2009. október 25., vasárnap

Rózsafüzér a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról II.

A boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen szívéről szóló rózsafüzér 3 tizedből áll. Van benne a három öreg szemre 3 Mi-Atyánk, de a 30 apró szemre nem közönséges Üdvözlet, hanem helyette az alább következő rövid imák mondatnak, azaz:


V. Üdvözlégy Máriának tiszteletre sat.

F. Alázatosan kérlek legkegyesebb sat.


Az Atyának, és Fiúnak sat.

V. Istent dicsérje és szeresse.

F. Szűz Máriának malasztal teljes szíve.

V. Uram nyisd meg az én ajkaimat.

F. És az én szájam a te dicsőségedre hirdeti szűz Mária szívének dicséretét.

V. Áldassék vég nélkül és dicsőitessék a legfölségesebb oltári-szentség.

F. És áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer: V. Üdvözlégy Máriának tiszteletre méltó szíve; te szívemnek teljes vigasztalása, áldott légy, üdvözlégy mindenkor.

F. Alázatosan kérlek, legkegyesebb szív! gyulaszszad föl beteg szívemet szent Fiadnak, Jézusnak szeretetére, hogy szerethessem őt mindörökké. Ámen.


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer V. Üdvözlégy Máriának sat. (mint fölebb)

F. Alázatosan kérlek sat. (mint fölebb)


*


V. Jézusnak, Máriának szívei

F. Tanítsatok meg, hogy tiszteljünk.

Mi Atyánk ki vagy sat. Mindennapi kenyerünket sat.

V. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

10-szer V. Üdvözlégy Máriának sat. (mint fölebb)

F. Alázatosan kérlek sat. (mint fölebb)


Befejezésül.


V. Áldassék vég nélkül és dicsőíttessék a legfölségesebb oltári-szentség.

F. És áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtlen fogantatását.


Könyörögjünk.


Örök mindenható Isten! kérünk, engedd, hogy híveid, kik a boldogságos szűz Mária szentséges nevének és oltalmának örvendünk, az ő hathatós esedezése által minden gonosztól megszabadítva e földön, egykor mennyekben az örökké tartó örömök elnyerésére érdemeseknek találtassunk. A mi Urunk Jézus Krisztus Által. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: