2019. április 20., szombat

Istenem, szomorúan veszem észre, én középen állok. Néha belelendülök egy jó cél szolgálatába, aztán ha rám nehezedik annak keresztje, megtorpanok, s megpróbálom magamat menteni a gondoktól, a más bajaitól. Pedig ismerem az üzenetet: Ne sántikáljatok kétfelé. Így sántikálva nem jutok messze. Segíts, Uram, hogy sántikálás közben ne veszítsem el életem értelmét és jutalmát, hogy nálad nyerhessem meg Krisztus ajándékát, az örök életet. Mutasd meg világosan azt a célt, azt a feladatot, amire éppen engem rendeltél és lendíts bele a munkába, a kereszthordozásba, hogy ki ne essem belőle, hogy boldogan vigyem szolgálatod keresztjét, hogy ne is kívánjam azt ledobni. És ha nehéz, Szentlelked adjon erőt a hordozására. Ámen

/V.L./


Szeretett Uram, Jézus!
Mint ma élő gyermeked, mert annak vallom magam és boldog vagyok, minden bűnösségem, gyengeségem, bukásom, és botlásaim ellenére is.
Olyan boldogság van és öröm a szívemben, hogy  már egészen másként láthatom, mint megváltott gyermeked az élet nehezeit, próbáit, fájdalmait, mert a Krisztusban lévő  gyermekeid élhetik és  tapasztalhatják a Te közbenjárásodat,  velünk való törődésedet nap, mint nap.
Milyen igaz, hogy sok fájdalom bántja a bűnöst, de akik Jézusban bíznak, azoknak lelkük megnyugszik.
Nehezen vállaljuk, és főleg tudatosan azokat a próbákat, amik érnek, amikbe beleviszel, vagy amibe önfejűen belemegyünk és engeded, hogy kipróbálttá tegyen bennünket, de csak aki mindvégig megáll, az Üdvözül! Te pedig nem olyan főpap vagy akinek ne esne meg a szíve a bűnös emberen, hiszen őket jöttél megváltani, értünk szenvedted el a golgotai áldozatot.
Könyörögve kérlek, ne legyen ma  sem hiába ez a drága áldozat egyetlen egy ember életére vonatkozóan sem.
Elevenítsd meg a halott lelkeket, ébreszd fel a vágyat és gyújts tűzet a Szentlelked által, hogy gerjedjen a lélek az Örök élet iránti vágyban.
Köszönöm azokat, akiket adtál szolgálóknak különböző helyekre, különböző lelki ajándékkal megáldva, hogy Téged imádva  a Te munkádban dolgozva, Tőled megáldva hirdessék az elevenítő igét, és gondozzák a reájuk bízott lelkeket. Éberek legyenek, hogy a gonosz meg ne csalja a lelküket.
Adj mindnyájunknak felelős lelket egymás iránt és egymás segítésében.
Uram munkálkodj Bennünk, és elevenítsd meg  a buzgóságot, a vágyat és az odaszánást a munkádban, akár vetés, akár öntözés, akár aratásban használsz minket.
Kérlek a szüntelen imádság és a Téged való imádás dicsőítsen ma és mindörökké. Ámen. (Trezsimama)


Úr Jézus! Az életemet változtattad meg haláloddal és feltámadásommal. Köszönöm Neked, hogy Veled járhatom életem útját hirdetve a Benned található örömöt! Ámen


Uram, én is tagja vagyok szeretett népednek, én is kérem ajándékaidat. Én sem vagyok különb, mint a próféta által dorgált régi nép, magam is részese voltam és vagyok népem bűneinek, hűtlenségének. De szeretlek téged, Uram, és tudom, hogy néped tagjaként te is szeretsz engem. Kérlek, ez a szeretet tisztítson meg engem is. Ha te akarod, megtisztíthatsz, ahogy a leprás kérte Jézustól. Ha te akarod, ha te segítesz, méltó tagja tudok lenni Krisztus jegyesének, az anyaszentegyháznak. Ha te adsz erőt, hűséggel fogok helytállni melletted. De magamban nem merek bízni, csak akkor, ha ajándékaiddal te állsz mellettem. Ámen

/V.L./

Uram! Felfoghatatlan világodból engedd megismernem a lényegest! Add, hogy szerethessek a Tőled kapott tálentumaimmal, túlcsorduló mértékkel! Ámen


Uram! Ismersz engem. Tudod, hogy még Veled is milyen változó módon kommunikálok. Nincs ez így rendjén sem a Veled, sem a házastársammal való kapcsolatomban. Te tégy engem helyre! Mutass rá gyenge pontjaimra, melyeken változtatnom kell. Ámen


URam! Megengedted, hogy megszülessek erre a világra, s tanítasz benne, hogy felelősséget vállaljak magamért, s hordozzak másokért. Add, hogy minden dolgomban megnyilvánuljon szereteted, aminek továbbadására hívtál el engem is! Ámen


Uram, olyan sokszor kilátástalannak látom a helyzetemet, az elkeseredés tölti be szívemet. Köszönöm, hogy ilyenkor szeretettel lehajolsz hozzám. Add, hogy megértsem biztató szavaid,adj tiszta látást a bűnöktől elhomályosult szememnek és adj hálát szívemben azért a kegyelemért, amit érdem nélkül rám áraszt véghetetlen szereteted. Ámen

(BM)URam! Tedd szívemet alázatossá, s lelkemet készségessé, hogy minden talentumommal, melyeket nekem adtál, szolgálhassak a Te akaratod szerint! Ámen


Urunk! Férfinek és nőnek teremtettél minket, add, hogy először emberek legyünk! Testi vágyakat is ültettél belénk, elégíts hát meg minket a Te jótetszésed szerint! Urunk, gondviselő jóságoddal testiségbe teremtettél minket, add, hogy felfedezzük: kiteljesítő lelket is adtál nékünk! Hálás szívvel ajándékoztál meg minket, adj nekünk életvezetésünkben józanságot is, hogy ne okozzunk fájdalmat másnak és önmagunknak! Ámen


Urunk! Sokszor bolyongunk céltalanul, mert azt gondoljuk Nélküled is megtalálhatjuk életünk kérdéseire a válaszokat. Kérünk Téged, vigasztalj meg minket gondviseléseddel, hogy lelkünk nyugalmat találjon! Ámen

Nincsenek megjegyzések: