2010. december 21., kedd

Litánia Szűz Mária szeplőtelen fogantatásáról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Bűn nélkül fogantatott szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen és legszentebb Szűz minden szüzek fölött Könyörögj érettünk!
Az örök Atya szeplőtelen leánya Könyörögj érettünk!
Az Isten Fiának szeplőtelen anyja Könyörögj érettünk!
A Szentlélek Isten szeplőtelen jegyese Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a Szentháromság kedves választottja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az isteni bölcsesség királyi széke Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki Dávid királyi véréből származtál Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki a pokolbéli kígyó fejét megrontottad Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ki Isten ereje által az eredeti bűnt meggyőzted Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az igazság napjának hajnala Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, élő szekrény,
melyben a Megváltó drágalátos teste nyugodott Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, élet ösvénye, mely Jézushoz vezet Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ég és föld királynője Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, kegyelem eszközlője Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a mennyei Jeruzsálem ajtaja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a tisztaságos Szent József jegyese Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, ragyogó csillag, mely a világot megörvendezteti Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, a vitézkedő Anyaszentegyház győzhetetlen erőssége Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az eredeti bűn tövise nélkül kinyílt szép rózsa Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, Isten kertjének legszebb lilioma Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, hitünk gyámola Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, isteni szeretet áradozó patakja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tökéletes engedelmesség példája Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tisztaság csodateljes temploma Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, reményünk horgonya Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, angyalok fényessége Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, pátriárkák koronája Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, próféták dicsősége Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, apostolok királynéja Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, vértanúk erőssége Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, hitvallók állhatatossága Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, szüzek tisztasága Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, benned bízók öröme Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, betegek gyógyulása Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, árvák és özvegyek vigasztalása Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, bűnösök szószólója Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, tévtanítók félelme Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, az Anyaszentegyház hűséges oltalma Könyörögj érettünk!
Szeplőtelen Szűz, haldoklók vigasztalása Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk, bűn nélkül fogantatott Királyné! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Úr Isten, ki a Boldogságos Szűz szeplőtelen fogantatása által szent Fiadnak méltó lakhelyet készítettél;
kérünk téged, hogy aki szent Fiad előre látott halálánál fogva, őt minden bűntől megőrizted,
az ő esedezése által minket is tisztán engedj eljutni hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: