2009. október 25., vasárnap

JÉZUSNAK SZENT SZÍVÉRŐL rózsafüzérke. I.

E rózsafüzérke három tizedből áll és nem mondatik benne sem Mi-Atyánk, sem Üdvözlet; hanem az öreg 3 szemre mondatik ez ima: Krisztus lelke, szentelj s a t. (lásd alább), a 30 apró szemre pedig mondatik a V. és F.: Üdvözlégy Jézusnak isteni szíve s a t. (lásd

ezt is alább.)


Az Atyának, és Fiúnak s a t.


Krisztus lelke, szentelj meg engem,

Krisztus vére, erősíts meg engem,

Krisztus oldalából folyó vér, tisztíts meg engem

Édes Jézusom, hallgass meg engem,

A te szent sebeidbe rejts el engem,

Tőled elszakadni ne hagyj engem,

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,

Halálom óráján fogadj be engem,

Boldogságodban részesíts engem,

Hogy a szentekkel téged örökké

Dicsérhesselek. Amen.


V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.

V. 10-szer: Üdvözlégy Jézusnak isteni szent szíve, tele vagy malaszttal, egy veled a Fiú Isten ; áldott vagy te minden szívek között és áldott a benne égő szeretetnek tüze.

F. Szentséges szűz Mária! az isteni szívnek édes anyja, könyörögj érettünk, hogy a szeretet által mi is őbenne éljünk és haljunk. Amen.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.


M á s o d i k t i z e d.


Krisztus lelke, szentelj meg engem s a t.


V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.

V. 10-szer: Üdvözlégy Jézusnak s a t.

F. Szentséges szűz Mária! az isteni s a t.

V. Dicsőség az Atyának s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.


H a r m a d i k t i z e d.


Krisztus lelke, szentelj meg engem s a t.


V. Dicsőség az Atyának s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.

V. 10-szer: Üdvözlégy Jézusnak s a t.

F. Szentséges szűz Mária! az isteni s a t.

V. Dicsőség az Atyának s a t.

F. Miképpen vala kezdetben s a t.


V. Áldassék Jézus szíve

F. most és mindörökké.


K ö n y ö r ö g j ü n k.


Én édes Istenem! engedd, hogy Jézus isteni szent szívének tiszteletére végezvén ájtatosságomat, ugyanezen szent szívnek érdeméből a mennyei boldogság örömébe eljuthassak. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Nincsenek megjegyzések: