (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(csütörtökönként)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki megtisztítson minket
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki lelkünk békéjét megőrizze
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentségekben megerősítsen
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
a következő titokkal kapcsolatos önálló elmélkedés
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
Bibliai idézet
+ 1 Üdvözlégy
+ titok, idézettel kapcsolatos önálló elmélkedéssel
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Biblia rózsafüzér a dicsőséges titkokhoz (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(szerdánként, vasárnaponként,
illetve a húsvéti időben)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki gondolatainkat irányítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szavainkat vezérelje
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki cselekedeteinket kormányozza
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
a következő titokkal kapcsolatos önálló elmélkedés
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
Bibliai idézet
+ 1 Üdvözlégy
+ titok, idézettel kapcsolatos önálló elmélkedéssel
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Biblia rózsafüzér a fájdalmas titkokhoz (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(keddenként, péntekenként,
illetve nagyböjt folyamán)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki értelmünket megvilágosítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki emlékezetünket megerősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki akaratunkat tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
a következő titokkal kapcsolatos önálló elmélkedés
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
Bibliai idézet
+ 1 Üdvözlégy
+ titok, idézettel kapcsolatos önálló elmélkedéssel
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Biblia rózsafüzér az örvendetes titkokhoz (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(hétfőnként, szombatonként,
illetve karácsonyi időben - adventtól Jézus megkeresztelésének ünnepéig - minden nap)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
a következő titokkal kapcsolatos önálló elmélkedés
+ 1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
Bibliai idézet
+ 1 Üdvözlégy
+ titok, idézettel kapcsolatos önálló elmélkedéssel
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

A négy olvasó, elmélkedésekkel Missziós Rózsafüzér

A Missziós Rózsafüzérről
RózsafüzérA Missziós Rózsafüzér annyiban különbözik a mindennapi rózsafüzértől, hogy az egyes tizedek végzésekor egy-egy földrész missziójáért is imádkozunk. A Missziós Rózsafüzér "sokszínű" szemeiben a világot sokszínűségében is egységes alkotásként ábrázolja.
II. János Pál pápa mindenkit bátorított - gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket, családokat, plébániai és szerzetes közösségeket -, hogy még gyakrabban és elmélyültebben imádkozzák a Rózsafüzért.

Missziós Vasárnapi üzenetében (2003-ban) a Szentatya összekapcsolta a Rózsafüzér imádkozását a misszióval: imamisszió - elmélkedés Krisztusról Mária által.
A Missziós Rózsafüzér eredete
Pápa1951. februárjában vezette be a Missziós Rózsafüzért Fulton J. Sheen érsek, aki abban az időben a Pápai Missziós Művek országos igazgatója volt az USA-ban.
II. János Pál pápa mindenkit bátorított - gyermekeket, felnőtteket, fiatalokat és időseket, családokat, plébániai és szerzetes közösségeket, hogy még gyakrabban és elmélyültebben imádkozzák a Rózsafüzért.
„Imádkoznunk kell, és nem magunkért, hanem a világért. E célból terveztem meg a Missziós Rózsafüzért. Az öt tized mindegyike más színű, hogy az öt földrészt jelképezze. A Missziós Rózsafüzér minden tizede eszünkbe juttat egy-egy olyan területet, ahol az Egyház evangelizációs misszióját teljesíti:

*
SÁRGA - a felkelő nap fényét, Ázsiát
*
KÉK - Ausztrália és a Csendes-óceán szigeteit körülölelő óceánt,
*
FEHÉR - Európát szimbolizálja, a Szentatya székhelyét,
*
PIROS - eszünkbe juttatja a hit tüzét, melyet a misszionáriusok Amerikába vittek,
*
ZÖLD - Afrika őserdeit és szavannáit.

Csak akkor lesz béke a földön, ha a szívek megváltoznak. Mire befejezzük a Missziós Rózsafüzért, átöleltük az összes földrészt, összes embert az imánkban.”
Az egyes színek alatt a következőkről is elmélkedhetünk:
A sárga szín Ázsiát jelenti. A BÖLCSESSÉG erényéről elmélkedünk.

Ázsia, ahol a népesség óriási és egyre nő, de ahol a katolikusok csak kicsi nyáj, helyenként csak 3-4 %. Ezért erőfeszítéseket tesznek, hogy a különböző vallású nemzetek, népek egymásra találjanak; a gyakorlatban a katolikusokkal sok országban nagyon rosszul bánnak. Kínában komoly problémák vannak. A Pápa arra kér bennünket, hogy különleges figyelmet szenteljünk ennek a földrésznek. Az ázsiai emberek magukban hordozzák a meditáció és a kontempláció ajándékát. Az ázsiai missziós területek végtelenek. Egy jobb jövő képe az egész emberiséget inspirálja. Imádkozunk, hogy a bölcsesség ajándéka ösztönözze az embereket, hogy tegyék magukévá Jézus Örömhírét.
A kék szín Óceániát jelenti. A HARMÓNIA ajándékáról elmélkedünk.

Ausztráliában és Új-Zélandon az egyház hasonló problémákkal szembesül, mint a nyugati szekularizált világban. Problémát jelent a többszáz óceániai sziget is a nagy távolságok, az oly sok kultúra és különböző nyelv miatt. A 29 milliós népességből csak 8 millió katolikus.
Óceánia szigetei kincsként őrzik a teremtés szépségét, a mélykék óceánok fenségével és titokzatosságával. A Missziós Rózsafüzérnek ezt a tizedét a Harmónia ajándékáért imádkozzuk, remélve, hogy mind több ember ismeri meg az Evangéliumot.
A fehér szín Európát jelenti. Az EGYSÉG ajándékáról elmélkedünk.

Európa olyan országokból áll, melyeknek keresztény hagyományai vannak, ahol történelme van a kereszténységnek, és amelyek az Egyháznak sok nagy szentet adtak, de ahol nem gyakorolják a hitet. Ezért a Pápa az új evangelizáció szükségességéről beszél. Sok országnak, ahová az elmúlt években misszionáriusokat küldtek, szüksége van az újra- evangelizálásra. Európa történelme küzdelem túllépni a megosztottságon, eggyé lenni az Úrban. A Pápa hív bennünket, hogy teljesítsük Jézus kívánságát, és egy napon „legyen egy pásztor és egy nyáj”. Imádkozunk az Egység ajándékáért az egész világon és az Egyházban.
A piros szín Amerikát jelenti. A VAGYONKÖZÖSSÉGRŐL elmélkedünk.

Amerika olyan földrész, ahol nagy különbségek vannak az északi és a déli országok között. Dél-Amerikában az Egyház sokat szenved a szociális igazságtalanságok miatt és a nemzetek közti nagy különbségektől. A nyugati félteke megtapasztalhatta a keresztény Egyház növekedését; sok keresztény vérét ontotta az Evangélium hirdetéséért; a kapott javak megosztásra várnak. Imádkozunk, hogy ez a vagyonközösség megvalósulhasson.
A zöld szín Afrikát jelenti. A REMÉNY ajándékáról elmélkedünk.

Afrika Afrikában, ahol az Egyház még fiatal, de ahol sok hivatás születik, ugyanakkor ahol nagy a szenvedés, leginkább az AIDS, az éhezés, a fajgyűlölet és az üldöztetések miatt. A zöld szín a természet színe. Az egymás iránti felelősséget kell felmutatnunk földi életünk során. Imádkozunk, hogy a remény ajándéka töltse el minden afrikai ember szívét.

Imádkozzunk a missziókért Szűzanyánkhoz, felajánlva egy-egy tizedet az öt földrész valamelyikéért.


http://www.papaimisszio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=80

Pió atya világosság rózsafüzére (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezető imák:
Könyörögjünk.
A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében,
és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom
annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére,
ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is,
ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
+ Szent Mihály-ima
Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét,
hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
Szeressük, dicsőítsük, áldjuk, imádva magasztaljuk most,
minden időben és az egész örökkévalóságon át a legszentebb Szentháromságot
és Jézus legszentebb Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.
Jóságos Pió Atya!
Könyörögj érettünk Szent Ferenc atyánkkal és az ő megdicsőült testvéreivel együtt.
Imádkozzatok velünk és áldjatok meg mindannyiunkat és az egész világot.
+ 3x a fatimai fohász
Kis szemekre (10):
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok
+ 1 Dicsőség
+ Csodás Érem-ima:
Ó bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Záró ima:
3x: Mindenható Atyánk, magunkat, magyarokat és az egész világot
Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk mindörökre.
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
rozsafuzerek.blogspot.com

Pió atya dicsőséges rózsafüzére (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezető imák:
Könyörögjünk.
A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében,
és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom
annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére,
ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is,
ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
+ Szent Mihály-ima
Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét,
hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
Szeressük, dicsőítsük, áldjuk, imádva magasztaljuk most,
minden időben és az egész örökkévalóságon át a legszentebb Szentháromságot
és Jézus legszentebb Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.
Jóságos Pió Atya!
Könyörögj érettünk Szent Ferenc atyánkkal és az ő megdicsőült testvéreivel együtt.
Imádkozzatok velünk és áldjatok meg mindannyiunkat és az egész világot.
+ 3x a fatimai fohász
Kis szemekre (10):
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok
+ 1 Dicsőség
+ Csodás Érem-ima:
Ó bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Záró ima:
3x: Mindenható Atyánk, magunkat, magyarokat és az egész világot
Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk mindörökre.
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
rozsafuzerek.blogspot.com

Pió atya fájdalmas rózsafüzére (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezető imák:
Könyörögjünk.
A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében,
és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom
annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére,
ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is,
ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
+ Szent Mihály-ima
Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét,
hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
Szeressük, dicsőítsük, áldjuk, imádva magasztaljuk most,
minden időben és az egész örökkévalóságon át a legszentebb Szentháromságot
és Jézus legszentebb Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.
Jóságos Pió Atya!
Könyörögj érettünk Szent Ferenc atyánkkal és az ő megdicsőült testvéreivel együtt.
Imádkozzatok velünk és áldjatok meg mindannyiunkat és az egész világot.
+ 3x a fatimai fohász
Kis szemekre (10):
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok
+ 1 Dicsőség
+ Csodás Érem-ima:
Ó bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Záró ima:
3x: Mindenható Atyánk, magunkat, magyarokat és az egész világot
Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk mindörökre.
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
rozsafuzerek.blogspot.com

Pió atya örvendetes rózsafüzére (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:Link
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
Keresztvetés

Bevezető imák:
Könyörögjünk.
A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében,
és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom
annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére,
ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is,
ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
+ Szent Mihály-ima
Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét,
hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk.

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
+ 1 Dicsőség
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
Szeressük, dicsőítsük, áldjuk, imádva magasztaljuk most,
minden időben és az egész örökkévalóságon át a legszentebb Szentháromságot
és Jézus legszentebb Szívét a legméltóságosabb Oltáriszentségben Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.
Jóságos Pió Atya!
Könyörögj érettünk Szent Ferenc atyánkkal és az ő megdicsőült testvéreivel együtt.
Imádkozzatok velünk és áldjatok meg mindannyiunkat és az egész világot.
+ 3x a fatimai fohász
Kis szemekre (10):
1 Miatyánk
+ 1 Üdvözlégy (imabetéttel!)
+ titok
+ 1 Dicsőség
+ Csodás Érem-ima:
Ó bűn nélkül fogantatott Szeplőtelen Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk!

Záró ima:
3x: Mindenható Atyánk, magunkat, magyarokat és az egész világot
Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk mindörökre.
Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.
rozsafuzerek.blogspot.com

Világosság olvasó (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(csütörtökönként)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki megtisztítson minket
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki lelkünk békéjét megőrizze
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki a Szentségekben megerősítsen
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


TÖRTÉNETE:
II. János Pál pápa, 2002. okt. 16-án kelt apostoli levelében (Rosarium Virginis Mariae) azt kéri,
hogy a 2002 októberétől 2003 októberéig terjedő év legyen a Rózsafüzér éve,
amikor buzgóbban végezzük azt a máriás ájtatosságot, amelyet "rózsafüzér"-nek nevezünk,
és amely már századok óta a katolikusoknak egyik legkedvesebb és legelterjedtebb imádsága.
Imádkozzuk a rózsafüzért különösen a világ békéjéért és a családi élet szentségéért.
Ugyanakkor ajánlja, hogy az eddig ismert 15 "titokhoz" adjunk hozzá még ötöt, "a világosság titkait",
melyek figyelmünket ráirányítják az Úr Jézus tevékenységére, ahogyan kinyilatkoztatta az isteni világosság fényét.
E rózsafüzér előzményének tekinthető a Székely rózsafüzér.

FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Dicsőséges olvasó (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(szerdánként, vasárnaponként,
illetve a húsvéti időben)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki gondolatainkat irányítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szavainkat vezérelje
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki cselekedeteinket kormányozza
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Fájdalmas olvasó (öttizedes)

FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(keddenként, péntekenként,
illetve nagyböjt folyamán)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki értelmünket megvilágosítsa
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki emlékezetünket megerősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki akaratunkat tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.

Örvendetes olvasó (öttizedes)
FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)


A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(hétfőnként, szombatonként,
illetve karácsonyi időben - adventtól Jézus megkeresztelésének ünnepéig - minden nap)
Keresztvetés

Keresztre:
1 Hiszekegy

Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ titok
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász

Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.

Keresztvetés


FORRÁS: Jánossy Gábor [szerk.]: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.