2010. december 21., kedd

Litánia Lisieux-i kis Szent Terézhez

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szüzek Szent Szüze Könyörögj érettünk!

Kis Szent Teréz Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a gyermek Jézus nevének viselője Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, Jézus Szívének tavaszi virága Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az Egyház szívének szeretet lángja Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, szüleid boldogsága Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, családod kis királynője Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, élő nővéreid példaképe Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a családok segítője Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, mosolyával megyógyított Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz gyermekévé fogadott Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz skapuláréval felruházott Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kit a Szent Szűz, Fia arájává fogadott Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki vágytál az Oltáriszentség után Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki az elsőáldozók dísze voltál Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, ki a szentségi Jézusnál oly sokat időztél Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, te Jézus Vérén nevelkedett bárány Könyörögj érettünk!
A Karmelita Rendért lelkesedő szent Terézke Könyörögj érettünk!
A világnak búcsút mondó szent Terézke Könyörögj érettünk!
Hivatásod felé küzdve siető szent Terézke Könyörögj érettünk!
A jámbor életre édesgető Terézke Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az ősi Kármel szűz hajtása Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a szeráfi Szent Terézia leánya Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kereszt titkának énekese Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az életszentség mesternője Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kármelita ujoncházak pártfogója Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a missziók pártfogója Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kolostorok gyöngéd gondozója Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a zárdalakók vonzó példaképe Könyörögj érettünk!
A hitterjesztésben apostolkodó Szent Teréz Könyörögj érettünk!
A papokért áldozattá lett Szent Teréz Könyörögj érettünk!
A szeretet vértanúságát elszenvedő Szent Teréz Könyörögj érettünk!
A szüzek közt tündöklő Szent Teréz Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, korunk szentje Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, mosolygós vigasztalónk Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, betegségünk csodás orvosa Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, haláltusánk békegalambja Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az életszentség útján a "kis út" megmutatója Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kisértéseinkben testvéri szabadítónk Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, kételyünkben világosságunk Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, írásaival lelkünk üdítő forrása Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a bűnök tengerén a lelkek halásza Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, a kicsinyek táborának ezüstharsonája Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, Jézus karjaira hagyatkozott gyermek Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az égnek rózsaesőt hullató szentje Könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz, az Anyaszentegyház doktora Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk kis Szent Teréz! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus, te azt modtad:
"Ha csak nem lesztek olyanok, mint a kisdedek, nem mentek be a mennyek országába."
Engedd kérünk, hogy kis Szent Teréz mélységes alázatosságát és gyermeki egyszerűségét követve,
az örök haza jutalmát elnyerjük.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Szentekről. Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: