2010. december 21., kedd

Jézus, Főpapunk és áldozatunk litániája (magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen Irgalmazz nekünk!
Szentháromság Egyisten Irgalmazz nekünk!

Jézus, örök Főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, az istenség szent kenete által felavatott főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, fölséges főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, az emberekért rendelt főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, a jövendő javak főpapja Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és a lelkeknek szeretetétől lángoló főpap Irgalmazz nekünk!
Jézus, főpapunk, aki önmagadat
Istennek engesztelésül és áldozatul adtad miérettünk Irgalmazz nekünk!
Jézus, Istennek és embernek áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, kedves áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, dicső áldozat Irgalmazz nekünk!
Jézus, a békesség és kiengesztelődés áldozata Irgalmazz nekünk!
Jézus, mindörökkön élő áldozat Irgalmazz nekünk!

Légy irgalmas! Kegyelmezz nekünk Jézus!
Légy irgalmas! Hallgass meg minket Jézus!

Minden gonosztól Ments meg minket Jézus!
A szentségtörés bűnétől Ments meg minket Jézus!
A tisztátalan lelkülettől Ments meg minket Jézus!
Minden rút haszonleséstől Ments meg minket Jézus!
A világnak és pompájának szeretetétől Ments meg minket Jézus!
A szentmisén való méltatlan jelenléttől Ments meg minket Jézus!
Az Isten ügyével szemben tanúsított közömbösségtől Ments meg minket Jézus!
Örök papságod által Ments meg minket Jézus!
A te papi lelked által Ments meg minket Jézus!
Szolgálatod által, amellyel Atyádat a földön megdicsőítetted Ments meg minket Jézus!
Szent keresztáldozatod által, amelyet véred ontásával bemutattál Ments meg minket Jézus!
A szentmiseáldozat által, amelyet oltárainkon naponként megújítasz Ments meg minket Jézus!
Isteni hatalmad által, amelyet papjaidban te,
mint egyedüli és láthatatlan főpap gyakorolsz Ments meg minket Jézus!

Hogy az egész papi rendet a szent hitben megtartsd és megőrizd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a te papságod szelleme éljen papjaidban Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papok ajkai a tudományt őrizzék Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy aratásodba szégyenvallás nélküli munkásokat küldj Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szolgáidat lobogó lángokká tedd Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy szíved szerint való pásztorokat támassz Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a papságban szolgálók mind feddhetetlenek és szeplőnélküliek legyenek Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy akik az oltár szolgáit látják, bennük Jézust tisztelhessék Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy papjaid szentségben és igazságban mutassák be áldozataikat Kérünk téged, hallgass meg minket!
Főpapunk és áldozatunk Kérünk téged, hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!
Isteni Üdvözítőnk, Jézus Krisztus, aki egész megváltói művedet papjaidra bíztad, mint helyetteseidre,
felajánlom neked Szent Anyád keze által,
papjaid és papnövendékeid szent életéért a mai napon minden munkámat,
szenvedésemet, most végzett imámat (és a szentmisét).
Adj népednek valóban szentéletű papokat, akiket lángra gyújtott isteni szereteted
és csak a te nagyobb dicsőségedet és a mi lelkünk üdvét keresik.
Szűz Mária, papok Édesanyja és Királynője,
oltalmazz meg minden papot hivatásának veszedelmei között,
és az eltévelyedetteket is vezesd vissza jóságos anyai kézzel isteni Fiadhoz.
Ámen.


FORRÁS: Szerencsés Zsolt [szerk.]: Litániák különböző alkalmakra.
Budapest, Kerekes Kegytárgy Nagykereskedés, 2000.

Nincsenek megjegyzések: