2010. december 21., kedd

Jézus a mi Megváltónk litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus, az Isten szentje Üdvözíts minket!
Jézus, az egyedüli Igaz Üdvözíts minket!
Jézus, az engedelmes Fiú Üdvözíts minket!
Jézus, az isteni irgalom képmása Üdvözíts minket!
Jézus, az emberek Megváltója Üdvözíts minket!
Jézus, a világ Üdvözítője Üdvözíts minket!
Jézus, a halál legyőzője Üdvözíts minket!
Jézus, az erős és győzedelmes fejedelem Üdvözíts minket!
Jézus, az Isten szolgája Üdvözíts minket!
Jézus, a fájdalmak férfia Üdvözíts minket!
Jézus, a szegények pártfogója Üdvözíts minket!
Jézus, a bűnösök barátja Üdvözíts minket!
Jézus, a mi kiengesztelődésünk Üdvözíts minket!
Jézus, a mi reményünk Üdvözíts minket!
Jézus, a mi békénk és egyetértésünk Üdvözíts minket!
Jézus, az üdvözítő Ige Üdvözíts minket!
Jézus, a bűnösök felé kinyújtott kéz Üdvözíts minket!
Jézus, a békességre vezető út Üdvözíts minket!
Jézus, a sötétséget legyőző fény Üdvözíts minket!
Jézus, a gyengék támasza Üdvözíts minket!
Jézus, a szorongatottak békessége Üdvözíts minket!
Jézus, a szenvedők enyhülése Üdvözíts minket!
Jézus, a bűnösök menedéke Üdvözíts minket!
Jézus, a megtámadottak védelme Üdvözíts minket!
Jézus, a kiközösítettek befogadója Üdvözíts minket!
Jézus, az elnyomottak igazsága Üdvözíts minket!
Jézus, a számkivetettek hazája Üdvözíts minket!
Jézus szíve, ládzsával átdöfött szív Üdvözíts minket!
Jézus szíve, kiengesztelődésünk áldozata Üdvözíts minket!
Jézus szíve, irgalom gazdagsága Üdvözíts minket!
Jézus szíve, szentség forrása Üdvözíts minket!
Jézus vére, váltságunk ára Üdvözíts minket!
Jézus vére, vétkeinkért kiontott vér Üdvözíts minket!
Jézus vére, az Újszövetség pecsétje Üdvözíts minket!
Jézus vére, italunk és megtisztulásunk Üdvözíts minket!
Jézus, az Isten Báránya Üdvözíts minket!
Jézus, Szeplőtelen Bárány Üdvözíts minket!
Jézus, Bárány és Megváltó Üdvözíts minket!
Jézus, az élet könyvének őrzője Üdvözíts minket!
Jézus, a béke városának kapuja Üdvözíts minket!
Jézus, az új teremtés zsengéje Üdvözíts minket!
Jézus, az örök Jeruzsálem világossága Üdvözíts minket!
Jézus, az élet könyvének megnyitója Üdvözíts minket!
Jézus, az Úr, akiből élő víz fakad Üdvözíts minket!
Jézus, az Úr, akiből megváltó vér folyik Üdvözíts minket!
Jézus, az Úr, aki a Szentlelket adtad Üdvözíts minket!
Jézus, az Úr, aki a mennyországot megnyitottad számunkra Üdvözíts minket!

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Uram, hallgasd meg könyörgésünket! És a mi kiáltásunk jusson eléd!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, Üdvözítőnk példát adott az alázatosságra,
amikor szent akaratodból emberi testet öltött és vállalta értünk a kereszthalált.
Segíts minket, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük,
és társai lehessünk a feltámadás dicsőségében is.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: