2019. április 22., hétfő

Atyám, Istenem, jól tudom, nem érdemlem meg azt a méltóságot, hogy a te fiad lehessek. Annyiszor hoztam szégyent szent nevedre, annyiszor tettem keresztbe ott, ahol te munkálkodni akartál. De van egy igaz testvérem, az én megváltó Krisztusom. Ha ő testvérének fogad és magához emel, én is ott lehetek családod körében. Segíts, hogy ne legyek méltatlan gyermeked. Segíts, hogy képes legyek békességet teremteni magam körül. Adj békességet és szeretetet a családomban. Add, hogy háborgó, elkeseredett munkatársaim között az én hitem, jó kedvem, vidámságom tudja elsimítani arcuk és lelkük ráncait, s támadjon jó kedv és békesség az én szavaim nyomán. Add, hogy egyházadban is a békességet szolgálhassam. Add, hogy látszódjék meg rajtam kezed nyoma. Add, hogy boldog lehessek melletted és áradjon át rajtam az a boldogság, amit egyedül a te jelenvalóságod tud megteremteni gyermekeid közösségében. Ámen

/V.L./


Dicsőítelek Jézusom az értem ontott drága véredért, megváltásomért, kegyelmednek, szeretetednek felfoghatatlan nagyságáért! Szívem telve van Veled, köszönöm, mit értem tettél! Ámen

Istenem! Szeretnék bölcs lenni, de nem tudom hogyan... Jó lenne csak okos és hasznos döntéseket hoznom, életem mégsem erről szól. Nagy elhatározásaimat alig követték tettek, hibás döntéseim azonban bőven zúdították rám a kellemetlen következményeket... Uram, segíts meg erőtlenségemben, segíts, hogy megértselek Téged, s önmagamat és szépnek teremtett világodban magam is szereteted fényét tükrözzem! ÁmenKöszönöm Uram, hogy te tökéletesen ismersz engem. Úgy, ahogyan senki más. Mégis szeretsz és gondod van rám. Áldalak érte! Ámen


Mellém az úton
társak szegődtek.
Vagy én lettem társuk,
s követtem őket?
Vagy egyszerre vágtunk
neki az útnak,
s hagytuk ott magunk
mögött a múltat?
Emlékszem, hogy volt,
de nem nézek hátra,
hisz amiatt lettünk
egymásnak társa,
mert téged, és őt is,
mint engem, egyszer
néven szólított
az áldott Mester.
S szavára tárult
fel az új élet.
Dicsőség legyen
a menny Istenének!
ÁMEN
(Hajdú Zoltán Levente)Mennyei Édesatyám!


Áldalak és magasztallak a naponta megtapasztalható szeretetedért. Azért a szeretetért, amivel nap, mint nap lehajolsz hozzám. Azért a szeretetért, hogy Jézus Krisztust adtad nekem is, értem is helyettes áldozatul. Hálás szívvel mondok köszönetet az új életemben eltöltött 15 évért, és azért is, hogy Te ma is munkálod a szabadítást - és másokat is megszabadítasz - a megkötözöttségeikből. Köszönöm a kegyelmet. Köszönöm a vezetésedet. Köszönöm, hogy veled élhetek. Óh, Uram add, hogy mindig engedelmes gyermeked lehessek, a Te dicsőségedre. Ámen
Uram! Add, hogy melletted állhassak, Téged követhesselek életem minden napján! Hála és köszönet Neked mindenért! Ámen
Uram! Bűnös vagyok, és ez naponta előjön belőlem. Aki leginkább tudója ennek, az utánad a házastársam, akit egyébként nem mellékesen nagyon szeretek. Tudom, hogy bocsánatot kérni nem gyengeség. Szoktam is. Add, hogy ha naponta kell, akkor naponta tegyem meg. Nem leszek sem kisebb, sem kevesebb ettől. Sőt, erősíti a kapcsolatunkat. Ámen
URam! Köszönöm, hogy az élet részese lehetek! Add, hogy ezért mindig hálás tudjak lenni! ÁmenUram! Köszönöm Neked életemet, s köszönöm hogy gondot viselsz rólam minden pillanatban! Adj nekem bölcsességet, hogy úgy döntsek életem dolgaiban, hogy az necsak hasznos, de üdvös is legyen! Ámen

Nincsenek megjegyzések: