2010. december 21., kedd

Litánia a Szentháromságról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Isten, ki egy vagy lényegedben Irgalmazz nekünk!
Isten, ki három vagy személyeidben Irgalmazz nekünk!
Atya-, Fiú- és Szentlélekisten Irgalmazz nekünk!
Atyaisten, mindenható Teremtőnk Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, édes Üdvözítőnk Irgalmazz nekünk!
Szentlélekisten, életadó Vigasztalónk Irgalmazz nekünk!
Végtelenül szent Isten Irgalmazz nekünk!
Szent, erős Isten, szent és halhatatlan Isten Irgalmazz nekünk!
Isten, kit az egek egei be nem fogadhatnak Irgalmazz nekünk!
Isten, kitől, kiben és ki által mindenek vannak Irgalmazz nekünk!
Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunk Irgalmazz nekünk!
Isten, ki vagy, voltál és leszel mindörökké Irgalmazz nekünk!
Isten, ki fölnyitod kezedet és mindent, mi él, eltöltesz áldással Irgalmazz nekünk!

Irgalmazz nekünk! Kegyelmezz nekünk, Szentháromság!
Irgalmazz nekünk! Hallgass meg minket, Szentháromság!

Minden gonosztól Ments meg minket, Szentháromság!
Minden bűntől Ments meg minket, Szentháromság!
Kevélységtől és csalárd önhittségtől Ments meg minket, Szentháromság!
Mértéktelenségtől és a földiekhez való bűnös ragaszkodástól Ments meg minket, Szentháromság!
Hitetlenségtől és babonától Ments meg minket, Szentháromság!
Szolgálatodban való lanyhaságtól Ments meg minket, Szentháromság!
Minden gondolati, szóbeli, és cselekedeti tisztátalanságtól Ments meg minket, Szentháromság!
Mérhetetlen hatalmad által Ments meg minket, Szentháromság!
Végtelen tudásod és bölcsességed által Ments meg minket, Szentháromság!
Jóságod és szereteted gazdagsága által Ments meg minket, Szentháromság!
Könyörületed és türelmed kimondhatatlan nagysága által Ments meg minket, Szentháromság!
Az ítélet napján Ments meg minket, Szentháromság!

Mi, bűnösök Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egyedül téged imádjunk, Szentháromság Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egész életünkben neked híven szolgáljunk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szentséges nevedet soha meg ne becstelenítsük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szüleink, elöljáróink és feljebbvalóink iránt
tiszteletet és engedelmességet tanúsítsunk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy se testben, se lélekben senkit meg ne károsítsunk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy senkit meg ne csaljunk és az idegen tulajdont el ne kívánjuk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szívünket minden tiltott gondolattól
és vágytól gondosan megőrizzük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy testünket semmiféle bűnös cselekedettel be ne szennyezzük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy felebarátunkat vakmerően soha meg ne ítéljük,
becsületében meg ne kisebbítsük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy téged, háromságban egy Isten, mindenekfölött
felebarátunkat, mint önmagunkat szeressük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy jóságod és nagy béketűrésed gazdagságát soha meg ne vessük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy szent gondviselésed iránt
minden szenvedéseinkben bizalommal viseltessünk Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy magunkat élő, szent és kedves áldozatként
mindig neked szenteljük Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Felséges Szentháromság Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk
1 Üdvözlégy

Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szentlélekistent! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!
Uram, hallgasd meg könyörgésemet! És kiáltásom jusson elődbe!

Könyörögjünk!
Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak,
hogy az igaz hit vallásában az örök Szentháromság dicsőségét megismerjék
s a felség hatalmában az egységet imádják:
kérünk, hogy ugyanazon hit erőssége által minden viszontagságtól
folytonosan megőriztessünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák az Atyáról, Jézus Krisztusról és a Szentlélekről.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: