2010. december 21., kedd

A Szentséges Vér Litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Hogy az elvilágiasodott emberiség
szíve és értelme alapjaiban megváltozzék Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a népek között és a családokban
minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed
és a szellem uralmának útját egyengesd Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a bensőség szellemét
és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy bennünket nap mint nap
az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy Szent Fiad kedvenceit:
a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget
ismét jobban megbecsüljük és tiszteljük Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk, Uram,
drága Szent Véredért!

Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!

Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét,
hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten,
a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse,
különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban.
Ámen.


TÖRTÉNETE:
Az Istenanya különös kívánsága.

Nincsenek megjegyzések: