2011. december 31., szombat

(16) – segítségül, hogy a lelkek erősek maradhassanak az Irgalmasság nagy eseménye alatt

Leányom, a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja ezen Szent Üzeneteim hitelességét, melyet a világnak adok. Neked sohasem szabad kételkedned ezekben. Egyetlen egy sem lett beszennyezve közülük, semmiféleképpen.
Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre és mondd meg a családodnak és gyermekeidnek, hogy mondjanak el egy rövid imát, bűneik bocsánatáért.
A Keresztes Imahadjárat egy különleges imáját adom most neked az egész világ számára, segítségül, hogy a lelkek erősek maradhassanak az Irgalmasság nagy eseménye alatt, melyet most mutatok be a világnak.

„Ó, Jézusom, tarts erőben engem nagy Irgalmasságod megpróbáltatásának ideje alatt.
Add meg nekem azt a kegyelmet, melyre szükségem van, hogy kicsi lehessek Szemeidben.
Nyisd meg a szemem az örök üdvösség ígéretének igazságára.
Bocsásd meg bűneimet, mutasd meg nekem Szereteted és barátságod kezét.
Helyezz engem a Szentcsalád karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk.
Szeretlek Jézus, és a mai naptól kezdve megígérem, hogy Szent Szavadat félelem nélkül a szívemben és lelkem tisztaságával örökkön örökké hirdetni fogom. Ámen.”

2011. december 19., hétfő

(15) – Köszönet az Isteni Irgalmasság ajándékáért

Drága leányom, mennyire szeretném, ha a keresztények mindenhol szívük mélyének hódolatát fejeznék ki megszületésemért.
Forró óhajom, hogy Szentlelkem áthassa majd az egész emberiség szívét és lelkét ezalatt az idő alatt.
Születésem ünneplését valódi jelentéséért kell tisztelni. Ne feledjétek, hogy ekkor megváltásom ajándékát tisztelitek.
Atyám először ezért küldött Engem.
Ezért fogok ismét visszatérni, hogy a megváltás második esélyét ajánljam fel az emberiségnek.
Azt akarom gyermekeim, hogy a Keresztes Imahadjárat következő imáját ebben a Karácsonyi időben ajánljátok fel:

“Ó, Mennyei Atyánk,
Nagy elismeréssel tisztelünk Téged azért az áldozatért, mely által Megváltót küldtél a világba.
Örömmel és hálaadásként ajánljuk fel neked alázatos, hálaadó imánkat az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mellyel gyermekeidet most megajándékozod.
Ó Legmagasságosabb Isten, tégy minket méltókká, hogy hálával elfogadhassuk ezt a Nagy Irgalmasságot. Ámen”

2011. december 14., szerda


(14) – A lelkek megmentésére:
„Ó, Mindenható Atya, Legmagasságosabb Isten!
Kérlek, légy irgalmas minden bűnöshöz. Nyisd meg a szívüket, hogy elfogadják megváltásukat és így nagyon sok kegyelemben legyen részük.
Hallgasd meg családomért végzett könyörgésemet és add nekik, hogy örömüket leljék Szent Szíved szeretetében.
Ó, Mennybéli Atyaisten, védd meg minden gyermekedet a földön, és háríts el tőlünk mindenféle Atomháborút, és más olyan tettet, mellyel azt tervezik, hogy elpusztítsák gyermekeidet.
Tarts távol tőlünk minden veszélyt, és védj meg minket.
Nyisd meg szemeinket szent igéd világosságára, hogy lelkünkben félelem nélkül hallgassuk és fogadjuk megváltásunk igazságait. Ámen”

2011. december 12., hétfő

Adventi ima

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok?
Ha nagyjából rendben mennek a dolgaim, sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik a számon, szinte észrevétlenül: Istenem, add, hogy…

kattincs
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg, hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb legyen az ünnepünk.

kattincs
Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza nekünk a dió és alma öröméből egy kicsit!
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni a gyerekeink álomittas szuszogásában, add, hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni, ha úgy esik jól. Hogy néha meg tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető, sikerorientált, manipulált géplények vagyunk, hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek, akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk során.

kattincs
Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát - ember módon, emberien. Szabadíts meg minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől, acsarkodástól!

kattincs
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán, hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled való beszélgetést: köszönöm, Istenem!

Bocsásd meg a vétkeinket, és add, hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
ÁMEN!

2011. december 11., vasárnap

(13) - Ima a védettség kegyelméért

Ezt az imát Isten, az Atya adta az Isteni Irgalmasságról nevezett Máriának sürgetvén ezt az imádságot azokért a lelkekért, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt visszautasítják Jézus Irgalmát.

„Fiam most Irgalmasságával betakarja az egész emberiséget, és amikor a lelkiismeret megvilágítása már bekövetkezett, akkor ebben a szakaszban imáitokra nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekeim, segíteni fog azon emberek megmentésében, akik továbbra is nyíltan elutasítják azt az Irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik.

Az Én ünnepélyes ígéretem az gyermekeim, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak Engem testvéreik megmentésére, azonnali védettségben részesülnek. Különleges kegyelemben fognak részesülni mindazok közületek, akik egy teljes hónapon keresztül felajánlják imáikat ezen lelkek üdvösségéért.

Az alábbi imát kérem tőletek:”

„Ó, Mennyei Atya, szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, kinek kereszthalála a bűntől megmentett minket, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még visszautasítják Irgalmassága Kezét. Áraszd el lelküket, drága Atyám, szereteted zálogának jelével. Könyörögve kérlek Téged, Mennyei Atyám, hallgasd meg imámat, és mentsd meg ezeket a szegény lelkeket az örök kárhozattól. Add, hogy Irgalmasságod által legyenek ők, akik majd elsőként lépnek be a földi Béke Új Korszakába.”

Megjegyzés: Azok részesülnek majd a védettség kegyelmében, akikért imádkoznak.

2011. december 9., péntek

Ima, hogy enyhítse az üldözés krülményeit, melyet a zárt ajtók mögül irányítanak.

Hívjátok az Atyát az Én nevemben, szeretett Fia, Jézus Krisztus nevében, hogy hárítsa el ezt a válságot és mondjátok a következőket:
Atyaisten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevére kérlek, állítsd meg ezt a förtelmet gyermekeid ellenőrzésére. Kérlek, védd meg minden gyermekedet ezekben a szörnyű időkben, hogy békére és méltóságra találhassanak, hogy gonosztól mentes életet élhessenek.
Leányom, az ima véget tud és véget is fog vetni ezeknek a baljós terveknek.

2011. december 3., szombat

(12) – Ima a büszkeség bűnének elkerüléséért

Leányom, szükségem van miden hívő imájára, hogy a gonosz emberek lelkét megmenthessék.

Sokan annyira tele vannak büszkeséggel, mert állításuk szerint Tanításom ismereteivel rendelkeznek, hogy alázatuk hiánya fájdalmat okoz Nekem. Nekik imádkozniuk kell, hogy újra kicsik lehessenek és bízni tudjanak Bennem. Kérjétek meg őket, hogy a következő imát imádkozzák:

„Ó, Jézusom, segíts nekem a büszkeség bűnének elkerülésében, amikor a Te Nevedben beszélek.
Bocsáss meg nekem, ha bármikor, bárkit is lenéznék Szent Nevedben.
Segíts nekem meghallani, Jézus, amikor a Te hangod szól, és tölts el engem Szentlelkeddel, hogy meg tudjam különböztetni Szavad igazságát, amikor az emberiséget hívod.” Ámen.

2011. november 30., szerda

(11) – A látnokok iránti gyűlölet megállítása

“Ó, Jézus Szentséges Szíve, kérlek állítsd le az igaz látnokok iránti gyűlöletet és a féltékenységet követőid között. Imádkozom, hallgasd meg kérlek imámat, adj erőt látnokaidnak, amelyre szükségük van, hogy Legszentebb Szavadat hirdetni tudják egy hitetlen világnak. Ámen”

2011. november 29., kedd

(10) – Szeretetetek lángjának hordozása

‘Segíts nekünk drága Jézus, hogy Szent Nevedben, félelem nélkül álljunk fel Szeretetlángod hordozására, minden nemzeten keresztül. Add meg az erőt nekünk, gyermekeidnek, hogy szembenézhessünk azokkal a gyalázásokkal, amelyekkel szembesülni fogunk mindazok között, akik nem igaz hívei Irgalmasságodnak. Ámen“ .

2011. november 28., hétfő

(9) - A szenvedés felajánlása, mint ajándék

„Ó, Jézus legszentebb Szíve, taníts meg engem, hogy mikor Szent Szavadat alázatos hálával hirdetem, a sértéseket Szent Nevedben fogadjam el. Taníts meg megértenem azt, hogy a megaláztatás, a fájdalom és a szenvedés miként visz közelebb Szent Szívedhez engem. Engedd meg, hogy ezeket a megpróbáltatásokat szeretettel és nagylelkűen fogadjam el úgy, hogy ajándékként mutathassam be neked, melyek oly értékesek a lelkek megmentésében.„

Amikor megérint engem kegyelmed

2011. november 22., kedd

(6) – Ima az Antikrisztus megállítására

„Ó Jézus, imádkozom, hogy Isten az Ő irgalmasságában megakadályozza az Antikrisztust és aljas hadseregét abban, hogy rémületet (terrort) és nehézségeket okozzanak az Ö (az atya) gyermekeinek.
Azért imádkozunk, hogy az Antikrisztus megállításra kerüljön, és hogy a büntető kéz vissza legyen tartva a Nagyfigyelmeztetés alatt történő megtérések által.”


(7) – Ima azokért, akik elutasítják az Irgalmasságot

Drága szeretett leányom, oly közel már eljövetelem az emberiség megmentésére az utolsó ítélet előtt. Örömömet mély szenvedés árnyalja be azon lelkek miatt, akik Irgalmasságomat el fogják utasítani.

Neked leányom, együtt kell harcolnod a szeretett gyermekeimből, a kereszt gyermekeiből álló hadseregemmel, ezeknek a lelkeknek megmentéséért. Ez az az ima, melyet mondanotok kell, könyörögve az irgalmasságért, a sötétségben levő lelkekért!
„Jézus, sürgetve kérlek Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek oly sötét a lelkük, hogy az irgalmasság fényét vissza fogják utasítani.
Bocsáss meg nekik Jézus, könyörögve kérlek Téged, váltsd meg őket bűneiktől, melyektől nehezükre esne maguktól megszabadulniuk.
Áraszd el lelküket kegyelmed sugaraival, és add meg nekik azt a lehetőséget, hogy visszatérhessenek nyájadhoz.”


(8) – A gyónás

Én, Jézus, a ti Királyotok és Megváltótok, most a gyónás elvégzéséhez ajándékozom nektek imámat. Ezt az imát, esedezve kell elmondani a bűnök bocsánatának kegyelméért, a Nagyfigyelmeztetés alatt és után.
„Drága Jézus, bocsánatot kérek minden bűnömért és azért a fájdalomért és megbántásért, melyet másoknak okoztam.
Alázattal imádkozom azokért a kegyelmekért, melyekkel elkerülhetem, hogy újra megbántsalak Téged, és hogy Szent Akaratodnak megfelelően a vezeklést felajánljam Neked.
Esedezve kérem a megbocsátást minden jövőbeli megbántásért (rossz cselekedetért), melynek talán részese leszek, és amely fájdalmat és szenvedést fog okozni Számodra.
Vigyél magaddal engem az új Béke korszakába, hogy én is családodnak részese lehessek az örökkévalóságban.
Szeretlek Jézus.
Szükségem van Rád.
Tisztellek Téged és mindent, amit képviselsz.
Segíts nekem Jézus, hogy Királyságodba méltó lehessek belépni.”

2011. november 21., hétfő

(5) – Dicsőség a Legmagasságosabb Istennek

Leányom, ezt a különleges imát a világ dicsőítéssel és hálaadással kell, hogy felajánlja Istennek, az Atyának azért az irgalmasságáért, melyet az egész világ számára biztosít.
„Ó, Örök Atya, boldog hálaadással ajánljuk fel imáinkat, az egész emberiség iránti Irgalmasságod értékes ajándékáért.
Örvendünk és felajánljuk Neked, a legdicsőségesebb Királynak dicsőítésünket és imádásunkat a Te szerető és gyengéd irgalmasságodért.
Te vagy a mi Királyunk, Legmagasságosabb Isten, és ezért az ajándékért, melyet most nekünk hozol, alázatos hódolattal lábaid elé vetjük magunkat.
Kérünk Istenünk, légy irgalmas minden gyermekedhez.”

2011. november 20., vasárnap

(4) – Egyesítsetek minden családot

Leányom ez az ima fontos, mert segíteni fog a családok egyben tartásában úgy, hogy Paradicsomom Új Birodalmában, egységben maradhassanak.
„Jézus, egyesíts minden családot a Nagyfigyelmeztetés alatt, hogy az örök megváltás részesei lehessenek.
Azért imádkozom, hogy minden család együtt maradhasson, egységben Veled ó Jézus, hogy az Új földi Paradicsomodat örökölhessék.”

2011. november 19., szombat

(3) – Szabadítsátok meg a világot a félelemtől

Drága szeretett leányom, most azzal az imával látlak el benneteket, hogy a világ megszabadulhasson a félelemtől:
„Ó, Uram, Jézus Krisztus, könyörögve kérlek, hogy szabadítsd meg a világot a félelemtől, mely szerető Szívedtől elválasztja a lelkeket.
Azon lelkekért imádkozom, akik a Nagyfigyelmeztetés alatt, a valódi félelmet fogják megtapasztalni, hogy magukba szállhassanak, megengedvén Irgalmasságodnak, hogy elárassza lelküket, hogy szabadon szerethessenek Téged úgy, ahogyan kellene.”

2011. november 18., péntek

(2) – Ima a globális uralkodókért

Drága szeretett leányom, ma arra sürgetem követőimet, hogy ezt az imát azokért a szegény gyermekekért ajánlják fel, akiket a saját országuk vezetői gyötörnek, azon vezetők, akiknek jelenleg a globális erők parancsolnak, nem Isten.
„Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevére kérlek, védd meg gyermekeidet az üldöztetéstől, melyet a globális erők gyakorolnak az ártatlan nemzetek fölött.
Azon lelkek bűneinek megbocsátásáért imádkozom, akik ennek a nehézségnek az okozói, hogy alázatos és töredelmes szívvel visszatérhessenek Hozzád.
Kérlek, adj erőt megkínzott gyermekeidnek, hogy elviselhessék ezt a szenvedést, engesztelésül a világ bűneiért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.”

2011. november 17., csütörtök


(1) – Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért

Drága szeretett leányom, kérlek, kérd meg gyermekeimet, hogy imádkozzátok ezeket az imákat most a Nagyfigyelmeztetésig. Követőimet arra kérem, hogy mondják el ezeket az imákat a lelkek megmentéséért, melyeket minden nap adni fogok.

Ez az első ima:

„Ajándékom Jézusnak a lelkek megmentéséért:
Drága Jézusom, Te, aki oly nagyon szeretsz engem, engedd meg nekem, hogy alázatos módon segíthessek neked értékes gyermekeid megmentésében. Légy irgalmas minden bűnössel, függetlenül attól, hogy milyen fájdalmas, amint megbántanak Téged.
Engedd meg nekem, hogy az ima és a szenvedés által segíthessek Neked mindazon lelkek megmentésében, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést, hogy Királyságodban helyet találhassanak melletted.
Hallgasd meg az imámat, ó édes Jézusom, hogy segíthessek megnyerni mindazokat a lelkeket, akikre vágyakozol.
Ó, Jézus Szentséges Szíve megígérem, hogy minden időben hűséges leszek Legszentebb Akaratodhoz.”

2011. november 15., kedd

Ima kérés a Mennyi Atyától

Én, az Atyaisten, a Mennyekből arra szólítom fel gyermekeimet, hogy halljátok meg felhívásomat, amint sürgetve kérlek benneteket, és álljatok fel azonnal! Csatlakozzatok egymáshoz az imádságban, mondván:
„Legmagasságosabb Isten, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit érettünk, szegény gyermekeidért áldoztál fel, hogy megments minket a pokol tűzétől, hallgasd meg imánkat. Fel szeretnénk ajánlani Neked szerény áldozatunkat, elfogadván a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt eszközként szolgáljon minden lélek megmentésében.
Könyörögve kérünk Téged, hogy bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, kiknek nehezükre esik a megtérés és add, hogy elfogadják Irgalmas jóságodat, hogy a Te meglátásod szerint hozzák meg azokat a szükséges áldozatokat, hogy a megváltásra méltók legyenek Szemedben.”
Ha ti Hozzám, a mennyei Atyátokhoz, a Legmagasságosabb Istenhez, az Univerzum és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallgatni imáitokat és védelmet biztosítok mindazoknak, akikért imádkoztok.

2011. november 3., csütörtök

Ima a felvilágosítás ajándékáért

Még a legmegátalkodottabb bűnösöknek is válaszolni fogok, ha ezt az imát imádkozzák.
„Ó, Jézus, értékes Véreddel takarj be engem, áraszd reám a Szentlelket, hogy fel tudjam ismerni, hogy ezek a szavak Tőled származnak. Tégy lélekben alázatossá engem. Fogadd Irgalmasan könyörgésemet és nyisd meg szívemet az igazság előtt.”

2011. október 28., péntek

Ima, hogy ellen tudjunk állni az utálatnak.

Arra kérem valamennyi szolgálómat, hogy hathatósan imádkozzanak annak érdekében, hogy majd ellen tudjanak állni annak az utálatnak, mely már bekövetkezőben van. A következőképpen kell, hogy imádkozzanak:
„Ó, szeretett Jézusom, védelmedért esedezem és irgalmadat kérem, hogy védelmed által testvéreim, Egyházadon belül, ne essenek az Antikrisztus áldozatává. Kegyelmezz nekem és oltalmazz engem az erősség fegyverével, hogy kiállhassak a gonosz tettek ellen, melyeket valószínűleg a Te Szent Neved alatt követnek majd el. Irgalmadért könyörgök és megígérem Neked, hogy Szent Nevedhez minden időben hű maradok.”
Lépjetek fel, szent szolgáim, ezzel a gonoszsággal és a szörnyeteggel szemben, kinek szájából ilyen mocskosságok és hazugságok fognak kipattanni.

2011. augusztus 30., kedd

Ima az elveszett vak lelkekért.

Mindannyiatokra szükségem van követőim, hogy folyamatosan imádkozzatok az elveszett, vak lelkekért. Soha ne hagyjátok abba imáitokat, melyeket ezen a héten az Atyám trónja elé fogtok vinni. Kérlek, mondjátok a következőt:
Magasságos Isten, trónod elé járulok ezen a héten, képviselve azon testvéreim lelkét, akik Létezésed nem hajlandók elismerni. Arra kérlek, hogy töltsd el őket kegyelmeiddel, hogy szívüket megnyissák Legszentebb Szavaid meghallására.
Kérlek, válasszátok ki azokat az általatok ismert lelkeket, akik nem akarják ismerni Istent, az Atyát, és tegyétek le Atyám elé nevüket. Imátok, ajándékként, az ő üdvözülésükkel lesz megjutalmazva. Menjetek most, Hadseregem, és készüljetek ennek, a gonosz elleni, spirituális (lelki) háborúnak a következő szakaszára.

2011. augusztus 28., vasárnap

Mondjuk azok irányában, akik megfélemlítéssel és fenyegetéssel zárják el utunkat.

Ne feledjétek, ti most kapjátok meg a Szentlélek ajándékát, és ennek következtében képtelenek lesztek Engem megtagadni. Ugyanakkor ez az út tele lesz kövekkel, melyek felsérthetik a talpatokat, szikladarabokkal, melyek elgáncsolhatnak benneteket, és olyanokkal, akik kihívóan fognak állni, hogy megfélemlítéssel és fenyegetéssel zárják el utatokat, hogy visszaforduljatok oda, ahonnan jöttetek.
Emeljétek fel kezeteket úgy, mintha szelíden figyelmeztetnétek és mondjátok:
Sosem tagadom meg az Úr útját. Ahogyan sosem fogom megtagadni Jézus Krisztus létezését sem, akit az emberiség nemcsak a kereszten való Szenvedésekor próbált elpusztítani, de azt követően is. Egy vagyok Jézus Krisztussal. Az Ő nevében beszélek. Vele lépkedek. Ő felemel engem, így én is, a magam alázatos módján, segíthetek megnyitni a szíved a tiszta szeretetre, melyet Ő neked, és kizárólag neked tartogat a Szívében. Ámen!

2011. augusztus 23., kedd

A Tiszta és Alázatos lelkek imája

Most fel szeretném szólítani követőimet hogy egy áldozatot hozzanak naponta, mely hasonlít a szenvedéshez (lemondáshoz), hogy ezáltal segítsenek azoknak a lelkeknek megmentésében, akik halálos bűnben halhatnak meg, a Nagyfigyelmeztetéskor. Kérlek benneteket, hogy kérjétek Tőlem ezt az ajándékot.
Kérem az alázatos lelkeket, hogy hozzanak egy személyes áldozatot, Dicsőségemre. Azok a lelkek pedig, akik úgy érzik, hogy ezt nem tudják megtenni, azt mondom, hogy különleges kegyelemmel áldlak meg benneteket, mert tudom, hogy az Irántam való szeretetetek és imáitok által megmentitek testvéreitek lelkeit.

2011. augusztus 17., szerda

Ima, hogy elengedjétek félelmeiteket

Oly sok gyermekem imádkozik különleges szándékokért. Mindegyiket egyenként meghallgatom. De amikor egy számotokra nagyon fontos dologért Hozzám imádkoztok, el kell engednetek félelmeiteket. A félelem nem Tőlem származik. Ez a sátántól származik, hogy gyötörhessen benneteket. Nem tudjátok ezt megérteni? Amikor féltek valamitől, amiről úgy érzitek, hogy az életeteket uralja, akkor minél jobban féltek, annál jobban meggyűlik a probléma.
Csak, amikor magatokba szálltok, és ezt mondjátok Nekem: „Jézusom, teljes bizalommal adom át Neked minden aggodalmamat ebben a kérdésben, hogy gondom most már a Tied legyen, hogy ezt Legszentebb Akaratod szerint Te oldd meg.” csak akkor lesz béke elmétekben (szellemetekben). Ez az, amit Én bizalomnak nevezek, gyermekeim.

2011. augusztus 15., hétfő

Ima, hogy képesek legyünk meglátni, hogy ezek az Üzenetek Isteni Eredetüek

Atyám, most felhívja mindazok figyelmét, akik először olvassák ezeket az üzeneteket: Nektek figyelmesen kell elolvasnotok minden egyes üzenetet. Aztán imádkozzatok a Szentlélekhez, azért a kegyelemért, hogy képesek legyetek felismerni, hogy ezek az üzenetek isteni eredetűek. Nyissátok meg szíveteket, hogy befogadhassátok Szavamat. Érezzetek Engem a lelketekben, miközben a következőt kéritek Tőlem:
„Jézus, ha ez tényleg isteni eredetű (valóban Te szólsz hozzánk), kérlek, áraszd el lelkemet szereteted jelével, hogy elismerhesselek annak, Aki Vagy. Ne engedd, hogy a hazugságok megtévesszenek engem. Mutasd meg nekem inkább Irgalmasságodat, azáltal, hogy megnyitod szemeimet az igazságra és a földi új Paradicsomod ösvényére.”

2011. július 24., vasárnap

Ima minden egyes napra

Ti vagytok az Én szeretett hadseregem, és együttesen fogunk majd kiállni, hogy testvéreiteket ismét a jogos, dicsőséges hazába vihessük.
Szeretlek és értékelek egyenként mindenkit közületek, gyermekeim. Ezt sohase feledjétek. Amikor naponta Hozzám imádkoztok, a következő imát mondjátok:
Ó, drága Jézusom, ölelj át engem karjaiddal és engedd, hogy fejem a válladon nyugodjék, hogy amikor itt az ideje felemelhess a Te dicsőséges Királyságodba. Engedd, hogy a Te drága Véred átáradjon szívemen, hogy így eggyé válhassunk.

2011. május 22., vasárnap

Uram, köszönöm, hogy úgy láthattalak az úrvacsorában, mintha szemtől szembe állnék veled. Tudom, hogy olyankor személyesen jelen vagy közöttünk. Te add meg, hogy méltóképpen, méltó hittel, bűnbánattal, komolysággal, tisztelettel tudjak minden alkalommal eléd állni. Hitemet, de bűneimet is eléd viszem. Tisztíts meg bűneimtől, hogy áldozatod érdeméért úgy állhassak ott eléd, mintha most születtem volna, tisztán, feddhetetlenül. Ámen. /V.L./


Uram! Mennyi mindenre nem merek NEM-et mondani, pedig kellene! Adj bölcsességet, hogy meglássam, mire kell határozottan és világosan nemet mondanom, hogy ezáltal a Te vezetésedre mondjak igent! Ámen


Uram, Mennyei Atyám! Mindig máshol keresem a boldogságot, ahelyett, hogy Hozzád jönnék, és engedném, hogy boldoggá tegyél engem a Veled való kapcsolat által. Szeretnék tiszta szívvel járni életem útján, tudom, hogy Jézusért ez is lehetséges! Ámen


Uram! Rád bízom magamat, Te viseljed gondomat! Ha Te velem vagy, ki lehet ellenem? Ámen


Uram! Szeretnék kilépni az önmagam körül forgó világomból és másokért élni! Segíts ebben, hogy Téged dicsőítselek! Ámen


Uram, Téged tisztellek, méltó hálaadással. Áldom neved, míg élek, szép dicséretmondással… Nem félek Tőled, mert tudom, hogy szerető Atyám vagy Krisztusban, de tisztellek és dicsérlek, mert teremtett és megváltott gyermeked vagyok. Köszönöm, hogy ismerhetlek és általad szeretett, megbecsült ember lehetek. Ámen


Uram, tudom, hogy nem feleslegesen adtál életet nekem. Nem feleslegesen áldottál meg annyi áldásoddal. Nem feleslegesen adtál képességeket, lehetőségeket, családot, iskolát, otthont nekem. Én is köteles vagyok megteremni életem gyümölcseit, hogy a világ ne csak sűrűbb, de több legyen azáltal, hogy engem beleültettél. Bocsásd meg, ha semmi, vagy csak nagyon kevés és fanyar gyümölcs termett rajtam. Adj még haladékot és több erőt. De segíts, hogy képes legyek jót tenni, szolgálni, örömöt okozni, boldogságot, békességet hozni azokra, akiket reám bíztál és bízol. Szolgád kívánok lenni. Fogadj be szolgálatodba. Ámen /V.L./


Urunk! A bűn az ajtónk előtt áll és ránk van vágyódása, segíts ellenállnunk a gonosznak, hogy elfusson tőlünk! Ámen


Urunk, köszönjük minden áldásodat, köszönjük ajándékaidat, köszönjük családunkat, testvéreinket, ellenségeinket. Adj erőt a nehezek elhordozásához. Ámen


Urunk! Te nem veszed ki a tieidet ebből a világból, de azt akarod, hogy ne világiasan gondolkodjunk. Ezt csak akkor tehetjük meg, ha ezer szállal kötődünk Hozzád, ha élő és szoros a kapcsolatunk Veled. Ez az igazi gazdagság. Minden egyéb csak ráadás lehet. Bocsásd meg, ha mi nagyon sokszor csak a ráadásra vágyakozunk, pedig az az előzmény nélkül lehetetlen. Ámen


Urunk, üss sziklaszívünkre, vagy szólj kőszívünkhöz, és fakassz életadó vizet belőle! Ámen
Úr Jézus köszönöm, hogy meghaltál értünk. Uram néha nem adunk eléggé hálát Neked ezért, de most szeretném ezt pótolni és Téged dicsérni e hatalmas szeretetedért! Ámen


Úr Jézus Krisztusom: A hozzám intézett hívásodnak engedelmeskedve, ma újból átadom az életemet neked. Minden, ami vagyok, minden, amim csak van, legyen teljesen és feltétel nélkül a tiéd, bármikor is használni akarsz. Végy el engem önmagamtól, és az önmagammal való foglalkozásból ragadj ki, és használj engem tetszésed szerint – ahol akarsz, amikor akarsz, és akivel akarsz. Ámen


Uram, aki téged szeret, mindent képes megtenni, hogy segítsen felebarátjának, hogy ő is megismerjen Téged. Add Urunk - hogy hirdethessük és magasztalhassuk szent neved. Ámen.


Uram, én is tagja vagyok szeretett népednek, én is kérem ajándékaidat. Én sem vagyok különb, mint a próféta által dorgált régi nép, magam is részese voltam és vagyok népem bűneinek, hűtlenségének. De szeretlek téged, Uram, és tudom, hogy néped tagjaként te is szeretsz engem. Kérlek, ez a szeretet tisztítson meg engem is. Ha te akarod, megtisztíthatsz, ahogy a leprás kérte Jézustól. Ha te akarod, ha te segítesz, méltó tagja tudok lenni Krisztus jegyesének, az anyaszentegyháznak. Ha te adsz erőt, hűséggel fogok helytállni melletted. De magamban nem merek bízni, csak akkor, ha ajándékaiddal te állsz mellettem. Ámen /V.L./


Uram! Felelős vagyok embertársaimért és ezt a felelősséget nem lerázni szeretném magamról, hanem vállaimra venni segítségeddel. Ámen


Uram, Istenem, édes jó Atyám, megköszönöm, hogy eddig velem voltál. Amikor nem ismertelek, akkor is mellettem voltál. Amikor megismertelek, atyai szeretetedbe vontál. Jó volt és jó marad naponta veled találkozni, veled beszélgetni. Te minden kérdésünkre felelsz, ha rád hallgatunk. Meghallgatod gyarló szavainkat, szóba állsz velünk. Maradj velünk, Urunk, és adj nekünk elég okosságot, hogy ne a folyton változó emberi bölcsesség fövenyére, hanem igéd kősziklájára építsük életünket, munkánkat, jövőnket, bízzuk rád népünket, családunkat, utódainkat. Tarts meg, védj meg, adj biztonságot nekünk. Egyedül benned bízunk, őrizz meg Fiad közösségében, és fogadj magadhoz, mikor majd mennyei ajtódon kopogtatunk. Ámen. /V.L./


Uram, Istenem, most nem magamért, népemért imádkozom. Számodra szempillantás, számunkra nemzedékek sora, mióta magunkon érezzük sújtó kezed. Pedig nem hagytál el. A benned bízókat ezalatt is megtartottad. Népünknek is adtál lehetőséget arra, hogy hozzád térjen. Nem akar hozzád térni. Tombol a bűn, a hitetlenség. Szinte gúny tárgya lett, aki rólad bizonyságot tesz. Irgalmazz nekünk. Fordítsd újra felénk arcodat. Adj nekünk, népünknek, egyházunknak, benned bízó, jó vezetőket. Fiataljainkat tanítsd meg, hogy érteni és értékelni tudják igédet. Unják meg a céltalanságot, szolgálni tanuljanak. Engem és családomat is áldj meg hűséggel, igazsággal, hogy mi is szolgálhassuk népünk megújulását. Ámen /V.L./


Uram, Istenem, nekem is gyakran szorul ökölbe a kezem, mikor az önző, tudatlan vagy elbutított aljasság és gyűlölet tombolását látom. Talán kevésbé a magam sérelmei miatt, mint amikor tehetetlen emberek, saját népem, vagy éppen egyházad ellen támad a sokszor teljesen értelmetlen gyűlölet. Te, Uram, ráérsz, de én magam is nagyon vágyom a békés, szép életre, még inkább utódaim számára. Kérlek, Uram, ne várj sokáig. Hallgasd meg talán legnagyobb kérésünket földi életünkre, add, hogy úgy élhessünk, hogy ne gyűlöljünk senkit, és minket se gyűlöljön senki. Tudjuk, ehhez csodára van szükség. Ne pusztító tüzet, a hit csodáját ültesd be a gyűlölködő lelkekbe, hogy a te mosolygó szereteted uralja életünket. Ámen /V.L./


Uram, Jézus, járj előttem,
ha lankadok, állj mögöttem,
Pajzsomként lebegj fölöttem,
jobbról, balról segíts engem.
Mindig téged keresselek,
mindig találkozzam veled,
minden léptemben szüntelen
te, csak te jöjj szembe velem.
Te légy szavam a nyelvemen,
más szavával te szólj nekem.
Minden egyes pillantásom
mindenkiben téged lásson.
Te légy utam az utamban,
utam végén a jutalmam...


Uram, Jézus! Magamban és másokban oly sokat csalódtam már, kiben is reménykednék, mint Benned?! Aki Rád épít, soha nem csalódik! Ámen


Uram kérlek, segítsd a gyermekem! Adj Neki békességet a nehéz percekben! Adj neki vigasztalást a mikor szívét "gyötri" a honvágy! Adj áldást hitet, és reményt, mikor magányos lesz! Adj hitet, és reményt, mikor látszólag minden el "veszett"! Uram kérlek, áldd meg őt, és add neki szeretetedet! Ámen


Uram, köszönöm, hogy emberré teremtettél. De figyelmeztess arra is, hogy magamtól nem vagyok más, csak egyszerű élőlény! Add nekem, Lelkednek erejét, hogy ki tudjak emelkedni az állati sorból! El ne veszítselek, s veled együtt el ne veszítsem az emberség méltóságát, nekem ígért dicsőségét! Jól tudom, nem vagyok rá méltó. Jól tudom, sokszor gonoszabb vagyok a farkasoknál. Hány ember lelkét keserítettem meg, hányszor éreztem, hogy nem tudok eléd állni haragom, gyűlöletem miatt! Bocsáss meg nekem, amikor elfeledkeztem emberségemről! Emelj magadhoz, és segíts, hogy mégiscsak hasonlítani tudjak Krisztushoz, és lehessek megváltott, szerető és szeretett gyermeked! Ámen. /V.L./
Mennyei Atyám! Érző lénynek teremtettél engem. Segíts abban, hogy a vérző társaimat meglássam és együtt érezve velük tudjak krisztusi indulattal, lelkülettel melléjük állni! Ámen


Mennyei Atyám! Köszönöm, hogy tenyereden hordozol, és gondod van rám, és családomra is. Olyan jó tudni, hogy biztos kéz tart minket. Add, hogy mindig tudjak engedelmes lenni, rád figyelni, és cselekedni a te akaratodat. Ámen


Mennyei Atyám! Tudjuk, hogy a Te forrásaid kiapadhatatlanok, a Te türelmed végtelen, mert könyörülő Urunk vagy. Kérünk, ne bűneinket nézd, mert az nagyon sok, hanem tekints reánk irgalmasan a Te nagy nevedért. Áldd meg útjainkat, munkánkat, tanulmányinkat. Adj ébredést a családunkban is, a te Újjáteremtő Lelked által. könyörgünk időseinkért, betegeinkért. Ámen


Mennyei Atyám! Minden áldásom forrása Te vagy, mégis olykor elfeledkezem arról, hogy nem a körülményeim, de még csak nem is a bankszámlám kell, hogy meghatározza a lelki békémet, hanem az a tudat, hogy Te gondviselő Istenem vagy, aki kezedben tartod a világ irányítását, és azon belül személyes életemet is. Add, hogy így bízzam Rád életemnek minden területét! Ámen


Mennyei Atyánk! A teremtés és a megváltás jogán a tieid vagyunk: fiaid, gyermekeid. Megtisztelő, csodálatos feladat ez számunkra. Add, hogy átérezzük ezt a felelősséget és ennek megfelelően éljünk és munkálkodjunk ott, ahová állítottál bennünket! Ámen


Mennyei Atyánk! Mindannyian a gyermekeid vagyunk. Segíts bennünket, hogy így tekintsünk egymásra! Ámen


Mennyei Édes Atyám! Adj hitet, hogy egyre világosabban lássunk, és egyre hűségesebben kövessünk. Ámen


Mennyei Édes Atyám! Köszönöm áldó kezedet, köszönöm, amikor megsebzel, de be is kötözöl. Köszönöm életem apró örömeit is, melyben láthatom a te fényedet. A te ölelő két karod tart engem és szeretteimet, így biztos helyen vagyunk. Uram, áldásodat ne vond meg tőlünk. Jézusért kérlek, hallgass meg. Ámen.


"Szenvedjük el egymást szeretetben" - Urunk tégy minket képessé és készekké erre, és ez a szeretet tegyen csodát az életünkben. Tegyél csodát te magad - Megváltó Urunk! Téged kérünk, most a szívünkbe. Ámen.


Szerető Istenünk! Köszönjük, hogy sosem hagysz bennünket a kétségbeesésben. Ámen


Szívből könyörgök néked, Kegyes teremtő Istenem: E napot is engedd meg Békességgel véghez vinnem, Akaratodat tanulnom, Útaidban járnom, Oltalmad béfedezzen, Kedvem kedved szerint légyen. Ámen


Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít! Ámen
Istenünk benned minden életre kel, beleértve minket is. Kérünk, segíts, hogy kellőképpen odafigyeljünk jelenlétedre, és hogy veled járhassunk reménykedve, hitben, a te akaratodat keresve. Ámen.


Istenünk, nyisd meg szívünket, hogy a változások és lehetőségek között észrevegyük jelenlétedet. Ámen.


Istenünk, segíts igédet tanulmányozni, életünkben alkalmazni és megosztani örömét másokkal. Ámen.


Istenünk, segíts magunkba szívni a nehéz időszakok táplálékát is, hogy tovább növekedhessünk benned. Ámen.


Istenünk, taníts minket a teremtett világ jó sáfárainak lenni. Ámen.


Jó Atyám! Mindenkinek vannak terhei, de ezek is a javunkra szolgálnak. Bocsásd meg, ha nagyon elfoglalnak a saját gondjaim, pedig hamarabb elfelejteném ezeket, ha másokén próbálnék segíteni! Ehhez kérek Tőled erőt! Jézusért! Ámen


Jó Istenem, olyan jól esik, hogy úgy beszélsz velünk, mint szerető szülő a gyermekével. Előtted a veréb is fontos, mert pontos szerepe van a nagy egységben, melyben mindent számon tartasz. Jó tudni, hogy ebben nekem is megvan a helyem. Hogy nem véletlenül ténfergek a földön, hanem egyenesen nekem készített feladat áll előttem, és te számon tartod még az egészségemet is aszerint, hogy mennyire felel meg elvégzendő feladatomnak. Téged kérlek, vezess rá arra a sajátos, nekem rendelt feladatra, hogy verébnyi értékű életem valódi értéket nyerjen. Akarok munkatársad lenni. Ha nem jól végzem, te irányíts, míg megtalálom a helyes módszert. Csak ne maradjak ki számon tartott gyermekeid közül. Ámen /V.L./


Jöjj el, Uram Jézus! Földi életünk ezernyi nyomorúságában, saját bűneink terhét hordozva, mások bűneinek átkát szenvedve, az emberi bölcsesség naponta megújuló csődjét tapasztalva, embervilágunk zavaros iránytalanságát figyelve ez marad egyetlen reménységünk. Köszönjük, hogy minden nap velünk vagy. Köszönjük, hogy igédben minden nap irányítást, bátorítást adsz. És köszönjük nagy ígéretedet, hogy idejében eljössz, és meg fogod valósítani minden ígéretedet. Kérünk, ne várj soká. Jöjj, és hozd el országod diadalát. Készítsd fel népedet, benne engem és enyéimet, méltó fogadásodra. Addig pedig adj kitartást, erőt, hitet és bizalmat, maradjon velünk, mindnyájunkkal, áldott kegyelmed. Ámen. /V.L./


Kegyelemből, hit által
Noha nem voltam sztár, csak egy átlag,
Tagadni-vagy titkolnivalóm nincs.
A jó lelkiismeret drága kincs.
Bár érdemem semmi, de semmi nincs!
Mégis azt várom,hogy indulást ints,
És ha lehullt rólam a porbilincs,
Halhatatlanul ott vagyok NÁLAD.


Kegyelmes Istenem, ítélő bírám! Én bevallom, hogy bűnös vagyok, mégis milyen sokszor ítélkezem mások felett. Őszintén ítélkezem. Nagyon felháborít, nem az, amivel csak magának okoz kárt valaki, de a kíméletlen kizsákmányolás, a mások bőrén kívánó meggazdagodás, a belegázolás a mások becsületébe, és ehhez hasonló bűnök nagyon kiborítanak. Kell az az alázat, hogy én is bűnös vagyok, hogy lecsillapodjam. Hogy ne dobáljak követ akkor is, mikor nincs igazam. Hogy tudjam, én se vagyok illetékes az ítélkezésre. De ha felettem ítélkeznek illetéktelenek, kérlek, engem is védj meg. Úgy is, hogy közben figyelmeztetsz: többé ne vétkezzem. Ámen. /V.L./


Kegyelmes Istenem, nem tudtam, hogy a te kegyelmed volt az, mikor reménytelen nyomorúságomban váratlanul, talán kéretlenül, magam sem értettem hogyan, megtelt a lelkem örömmel, erővel, reménnyel, s végül megoldódtak kérdéseim, megszűnt nyomorúságom, szép lett az életem. Tudom, kegyelmed ennél is több. Megbocsátod bűneimet és bizonyossá teszel az örökélet felől. De ezt már kérnem kell. És ez kell ahhoz, hogy valóban szép legyen az életem. Add meg nekem, Uram, teljes kegyelmedet, és úgy vezess, hogy ne véletlenül vegyem észre, hanem előre kérjem és várjam kegyelmed ajándékait. Ámen. /V.L./


Mennyei Atyám! Családomban jelenleg még sokan nem ismernek Téged, még nem a Bárány seregében élnek. Imádkozom értük: add, hogy közel kerüljenek Hozzád, és kérlek, segíts engem a hűséges bizonyságtételre! Ámen
Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk!
Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt világosságod rontsa szét!
Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled uralkodik, s örökre él. Ámen


Istenem! A Te kegyelmed mindenre elég, mit is akarhatnék még?! Ámen


Istenem! Az öröm forrását sokszor nem Benned keresem, pedig másban nem találhatom meg. Földi vándorutamon rám-rám derül egy kis öröm, de Te többet akarsz adni nekem, csak én nem bízom Benned eléggé. Mily balga vagyok, amikor így teszek! Segíts, taníts Rád bíznom életemet, és útjaidon járva megtalálni az örvendező, hívő életet! Ámen


Istenem, biztosan tudom, hogy te nem aszerint szereted vagy nem szereted gyermekeidet, hogy melyik napon tisztelnek téged. Köszönöm, hogy ünnepet adtál, hogy nem kell állatok módjára húzni az igát minden nap. Minden vasárnap kiemelhetem a fejem a munkából, részt vehetek a közösségben, hallgathatom igédet, együtt lehetek családommal, barátaimmal. Emlékeztess, hogy Krisztus valóban feltámadt, és nekem is életet szerzett. Ámen. /V.L./


Istenem! Borzasztó lenne, ha Te személyválogató volnál! De köszönöm, hogy nem vagy az. Viszont ez engem is tanít, még pedig arra, hogy hogyan viszonyulhatok szeretettel és szelíden a másmilyen, tőlem különböző emberekhez. Ámen


Istenem! Csak Te vagy méltó arra, hogy imádjalak, szeretném is ezt tenni életem minden napján! Ha ez sikerül, akkor annak hatásai jól láthatóak lesznek kapcsolataimban, munkámban, életem minden területén. Ámen


Istenem! Elég nekem is a Te kegyelmed. Semmi másra nincs is szükségem. Bárcsak mindig tudnám ezt így látni! Ámen


Istenem, hallom hívásodat. Megpróbálom követni Krisztust az ő útján. Az én utam bizonytalan, de az ő útja biztos út. Azon kívánok járni. Ha a körülöttem zsongó nyugtalanság beszűrődik életembe, megint csak hozzád fordulok. Ameddig van ereje hitemnek, hogy teljes mértékben rád bízzam magam, megnyugvást találok lelkemnek. Add, hogy ez a nyugalom megmaradjon holtom napjáig, míg kiszakadva a nyugtalanság világából beléphetek hozzá, a teljes, végső biztonságba. Add, hogy ezt a nyugalmat örököljék gyermekeim, unokáim. Tedd igádat kedvessé, terhünket könnyűvé, közösségünket állandóvá szereteteddel. Ámen. /V.L./


Istenem! Hiszek benned, mert örökké igazmondó vagy.
Istenem! Remélek tebenned, mert végtelenül jó és irgalmas vagy.
Istenem! Minden fölött szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.


Istenem! Nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Erre vágyakozom, ebben szeretnék gyarapodni. Ámen


Istenem! Te nem személyválogató Úr vagy, hanem minden nép között kedves előtted, aki féli nevedet. Neked van egy választott néped, az anyaszentegyház, melynek tagjait a világ kezdetétől fogva, annak végéig gyarapítod, hála Neked érte, hogy én is tagja vagyok és örökké az is maradok! Ámen


Istenem! Te soha, semmilyen körülmények között sem hagysz magamra, és én ezért hálás vagyok Neked! Ámen
"Ahová tettél, ott szolgállak,
Ahol megsejtlek, megcsodállak.
Ahol tudlak, ott követlek,
Ha meg-megbotlok nem csüggedek.
Amim van, azért magasztallak,
Amim nincs azért nem zaklatlak.
Ami a munkám azt megcsinálom,
A jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül nem kesergek,
és holnap mindent újra kezdek!" Ámen.


Áldott legyen az Úr, a mindenható Isten! Királysága, uralkodása maradjon fenn örök dicsőségben, dicsőíttessék szent neve, szava járjon át minden szívet, és maradjon bennük! Ámen


Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, A szentek Urának légyen örök magasztalás, Kiben soha nincs megváltozás, Vagy ígérettől elhanyatlás: Tőle fejünkre szálljon áldás! Ámen


Dicsőítelek Jézusom az értem ontott drága véredért, megváltásomért, kegyelmednek, szeretetednek felfoghatatlan nagyságáért! Szívem telve van Veled, köszönöm, mit értem tettél! Ámen


Drága Mennyei Atyám, fenséges és hatalmas Istenem! Köszönöm a naponta megújuló kegyelmedet. Jézus érdeméért kérlek, tégy alkalmassá, hogy a magam nyomorúságát félre téve, az életemmel a Te dicsőségedre szolgálhassak a környezetemben. Ámen


Drága Mennyei Atyám! Sokszor elfeledjük, hogy milyen hatalmas Isten is vagy te! A végtelen űrt sem látják át teleszkópjaink, és Te azt is uralod. Elejtett félszavakra adsz választ, nekünk, csöppnyi embereknek és megelégíted az imában hozzád fohászkodókat. Könyörgünk hozzád Drága Istenünk, ne hagyd, hogy hétköznapivá váljon a Te jelenléted az életünkben, mindazonáltal légy mindig közöttünk, és vezess minket! Őrizd meg szívünkben a Te igédet, és add, hogy a szemünk előtt legyen, hogy az imádságnak ereje van, és amit a Jézus nevében kérünk, az megadatik! Ámen!


Drága Mennyei Édesatyám! Hálás a szívem a reggeli együttléteinkért. Hálás vagyok, hogy szólsz hozzám. Kérlek Uram, őrizd meg a szívemben Igédet, és ne hagyd, hogy a világ elorozza a Veled való közösségem örömét. Add, Uram, hogy szeretetedet mások is megtapasztalhassák. Vegyék észre mérhetetlen kegyelmedet az életükre nézve. Jézus érdeméért kérlek hallgass meg engem. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Hálás szívvel köszönöm a gondoskodó szeretetedet, hogy vezeted, vigyázod az életemet, a családom és a közösségem életét. Köszönöm a tanításokat, most különösképpen azt, ahogy megmutattad nekem, hogy én is, mint a tékozló fiú bátyja, mindig a Te közeledben, a Te oltalmadban lehetek, Veled közösségben élhetem az életem. Bocsásd meg, ha ez természetessé válik, hogy néha elvész ennek a létnek a gyönyörűsége. Kérlek, Uram hordozz továbbra is a tenyeredben. Jézus érdeméért kérlek, újítsd bennem folyamatosan a szabadítás örömét. Ámen


Drága Mennyei Édesatyám! Köszönöm, hogy a mindennapjaimat a Te jelenlétedben bízva tölthetem, és hogy megtapasztalom nap mint nap a gondoskodó szeretetedet, és köszönöm, hogy nem kell már az aggodalmaskodás nyomorúságában gyötrődnöm. Ámen


Drága Urunk, amikor félelemtől reszketve ébredünk az éjszaka közepén, emlékeztess az állandó gondoskodásodra. Ámen


Édes Istenem! Olyan sok tragédiáról, természeti katasztrófáról hallunk mostanában! Én ezeket a jeleket nem büntetésnek, hanem figyelmeztetésnek tartom. Kérlek, add meg, hogy minél többen felismerjük: többet kell törődnünk szeretteinkkel, embertársainkkal, környezetünkkel, bolygónkkal! Hadd örüljenek szép ajándékaidnak a mi gyermekeink is! Óvd azokat, akiket bajért, és kérlek, akadályozd meg, hogy még nagyobb legyen a pusztulás! Legyen meg a Te akaratod! Ámen


Édes Istenem, túl sokra becsüljük mi ezt a földi életet. Még akkor is, ha gyenge, beteges ez a mi sátor-testünk, talán akkor még inkább ragaszkodunk hozzá. Köszönjük, hogy adtad, hogy alkalmassá tetted mindannak befogadására, amivel meg akarsz ajándékozni minket. De nagyon szegények volnánk, ha azt tudnánk, hogy ennyi az egész jövőnk. Mit ér az életnek minden ragyogása, ha nemsokára úgyis megöregszünk, elkopik a sátor és mi hiába foltozgatjuk, ki kell költöznünk belőle. Köszönöm, hogy te többre becsülsz, mint mi magunkat. Többet akarsz adni nekünk, mint amit kérni képesek vagyunk. Mutasd meg nekünk hitben és reményben már itt azt a hajlékot, melyet Krisztus készített a számunkra. Ámen. /V.L./

2011. május 10., kedd

Ima bátorításért

Halljátok meg imámat, amely most nektek bátorítást ad, mert szükségetek van rá:
„A Szentlélek ajándékával tölts el engem, ó Uram, hogy Szent Igéidet a bűnösökhöz vihessem, akiket a Te Szent Nevedben segítenem kell, hogy megmenekülhessenek. Segíts nekem, hogy betakarhassam őket imáim által, értékes Véred imáival, úgy, hogy az Szent Szívedhez vonzani tudja őket. Add meg nekem, a Szentléleknek azon ajándékát, hogy ezek a szegény lelkek a Te Új Paradicsomodban örvendezhessenek. Ámen”
Mindennap mondjátok el ezt az imát, az után, hogy elimádkoztátok az Irgalmasság Rózsafüzérét és Irántam való hűségetek által segíteni fogtok Nekem gyermekeim megmentésében.

2011. április 25., hétfő

Barabás éneke

A bűnös ember éneke, amikor felismeri, hogy helyette halt meg az Úr Jézus

"És megláttam Őt, az Isten Fiát
Aki helyettem halt kereszthalált
Meghalt azért hogy életem legyen
és újjá születtem a kereszten"

2011. április 22., péntek

Háborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916

Mikor hadba vonulni hazulról elindul

Te benned bíztam én Uram eleitől fogva és nem is szégyenültem meg soha. Benned bízom mostan is, midőn hazám hívására elhagyom szeretteimet, hogy fegyverrel védjem meg őket a gonosz ellenségtől. Reád bízom őket, mert a te karod erős és te megtudod oltalmazni azokat, kik szárnyaidat keresik menedékül.
Könyörögve kérlek, légy az enyéimnek kenyéradó atyja, hogy az én távollétemben éhséget ne lássanak soha. Légy a testi bajok ellen is oltalmazójuk, hogy betegség ne érje őket. Halálod angyalát tartsd távol házamtól, hogy ha majd könyörületesség megengedi nékem az édes visszatérést, boldogan s élve lássam ismét azokat, akiktől most hívásodra válnom kell.
Védjed érettem sokat fáradott szüleimet és bocsásd meg nekem, ha valaha vétettem ellenök. Oltalmazd meg feleségemet s gyermekeimet, mert nincsen nekik rajtad kívül más igaz pártfogójok. S ha majd az elválás után szomorú orczájokon könny folyik végig érettem, töröld le azt atyai kezeddel és vígasztald meg őket.
Engem pedig, csaták tüzébe induló szolgádat, őriztess meg angyalaiddal. Védd testemet s oltalmazd lelkemet és hozz vissza ide kegyelmed által. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája szüleiért

Mindenható Isten! Ha te úgy parancsolod, elválik a rózsa fájától és elhagyja a madár is azt a fészket, hol repülni és dalolni megtanult. Bölcs rendelkezésed szerint a gyermek sem lehet mindég a szőlők védő szárnya alatt. Te hívod őket onnan ki az élet göröngyes útaira küzdeni és szenvedni, mert igazságod szerint nagy átkod súlyát érezni kell itten mindenkinek.
Engem is elhívtál apám s anyám mellől ide, hol halált osztogatnak. Bizony nem tudom én sem az én napjaimnak számát, csak azt vallom erős hittel: a te kezedből ki nem szakíthat senki sem! Könyörgök azért hozzád az én áldott jó szüleimért: tartsd meg őket és a bánat vizével ne borítsd be az ő lelküket.
Ha meghanyatlik erejök: támogassad őket. Ha sírnak: vígasztaljad s ha egy sötét jövő képétől megdöbbennek, azt gondolván, hogy fiukat nem látják többé, bátorítsd meg őket, hogy kétségbe ne essenek. Hatványozd meg testvéreimnek apám s anyám iránti szeretetét, hogy némileg pótolhassanak ők engemet!
Hallgasd meg Uram a te harcoló szolgád könyörgését és teljesítsd be mindazokat, melyeket én nagy hittel kértem tőled, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor:

Hadba vonult imája feleségéért s gyermekeiért

Mindenható Isten! A te könyörületességed nem csak eltűri a mi gyarlóságunkat, hanem még azt is megengedi, hogy sokasodjunk és uralkodjunk a teremtett állatokon. A férfit megáldod hitvessel és gyermekkel, hogy legyen kikért fáradni.
Engem is megáldott a te két kezed egy jó asszonnyal s mosolygó arcú gyermekekkel. Fáradságossá tetted útamat, de tövisét nem éreztem soha, mert látnom engedéd enyéimet. Mostan sem panaszkodom én előtted, sőt gyöngeségemnek tudatában éppen a te erődet keresem, hogy megvígasztaltassam, mert elszakítottál engem az enyéimtől.
Könyörgök előtted seregek Istene! Feleségemért s gyermekeimért. Ne hagyd magokra őket, ha hozzád kiáltanak. Gondoskodjál számokra a mindennapi kenyérről, mert én most azt cselekedni nem tudom. Ne hagyd őket megéhezni, vagy szükséget látni. Mentsd meg őket kínzó betegségtől és takargasd be őket úgy atyai szárnyaiddal, hogy hozzájok ne férjen a halál angyala.
Tartsd meg Uram az én reám gondoló szeretteimet és őrizz meg engemet is, hogy az én házam népével egyetemben magasztalhassam szabadító irgalmadat. Benned bíztak Uram a mi atyáink és meghallgattad őket, Benned bízom én is és hiszem, hogy meghallgatod az én könyörgésemet. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult katona imája menyasszonyáért

Mindenható Isten!
Elszakítottál engem apáim földjéről s ide hoztál erre a helyre, hol a halál végzi az aratást. Testem nem mehet vissza most enyéimhez, csak lelkem kél szárnyra s repül oda, hol átéltem tiszta szerelmem boldog perceit. Menyasszonyom képe itt kísér szüntelen! Mintha hallanám ajka imádságát s látnám könyörgésre csukottan két kezét, amint életem megőrzését kéri te tőled.
Uram! Imádkozom én is előtted hű menyasszonyomért: tartsd meg őt s szívében azt a szent tüzet, mely szívében lobogott eddig érettem, ne engedd kihülni. Őrizzed meg, hogy míg távol leszek, betegség ne sújtsa, gondok ne gyötörjék s arca szép rózsáit le ne hervasszák az aggodalmak.
Légy mellette atyám szüntelen s ha megerednek érettem könnyei, szárítsd fel azokat vígasztalásoddal. Mondjad az ő búsongó szívének, hogy szent angyalaiddal őriztetsz engemet és megtartod az én életemet.
Tarts meg engemet óh én Istenem! Csaták tüzében légy oldalom mellett s háríts el minden veszedelmet az én fejemről. Vígy haza menyasszonyomhoz és engedd meg, hogy szép álmunk valóra váljon s oltárod előtt eskünk pecsételje meg azt a szeretetet, melyet egymás iránt érezünk.
Hallgasd meg, Uram harcoló szolgád könyörgését és teljesítsd be azt. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája csata előtt

Seregek Ura, Istene!
Én szegény, erőtlen szolgád vallást teszek előtted az én sok ezer gyarlóságomról és az én bűneimnek bocsánatát kérem te tőled mostan, midőn az ellenség fegyvere csatára hív már engemet.
Mit végezett atyai bölcsességed énfelőlem: nem tudom. Élve jövendek -é vissza bajtársaim közé, sebekkel borítod -é be testemet? Vagy megölsz -é engemet? Csak egyet tudok és hiszek: a te akaratod teljesedik be én rajtam!
Igazgassad azért Uram úgy az én szívemet, hogy bármi történjék is velem: ne zúgolódjam ellened. A küzdelemre te hívtál el s te parancsoltad meg, hogy hazám szent igazságáért fegyvert viseljek. Én szolgád vagyok s az én életem is csak nekem nem drága, hogy parancsodat teljesítsem. Állj mellettem azért a gyilkoló tűzben s ha végzésed is az: ments meg engemet az én ellenségimtől!
Reád bízom Uram magamat s légy velem a halál mezején s mondjad ezt az én lelkemnek: én megsegítlek. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadba vonult imája csata után

Nemcsak egy áldásod van Uram te néked!
Nemcsak teremteni, hanem megőrizni is te tudod az embert. Ezt vallom én, erőtelen fiad, kit megszabadítottál a halál kezétől. Oldalom mellől elragadád az erőseket, s a bátrakat és engemet megtartottál.
Tudom Atyám, hogy nem vagyok jobb azoknál, akik elaludtak a halálban, vagy pedig égető sebök miatt a kórágyon sírnak. Irgalmasságod előtt borúlok azért le, megköszönöm jóságodat és áldalak azért, hogy szeretteimnek számára is megtartád életemet.
Atyám! Istenem. Most látom, hogy útamon mindenütt ott van a halál tőre és jaj nekem, ha megkeményedett szívvel halok meg. Megtérek azért minden én bűnömből és hálából a te szabadító kegyelmedért az új ember ruháját öltöm lelkemre. Fiad tudománya lesz szövétnek útamon s célom a menny s szívem minden kincse pedig Te, kinek nevére térjen dicsőség.
Uram! add nékem a te lelkedet, hogy a neked most tett fogadást véghez vigyem és amint kész vagyok véremet ontani földi hazámért: legyek olyan kész megválni majd mindentől, ha az gát lenne előttem a hozzád jutásnál. Segedelmedért vedd tőlem hálaáldozatul imámat és fogadásomat engedd megvalósítani. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Nehéz menetelés és megpróbáltatás közötti ima


Mindenható Isten!
Ki meghallgattad eddigelé minden imámat és megszabadítottál mindég a gonosztól: hozzád könyörgök most is, midőn elfáradtak nagyon az én tagjaim és az éhségnek réme gyötri már testemet. Tudom, hogy akaratodból történnek ezek énvelem és te csak a hazám és az irántad való hűséget próbálod meg ezekkel. Nem is zúgolódom ellened, sőt szent bizalommal hiszem, hogy ha az ég madarairól gondoskodol, nekem is adandasz kenyeret, hogy éhen el ne vesszek.
De te tudod Uram, hogy gyönge vagyok s bár lelkem mindenben csak neked akar szolgálni, testem erőtelen és zúgolódásra hajlandó. Állítsd elébem azért Uramat, Jézusomat, hogy lássam őt, az örök tisztaságot éhezve, elfáradottan s tövis koronával megkoszorúzva és reá gondolva az én eddigi sok bűneimre; tegyek závárt az én ajkamra és szívemben higyjem el, hogy javamra lesznek még ezek a megpróbáltatások is énnekem.
Erősítő és bátorító lelkedért könyörgök Uram, hogy édes hazámért és az én otthon hagyott kedveseimért minden reám váró megpróbáltatást el tudjak szenvedni.
Óh add, hogy amint tudtam eddig bővölködni, úgy tudjak most szűkölködni is és ne essem kétségbe a jövő felől, hanem nagy bizakodással és erős reménységgel várjam a te segítő erődet, amelyet nekem bizonyosan megadandasz. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Sebesült katona imája


Mindenható Isten!
Te meggazdagítod az embert s ha úgy akarod, a koldusbot lesz minden öröksége. Erőt adsz karjába s már rövid idő múlva, ha intesz, lehanyatlanak azok és szolgád testét idegen kéz kötözi be.
Engemet is megáldottál Atyám ép testtel és örültem eddig életemnek. Most pedig sajgó sebek vannak rajtam és nincsen nekem nyugodalmam sem nappal, sem éjjel. Nem panaszkodom a szent sebek miatt, hiszen hazámért és az enyéimért hordozom azokat. Csak arra kérlek azért: légy betegágyam mellett mindenkor, hogy ha a test szenvedése egy pillanatra zúgolódásra késztetne: tudjam meggyőzni azt és elhiggyem, hogy a téged szeretőknek mindenek javukra vannak.
Istenem, jó Atyám! Köszönöm neked, hogy megmentettél a haláltól s áldalak a gondos kezekért, melyek által bekötöztetted sebeimet, hogy el ne vérezzek a harc mezején. Áldalak ezekért az ápoló kezekért, melyek szent önzetlenségtől vezetve, annyit fáradnak érettem, hogy megtartsanak édes hazám és távol levő kedveseim számára.
Mit is adjak én Uram te neked ennyi jóságodért? És mit cselekedjem, hogy háladatlan fiad ne legyek? Gazdag vagy, én szegény, kincset én nem adhatok, csak egy szent fogadást: hű szolgád leszek halálig!
Állíts bárhová azért engemet: ott maradok, míg azt rendeled. Kívánj bármit: küzdést és kálváriát járni; megyek, ha hív atyai szavad, mert az én szívemnek kősziklája és az én reménységem te vagy mindörökké. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Idegen helyen kórházban fekvő sebesült imája


Téged magasztal ajakam, szabadító Isten!
Ki megmentettél engemet a koporsótól és nem hagytál ott a csatatéren vérző sebeimmel. Te küldötted megtartásomra az ápoló kezeket, melyek ide hoztak most már engemet!
Áldott légy Uram kegyelmességedért, mely megőrzött, áldott légy jóságodért, mely bűneimet nem nézte. Áldott légy védelmező hatalmadért, mely kiterjeszti reám két kezét itt ez idegen földön is, hol te rajtad, örök szereteten kívül minden olyan ösmeretlen előttem.
De ezekben az ösmeretlen arcokban is a te parancsolataidat végrehajtó szolgákat látom és áldom őket s ő bennök tégedet! Fogadd el azért jóságodért hálaimámat áldozatul és fogadásomat, hogy a Jézus parancsolata szent lesz előttem!
Gyógyíts meg Uram engemet és én meggyógyulván, nem vétkezem többé ellened. Engedd meglátnom újra apáim földjét, hol az én szeretteim ölelő karral várnak engemet. Bajtársaimat védjed s segítsed, hogy legyőzzék a gonosz ellenséget és visszaadják édes hazánknak a tőle elvett drága békességet.
Ezeket kérem Atyám én tetőled, óh teljesítsd be az én könyörgésemet a Jézus érdeméért. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Elnyomorodott s hadiszolgálatra alkalmatlanná lett katona imája


Mindenható Isten!
Én, szegény nyomorult szolgád irgalmad ajtaján zörgetek és imádságomnak a meghallgatását kérem tőled. Tudom, hogy szabados vagy mindenekkel és velem is azt cselekszel, amit akarsz. Bölcsességed tudja csak, miért kellett nekem is, egykor vitéz harcosból ilyen beteggé lennem s az ellenséget űző fegyver helyett gyámolító botot venni kezembe? Elmém nem tudja áttekinteni bölcsességednek útait, csak hiszem még most is, hogy javamra cselekszel mindeneket.
Kérlek Uram! Ne hagyj el most, mikor erőtlenné lettem a küzdésre és gondoskodj az én mindennapi kenyeremről, mert az én elnyomorodott testem nem képes annak megszerzésére.
Rokkant katonák. Budapest, Zita kórház
Ihlesd meg lelkeddel az emberek szívét, hogy el ne hagyjanak engemet, aki mindenemet adtam érettök. Keresztem könnyebb lesz így, ha testvéreim lesznek ők annak hordozásában és nem engednek engem és családomat a szükölködéssel harcolni.
Benned bíztam Atyám én eddigelé és mindég megsegítettél. Szent hittel s nagy bizalommal bízik benned a te szolgád és hiszi, hogy nem hagyod el, hanem karjaidra veszed és eltartod őt. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Haldokló katona imája


Mindenható Isten!
Hozzád emelem még egyszer imámat, mielőtt lelkem itt hagyná porsátorát. Emlegetem a te könyörületességedet s egyben vallást teszek minden én bűneimről előtted. Ha megbántottam valaha felséges nevedet s visszaéltem áldásaiddal: bocsásd meg atyám énnekem!
És ha nem úgy szerettem volna mint Fiad rendelé: az ő kínszenvedéséért feledd el gyöngeségemet. Ha szeretteimmel szemben talán nem voltam mindég hűséges és nem fáradtam értök eleget: bocsáss meg azok helyett is, hogy ne legyen önvád terhe az utolsó percekben lelkemen!
Áldd meg Atyám dicsőséggel és győzelemmel bajtársaim fegyverét. Áldd meg édes hazámat, melynek boldog jövőéért én is örömmel halok meg. Áldd meg minden szerettemet (szüleimet, feleségemet s gyermekeimet), akik tőlem messze, boldog reménykedéssel várnak haza engemet.
Ha nem engeded meg, hogy ott pihenjen testem, hol apáimnak csontja porladoz: nem zúgolódom ezért ellened, hiszen a te szemeid vigyáznak itt is poraim felett.
Légy mindhalálig
Az utolsó küzdelemben erősíts szent lelkeddel s ha meghalok, lelkemet üdvözítsed. Azokat pedig, kiket mély bánatra itt hagyok magam után, vigasztald meg! Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor


Meghalt barát feletti ima


Örök hatalmú szent Isten!
Porig alázódva teszek vallást a te mindeneket megemészteni tudó erődről és az én gyöngeségemről! Most látom be itt e koporsó felett, hogy minden mi erőnk csak erőtelenség és szép terveink intésedre a porba hullanak!
Íme itt nyugszik az én barátom s hívó szavamra nem csendül válasz néma ajakán. Szent eszmékért égő s hazaszeretettől lázas szíve csendes, mint a sír, hol álmodni fog majd szeretteiről. Szavadra hagyta el Atyám édes otthonát, mert hű szolgád akart lenni halálig. Futott előre mindég a cél felé, mert szent volt előtte parancsod s a rög, mit megszentelt már egy ezredévnek búja s öröme!
Óh mondjad nekem Uram, a síró barátnak, hogy célt csak énszerintem nem ért ő. A te ítéleted szerint megharcolta ő a nemes harcot s bár ifjú volt, mégis nagy hűségével ott látod te őt a kifutott célnál. Adj nyugalmat, Atyám, a te szolgád testének az anyaföld porában.
Szent törvényed előtt meghajolt lelkének pedig örök üdvösséget odafent. S ha majd otthon reá váró szerettei hírt vesznek haláláról, gyámolítsad őket erőddel, hogy le ne roskadjanak a bú miatt. Vigasztald meg barátait s engem is, a hű barátot!
Vezess karodon tovább is útamon. Mi vár reám itt Uram, nem tudom. Benned bízom csak, erős Isten s bármi történjék is velem, legyen meg mindenben a te akaratod. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Felgyógyult sebesült imája


Magasztallak óh én Istenem a szabadításért, mert nemcsak megmentettél a haláltól, hanem meg is gyógyítád sebeimet. Reménységemet nem szégyenítéd meg és gazdaggá tettél újolag az egészség drága kincsével. Sok szenvedésem álmatlan éjszakái után éjjel pihenni, nappal pedig munkálkodni s kötelességemet teljesíteni engedsz engemet.
Mit adjak neked jóságodért és mit cselekedjem, hogy atyai kedvezésedet továbbra is megérdemeljem? Oldalam mellől annyi sebesült bajtársamat eltemettél, engemet pedig imé meggyógyítottál. Tudom, hogy nem az én érdememnek, hanem könyörületességednek következménye ez.
Azért adom az én szívemet és egész életemet Tenéked s cselekedj úgy velem, amint neked tetszik. Ha szüksége van hazámnak munkás kezemre: engedj dolgozni érette. Ha az enyéimnek kell védő s takargató kéz: segíts fáradni érettök. És ha életemmel e haza földjét megválthatom a szolgaságtól: vígy ismét a harc mezejére, hogy legyek áldozat ott apáim földjéért.
Atyám, Istenem! Nincsen nekem más kívánságom, mint a te akaratodnak betöltése. Jelentsd meg azért nekem a Te kívánságodat, hogy beteljesíthessem azokat. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor


Felgyógyult sebesült imája, mikor ismét harctérre megy


Seregek ura, Istene! Végetlen erődet csodálom, könyörületességedet magasztalom és szabadító irgalmasságodat hirdetem az emberek előtt. Ime, noha csak semmi vagyok s a féregnél is kisebb vagyok előtted, mégis nagy a te jóvoltod énhozzám. Megszabadítottál ellenségeimtől, midőn azok halálra kerestek engemet; megsebesülni engedtél, de nem azért, hogy megölj, hanem hogy megpróbálj és megtarts engemet.
Uram! Az én megtartott életem a tiéd: bánj vele úgy, amint neked tetszik. Ha ezt kívánod tőlem, hogy menjek ismét oda, hol egyszer már vérem omlott, parancsolatod szerint cselekszem, hiszen otthon levő szeretteim is csak szabad hazában lesznek boldogok.
Kérlek tégedet óh én Istenem! Légy velem a csaták tüzében, hogy minden félelem nélkül forgathassam fegyveremet, melyet a jogos önvédelem ad kezembe. S míg ottan messze távol idegen földön járok: parancsolj addig angyalaidnak, hogy őrizzék meg szeretteimet.
Apámat segítsd, anyámat vigasztald. Hitvesemet gyámolítsad, gyermekeimet tartsd el. Nekem pedig majd engedd meg a hosszú küzdelmek után, hogy láthassam meg újra Magyarország földjét a dicsőség sugarától bearanyozva. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Hadifogságba esett imája

Kiáltok hozzád minden napon óh én Istenem, mert nincsen senki rajtad kívül, aki megértene engemet. Ellenségeim csúfolva szólnak hozzám s gúnyolva mondják, elhagyott téged Istened! Szégyenítsd meg Uram őket és alázd meg ellenségeimet!
Itt ebben az idegen világban, nehéz fogságot viselve édes hazámért, érzem, hogy micsoda is az ember Uram te előtted? S mily drága szent a hon s a család, ha erőszak szakít tőle el. Minden kincsem Te vagy Isten, ki emlékezni engedsz apáim házára, délibábos földre, kalászos rónára. Te, ki elébem állítod apám, anyám képét, hitvesem orcáját s gyermekeim kacagó szemeit, hogy álmodva róluk, jelennek búját feledjem s bízva reméljek az Isten szabadító kegyelmében.
Benned bízom én erős Isten és várom a szabadítás óráját, mikor szabad hazának leszek ismét szabad gyermeke. Lassan, csak ólomlábon járva mennek perceim s óráimat vélem esztendőknek, de hiszen vége lesz egyok szavadra ennek is. Óh engedd megérnem azt az időt, mikor már nem leszek fogoly, hanem boldogan szeretek s ott leszek azok közt, kiknél van most minden gondolatom.
Uram! Hatalmas Isten! Ki mindenütt jelen vagy s ki szent Fiad által azzal biztattál meg, hogy a hitből származott könyörgést meghallgatod: hallgasd meg a Te fogoly szolgád imáját s add vissza nékem hazámat, szeretteimet és szabadságomat. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Nagy győzelem utáni ima


Dicsőség neked, seregeknek Ura! A győzelmedért, mellyel megkoszorúztad lobogóinkat. Áldott légy az erőért, melyet adtál karjainkba, a vitézségért, melynek tüzét szívünkben lobogtattad s a dicső vezérekért, akik vezettek minket diadalra. Te cselekedtél itt Uram mindeneket s mi mindnyájan csak eszközök voltunk kezedben, kik által ismét azt bizonyítád be: a gonosznak erőddel állasz ellene.
Uram! Én a te szolgád akarok maradni ezutánra is s ha úgy kívánod, életem adom az igazságért. Óh ne engedd a gonosz ellenséget győzni fegyvereink felett, hanem vezess tovább is diadalra, míg porig alázva nem lesz ellenségünk. Hős bajtársaimnak, kik ott maradtak most a csatatéren, adj örök dicsőséget az egekben s az utánok síró szüléknek, hitveseknek és gyermekeknek pedig vigasztalást küldj az egekből.
Tartsd Uram az én hazámat, tartsd meg otthon levő kedveseimet, hogy ők is örülhessenek e mi győzedelmünknek. Tőlem pedig, megtartott fiadtól végyen a te neved hálát és magasztalást ma és minden időben. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Szüle imája hadba vonuló gyermekéért

Nagyhatalmú Isten! Nekem könyörülő édes Atyám, hallgasd meg az én imádságomat és teljesítsd be azt. Nem aranyat és ezüstöt, nem testi gyönyöröket kérek én tőled, hanem az én fiamnak megmaradásáért könyörgök előtted.
Hívó szavadra elbocsátottam őt hazát védeni s gonosz ellenséget legyőzni. Szent büszkeséggel ment el gyermekem, hogy ott járva a hős apák nyomán, babéros fővel térjen meg ide hozzám.
De mindenütt, völgyön s hegyeken, ezer alakban leselkedik reá a halál, hogy kioltsa nekem oly drága életét. Ha te engednéd, én befedném karommal és felfognám a ráboruló halált, hogy ő maradjon meg s én menjek hozzád. De végzésed szerint őt így megváltanom nem lehet és sorsa az leend, mit osztályrészül mértél számára születésének percében.
Mi vár fiamra, óh én nem tudom s az aggodalmaknak órái oly lassan szállanak emiatt felettem. Itt látom mindig folyton szüntelen, s mert testileg át nem ölelhetem, csak könnyem hull érte s egyre nő keservem!
Őrizzed és védjed Uram gyermekemet, s add vissza őt élve énnekem. Ha én vétettem ellened, büntess másképpen engemet. Sújtolj, vessződ verése nem fáj, sebem könnyű lesz, csak őt tartsd meg, csak őt engedd megtalálni újólag.
Ezt kérem tőled, ezért imádkozom minden nap előtted. Óh hallgass meg engemet a Jézusért. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Szüle imája egyetlen gyermekéért

Mindenható Isten! Te virágot adsz a fának és zöld takarót a mezőnek. Madárfiaknak apát s küzdő embereknek gyermeket. Intésedre kopár lesz kert s mező s szülőtől elszakad gyermeke. Így vivéd el tőlem is fiamat, az én egyetlenemet.
Tudom én azt Uram, hogy szent kötelesség a hazát védeni s a férfiúnak tiszte fegyverrel küzdeni. Tudom, hogy gyermekem sem élhet mindig mellettem s az élet elhívja mellőlem.
Óh de Uram ahová most parancsodra ment, a halál mezeje az. Kicsoda védi meg ott és ki tartja meg őt ottan nekem? Nekem, szegény szülőnek, nincs egyebem, csak imádságom és bizodalmam Te benned. Bocsátom azért mindennap könyörgésem hozzád és reménységem vetem Te benned.
Őrizd meg Uram az én egyetlen fiamat, mert nincsen nekem rajta kívül más, ki az én nevemet viselné. Gyilkoló golyótól védd meg, betegségtől mentsed meg és hozd vissza őt ide ölelő karomba.
Uram! Te nagy vagy és erős, áldani és sujtolni tudsz egyaránt. Óh mutasd meg rajtam boldogító kegyelmedet fiam megtartásában. Ha megtartod Atyám az én egyetlenemet, én boldog leszek minden más megpróbáltatás között. Ajkamon panasz-szó nem lebben el, hanem egész életemben nagy alázatossággal szolgálok néked. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Özvegy anya imája fiáért


Te vagy nekem Atyám egyetlen vígasztalásom az élet szomorú óráiban. Gyámolítóm, mikor a reám szakadt sok gond miatt erőtlen leszek és bátorítóm, mikor a csüggedés már-már megtöri szívemet. Mikor hozzád kiáltottam eddig, mindig meghallgattál és mikor segítséget kértem, mindig megnyertem azt.
Hozzád jövök azért mostan is aggodalommal és a bizonytalanságok miatt remegő lelkemmel. Szép gyermekemet, anyai büszkeségemnek tárgyát, intésedre elbocsátottam hazát védeni s ellenséget legyőzni. Te kívántad ezt s én meghajoltam akaratod előtt. Bölcsességedből van minden: verejtékünk a kenyéren s fiaink vére az ősi földön! Apáinkat szenvedtetted érettünk s fiainknak is inni kell a keserű pohárból, hogy unokáink boldogok legyenek.
Uram! Én szegény özvegy leányod könyörgök előtted: mentsd meg fiamat a haláltól. Én csókommal és áldásommal bocsátottam el, óh tedd ezek mellé oltalmazó kezed. Ha te elküldöd védelmére angyalaidat, nem éri őt veszély s úgy látom őt újolag, amint innen elbocsátottam.
Atyám! Én már megpróbáltattam általad s hordozom régóta a keresztet. Óh elégeld meg leányod szenvedését s ne adj újabb gyötrelmet én nekem. Fiamat tartsd meg s fiamat add vissza, ezt kérem én a meghallgattatás reményével tőled. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Apa vagy anya imája sebesült fia felgyógyulásakor

Mit adjak neked Uram, atyai jóságodért, mely velem volt mindig életemben? Hiszen Te nem szűkölködöl semmiben sem, én pedig csak egy porszem vagyok előtted. Kívánok azért most is beszélni veled és tudtodra adni, hogy szívemet adom neked és az én egész életem szolgálatodra lesz szentelve.
Uram, Istenem! Meghallgattad könyörgésemet és meggyógyítottad beteg fiamat. A sír széléről visszahoztad őt, aki olyan volt már, mint egy halott. Hervadt reményeimet új életre keltéd s a kínok könnyei helyett az öröm gyöngyei ülnek most szememben. Megváltoztatád nagyon világom ábrázatát s nem azt kérem már tőled, hogy vedd el életem, hanem hogy tarts meg az én drága hős fiammal engemet!
Áldott légy hatalmas Isten szabadításodért, melyet megmutattál gyermekemen. Mert bizony nem az embereknek tudása és szeretete, hanem ezekben és ezáltal is a Te atyai jóvoltod gyógyította őt meg. Hálával telt szívem neked adom azért és mindaddig, amíg élek, hirdetem nagyságodat. Az engedelemnek lelkével járok szüntelen előtted és úgy irányítom tetteimet, hogy hálátlansággal ne vádoljon az én szívem engemet. Oltalmad szárnyai alá helyezem továbbra is fiamat, légy kegyelmes hozzá és mentsd meg a haláltól. Kezed legyen védelmezője, szárnyad legyen takarója, igéd világossága és szent Fiad Üdvözítője.
Atyám, Istenem! Benned bíztam én mindég és Te megsegítettél engemet. Reád bízom ezutánra is gyermekemet és magamat és hiszem, hogy Te megtartod az én magzatomat s nekem továbbra is őriző pásztorom leszel. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Apa vagy anya imája fogoly fiáért

Hozzád könyörgök óh én Istenem, életemnek boldog és szomorú óráiban. Kegyelmed szenteli meg örömömet és jóságos kezed törli le könnyeimet. Megtartó erődet segítségemre küldöd, ha kétkedés ostromolja hitemet és meggyógyítasz, midőn búsongó lélekkel bánatosan járom utamat.
Előtted tárom fel most is szívemnek nagy fájdalmát, melyet hadi fogságba jutott hős fiam miatt érezek. Megkímélte irgalmad a haláltól a csaták tüzében, óh cselekedj vele továbbra is így, midőn már ellenség kezébe jutott. Lágyítsd meg őrizőinek szívét, hogy hőst látva mindég gyermekemben, gonoszul ne bánjanak ővele.
Őrizd meg betegségtől s a kínszenvedések sokaságától mentsd meg őt. Erősítsed és bátorítsad lelkét, hogy tudjon szűkölködni, megpróbáltatást hordozni és várni nagy reménykedéssel a Te szabadító erőidnek eljöttét.
Könyörgök hozzád erős Isten! Tartsd meg ott a messze távolban fogolyként élő gyermekemet! Engedd meglátnia apáinak földét és engemet is, ki az ő megmaradásáért imádkozom előtted.
Óh hallgasd meg az én imádságomat és teljesítsd be mindazokat, melyeket most a meghallgattatás reményében a Jézus nevében kértem Te tőled. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor

Ima az unokáért

Szent fiad tanította Uram, hogy Te meghallgatod a hitből származott könyörgést és segítségére sietsz annak, aki reménysége kősziklájának téged tart.
Jézusom ígéretében bízva, oly sok ezerszer imádkoztam hosszúra terjedett életem ideje alatt Te hozzád és Te mindig meghallgattál engemet. A porsátor részére kenyeret adtál s lelkemnek vígasztalást, ha megáradtak a fájdalmak vizei körülötte. Hozzád imádkozom azért mostan is, midőn gyermekemnek magzata, szeretett unokám hadba vonult.
Tartsd meg őt, óh erős Isten, mert egyedül csak nálad van az erő az oltalomra. Ha te kiterjeszted őriző karjaidat felette, védve lesz ő haláltól s ellenség golyója nem éri őt sohasem. Állj azért Atyám mindég mellette, hogy testi épségben térjen meg szüleihez, a Te imádkozó gyermeked magzatához.
Uram! A te erőd mindezekre elégséges, adj részt azért ebből az én unokámnak, hogy az erős istáp legyen őmellette s reád támaszkodva szüntelen, el ne essék ő.
Hallgasd meg Uram az én könyörgésemet és mondjad nekem válaszul: beteljesítem én a te kérésedet. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztor