2019. április 23., kedd

Csodálatos, szépséges Istenem, látni szeretnélek. Olyan sivár, egyhangú az életem, még a gyermekem, még a kertem virágainak szépségében sem tudok igazán gyönyörködni, pedig itt vannak a szemem előtt. De amíg a lelkemben sötét van, nem tudom meglátni azt, ami szép, és széppé teheti az én életemet is. Erőd, kegyelmed nélkül nem vagyok képes arra, hogy lássak, hogy lássalak. Krisztus azt ígérte, megtisztít minden bűntől. Tiszta szeretnék lenni. Boldog szeretnék lenni. Add nekem is Lelked erejét, segítségét, irányítását, hogy az ő erejével tudjam végig járni a boldogságra vezető út lépcsőfokait. Ragyogtasd fel előttem szereteted, irgalmad, jóságod atyai arcát, hogy lássalak, tisztán, ragyogóan, s boldogan merüljek el látásod örömében. Ámen /V.L./


Kegyelmes Istenem! Köszönöm a nagyszerű tanítást, mely szerint boldogabb az, aki adni akar és tud. Így köszönöm, hogy Te Jézust adtad nekünk, mi pedig hálás szívvel önmagunkat adhatjuk Neked. De köszönöm a házastársam felé megnyilvánuló valamennyi kicsinek, vagy nagynak tűnő dolgot, mellyel a boldogságát kereshetem és munkálhatom. Adj nekem ilyen örömszerző lelkületet! Ámen


Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk a feltámadás örömüzenetéért. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket a bűnben, kétségek között. Köszönjük, hogy üdvbizonyosságunk lehet. Hadd tudjunk erre Húsvét után is emlékezni, hadd járja át szívünket, hogy minden vasárnap ünnepelhessük a feltámadást és ezen örvendező életet élhessünk. Ámen


Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít! Ámen
Te vagy jelen
a sejtjeimben.
Te vagy a bennem
mélyen működő
hit és erő.
Nélküled
se távlata,
se értelme nincsen
a vágyaimnak,
a terveimnek.
De jelenlétedben
csodákat élek át:
hogy magamból Terád
feltekintsek,
s meglássam
Benned önmagam,
ahogyan Könyvedben
rólam írva van.
ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)


URam! Add, hogy Általad Neked élhessek, s erődben megújulva a rámbízottakért éljek, életem minden napján! ÁmenURam! Add, hogy amit adtál akaratod szerint használjam a jóra! Ámen
URam! Add, hogy Rád tudjak figyelni, s hogy ne tévesszem szem elől mindazt, amit ígértél a Téged szeretőknek! Ámen


Uram, csendesíts el szívem! ÁmenUram! Köszönöm, hogy Jézusban földig hajoltál e kárhozott világért, s igen, értem is. Ezért köszönöm, hogy hálából neked élhetek és keresnem kell az elveszetteket, a még nélküled élőket, hogy hozzád közel kerüljenek. Bocsásd meg, ha azt gondolom, hogy ez a lelkészek feladata. Tévedek és mindenki téved, aki így gondolja. Közös feladatunk ez. Mutass utat és adj erőt e nemes feladathoz! Ámen


Uram! Segíts kijutnom bűneim verméből! Engedd, hogy újra láthassam a Fényt,s tapasztalhassam szereteted melegét! Ámen
Uram! Vétkeim, bűneim és mulasztásaim következményei fagyossá teszik hétköznapjaimat. Szeretnék melegedni Uram, s mások szívét is felmelegíteni! Tudom, hogy ez Nélküled lehetetlen vállalkozás, ezért Hozzád menekülök... Nyomorúságomban hallgass meg engem, s engedd hogy szereteted követeként éljek! Ámen

Nincsenek megjegyzések: