2010. december 21., kedd

Litánia Árpád-házi Szent Margit tiszteletére (2.)

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az engesztelés példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a vezeklés bajnoka Könyörögj érettünk!
Szent Margit, hazánkért elégő áldozat Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az Istennek tett fogadalom hűséges megtartója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a béke kieszközlője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az evangéliumi szegénység gyakorlója Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az alázatos szolgálat kedvelője Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a Megváltó iránti odaadás példaképe Könyörögj érettünk!
Szent Margit, az istenszeretet dicső lilioma Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a betegekben Krisztust szemlélő ápoló Könyörögj érettünk!
Szent Margit, szüntelen imádkozó liliomszál Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a haldoklók lelki támasza Könyörögj érettünk!
Szent Margit, a fájdalmakat bátran viselő szolgálólány Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kit szülei még születése előtt
Isten szolgálatára felajánlottak Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki tizenkét évesen tudatosan
Istennek szentelted életedet,
felajánlva hazánk megmentéséért Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki a királyi pompánál nagyobbra tartottad
az Istennek ajánlott életet Könyörögj érettünk!
Szent Margit, aki betegséged tizenharmadik napján, szombaton
szent örömben születtél az örök életre Könyörögj érettünk!
Szent Margit, kegyes égi pártfogónk Könyörögj érettünk!

Hogy hazánkban a viszályok elcsituljanak Kérjük közbenjárásodat!
Hogy mindig legyenek engesztelők hazánkban Kérjük közbenjárásodat!
Hogy az Istennek tett ígéretünket maradéktalanul megtartsuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a házastársak és elváltak veszekedései,
Isten kegyelmével a megbékélés felé induljanak Kérjük közbenjárásodat!
Hogy napi imáinkat soha el ne hagyjuk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a szegénységünk adott szintje ellen ne lázadjunk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a haldoklók mellett szeretettel imádkozzunk Kérjük közbenjárásodat!
Hogy a világ csábításai helyett Istenre tudjunk figyelni Kérjük közbenjárásodat!
A papi fogadalmak megtartásához Kérjük közbenjárásodat!
A szerzetesi fogadalmak megtartásához Kérjük közbenjárásodat!
Az alázatos szolgálat gyakorlásához Kérjük közbenjárásodat!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Margit! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Istenünk, kinek jóvoltából szolgálód, Szent Margit
a szűzi tisztaság ékességét a jócselekedetek érdemével egyesítette,
és önmagát engesztelő áldozatként néked ajánlotta, kérünk, segíts,
hogy a napi engesztelést minél többen fontosnak tartsuk és meg tudjuk élni.
Krisztus a mi Urunk által.
Ámen.

Nincsenek megjegyzések: