2019. április 26., péntek

Jézus Krisztus, szentek reménye, híveid gondviselője, Benned bízóknak Istene! Áldott legyen szent Neved, mindenektől Istenséged! Mitőlünk is ezt érdemled. A mai nap is a mi lelkünket kártól, veszélytől testünket megtartottad életünket. Ételünket és italunkat megadtad, munkáinkat megáldottad dolgainkat. Ó, mi Istenünk! Lelkünket Neked ajánljuk testünket. Parancsoljad szent angyalaidnak, hogy azok tábort járjanak, mi mellettünk vigyázzanak! A sötétségnek fejedelme, lelkünk, testünk ellensége ne ártson Ördög serege! Bűneinkért ránk jöhet ő, lelkünket, testünket gyötrő betegségtől légy megmentő! Jézus Krisztus! Igazság napja, éjszakának is csillaga! Légy lelkünk fényes bajnoka, hogy holnap is még szent Atyáddal dicsérhessünk teljes szívvel! Ámen
(Egy idős asszonytestvérünk hétfő esti imája)Köszönöm, hogy amikor nem veszlek észre Téged, Te akkor is velem és mellettem vagy! ÁmenURam! Add, hogy ne ítéljek el senkit alaptalanul, hogy el ne ítéltessem én is! ÁmenUram! Felelős vagyok azokért, akiket rám bíztál. Köszönöm őket, de a felelősséget is, hiszen nem mindegy, hogy tiszta lelkiismerettel mondhatom, hogy Hozzád vezettem őket, vagy fájdalmasan állapíthatom meg: sajnos nem vettem eléggé komolyan a Tőled kapott megbízatást. Tudom, érzem, vannak hiányosságaim, Uram, ezeket Te pótold ki. Jézusért! Ámen


Uram, Istenem, most nem magamért, népemért imádkozom. Számodra szempillantás, számunkra nemzedékek sora, mióta magunkon érezzük sújtó kezed. Pedig nem hagytál el. A benned bízókat ezalatt is megtartottad. Népünknek is adtál lehetőséget arra, hogy hozzád térjen. Nem akar hozzád térni. Tombol a bűn, a hitetlenség. Szinte gúny tárgya lett, aki rólad bizonyságot tesz. Irgalmazz nekünk. Fordítsd újra felénk arcodat. Adj nekünk, népünknek, egyházunknak, benned bízó, jó vezetőket. Fiataljainkat tanítsd meg, hogy érteni és értékelni tudják igédet. Unják meg a céltalanságot, szolgálni tanuljanak. Engem és családomat is áldj meg hűséggel, igazsággal, hogy mi is szolgálhassuk népünk megújulását. Ámen

/V.L./Uram, Istenem! Számtalan döntés elé állítasz, s úgy szeretnék helyesen dönteni! Célokat látok, s tűzök magam elé, de a megvalósítás keskeny ösvényén gyakran eltévedek. Kérlek igéd fényével világítsd meg életemet, hogy Tőled kapott szabadságommal helyesen éljek! ÁmenUram!Uram, nem tudok igazán sírni előtted. Siránkozni naponként szoktam. Sok a baj, a gond, a betegség, a szegénység, a megaláztatás, nagyon kellene, és nagyon hiányzik a boldogság. Sokszor kértem segítségedet. Sokszor kérdeztem sírva: miért büntetsz. De mindig inkább másra néztem, nem magamba. Csak szóval kértem: legyen meg a te akaratod, de magamban inkább azt szerettem volna: legyen meg az én akaratom, s ha nem teljesült, sírtam haragomban. Igéd tükrében látom, befele kell fordítanom szemem. Magam bűneit, magam önzését, magam szeretetlenségét kell meglátnom ahhoz, hogy igazi, mély sírással bánjam meg, hogy nem tudlak lelkemből követni. Kérlek, Atyám, taníts meg úgy sírni, hogy egész életem megváltozzék. Hogy boruljak le előtted s tegyem le egész életemet a te kezedbe. Te pedig, Atyám, vedd kezedbe semmit érő életemet, s adj neki értelmet, értéket, szépséget, boldogságot, ahogy csak te adhatsz a tieidnek. Ámen
/V.L./


Uram! Szeress, hogy ne haragudjak senkire és semmire! Ámen


URam! Szereteted, igazságod győzedelmeskedjen mindenütt a világon, s az én életemben is! Ámen


Uram! Te látod hányszor bizonytalanodtam már el... Hála Neked, hogy kegyelmeddel mindig támogattál, s megerősítettél. Most sem kérek mást, mint azt, légy velem küzdelmeimben, hogy a külső békétlenség ellenére is megőrizhessem belső békémet! ÁmenUram! Te vagy az én egyetlen igazi kincsem. Köszönöm, hogy így nézhetek rád hittel. Kérlek, taníts, hogy minden másra ennek fényében tekintsek! ÁmenURam! Vidámítsd meg lelkemet, hogy derűvel nézzek a holnapba, s örömmel végezhessem mai napi feladataimat is! Ámen

Nincsenek megjegyzések: