2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Erzsébetről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!
Szent Ferenc, három rend alapítója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet asszony Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, szüleid öröme Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a gyermekek példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet. a leányifjúság eszménye Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a tiszta élet lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a házasélet dísze Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hű és engedelmes feleség Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a családi élet dicsősége Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet alázatos és szelíd asszony Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Isten szíve szerinti özvegy Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szegények kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a betegek szolgálója Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a szenvedő Jézus követője Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, aki száműzetésedben is Istent dicsérted Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, a ferences tökéletesség mintaképe Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Szent Ferenc ruhájának birtokosa Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, hazád büszkesége Könyörögj érettünk!
Szent Erzsébet, Szent Ferenc harmadik rendjének pártfogója Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Erzsébet! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Jóságos Isten, aki Szent Erzsébet sok jó cselekedetét és erénygyakorlatát
az örökkévalóságban gazdagon megjutalmaztad, közbenjárására add,
hogy a rosszat mindig elkerülhessük, a jót pedig szakadatlanul gyakorolhassuk,
s így veled az örök hazában együtt örvendhessünk.
Aki élsz és uralkodol mindörökké.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: