2010. december 21., kedd

Litánia Szűz Mária hét fájdalmáról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Fájdalmak Anyja Könyörögj érettünk!
Anyánk, kinek lelkét tőr járta át Könyörögj érettünk!
Anyánk, ki Jézussal Egyiptomba menekültél Könyörögj érettünk!
Anyánk, ki őt három napig fájdalommal kerested Könyörögj érettünk!
Anyánk, ki vele a keresztúton fájdalommal találkoztál Könyörögj érettünk!
Anyánk, ki az ő keresztje alatt álltál Könyörögj érettünk!
Anyánk, ki őt holtan karjaidba vetted Könyörögj érettünk!
Mária, mártírok királynője Könyörögj érettünk!
Mária, szomorúak vigasztalója Könyörögj érettünk!
Mária, gyöngék segítsége Könyörögj érettünk!
Mária, csüggedők erőssége Könyörögj érettünk!
Mária, vigasztalás nélküliek világossága Könyörögj érettünk!
Mária, betegek anyja Könyörögj érettünk!
Mária, bűnösök menedéke Könyörögj érettünk!

Fiad keserű szenvedése által Könyörgéseddel ments meg minket!
Szíved emésztő aggodalma által Könyörgéseddel ments meg minket!
Szenvedésed terhe által Könyörgéseddel ments meg minket!
Szomorúságod által Könyörgéseddel ments meg minket!
Anyai részvéted által Könyörgéseddel ments meg minket!
Teljes megadásod által Könyörgéseddel ments meg minket!
Érdemteljes imádságod által Könyörgéseddel ments meg minket!
A mértéktelen szomorúságtól Könyörgéseddel ments meg minket!
A lélek gyávaságától Könyörgéseddel ments meg minket!
A türelmetlenségtől Könyörgéseddel ments meg minket!
Az ingerlékenyésgtől és elégedetlenségtől Könyörgéseddel ments meg minket!
A bosszúságtól és hitetlenségtől Könyörgéseddel ments meg minket!
A bűnbánat halogatásától Könyörgéseddel ments meg minket!

Mi bűnösök Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a hirtelen haláltól megmentsél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy megtanítsál jól meghalni Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy utolsó földi óránkban segítsél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a gonosz ellenségtől megvédjél Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szent távozást engedj nekünk Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy kieszközöld számunkra az állhatatosság kegyelmét Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy az utolsó ítéleten mellettünk állj Kérünk téged, hallgass meg minket!
Istennek Anyja Kérünk téged, hallgass meg minket!
Fájdalmakkal teljes anya Kérünk téged, hallgass meg minket!
Halálosan szomorú anya Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Légy mellettünk Szentséges Szűz Mária! Most és mindenkor és mindenütt!

Könyörögjünk!
Urunk, Jézus Krisztus, igaz Isten és igaz ember,
könyörgünk hozzád, hogy a te drága édesanyád, Mária,
kinek lelkét a te szenvedéseinek óráiban a fájdalom tőre járta át,
érettünk közbejárjon, most és halálunk órájában, a te érdemeid által, világnak Megváltója,
ki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, Isten mindörökkön-örökké.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák a Boldogságos Szent Szűz Tiszteletére.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: