2009. október 25., vasárnap

Szűz Mária hét örömeiről. I.

   1. ki tégedet minden szentek királynéjává tett.

   2. ki tégedet szűz-anyai koszorúval fölékesített.

   3. ki tégedet oly dicsőségben részesített, mely az egész mennyországot megörvendezteti.

   4. ki tégedet mint édes anyját a boldogult szellemek által nagyrabecsültet.

   5. ki kérésedet meg nem tagadja.

   6. kinél minden híveid részére örök életet nyersz.

   7. kinek országában örökké tartandó a te dicsőséged.

Nincsenek megjegyzések: