2009. október 25., vasárnap

RÓZSAFÜZÉR SZENT ANNA tiszteletére vagyis Szent Annának koszorúja

Ezen rózsafüzér áll 10 Mi-Atyánkból és 30 Üdvözletből. Elsőbben a teljes Szentháromság tiszteletére mondatik: Hiszekegy... utána Mi-Atyánk és 3 Üdvözlet, ismét egy Mi-Atyánk és 3 Üdvözlet mindvégig; befejezésül még egy Mi-Atyánk... Azonban nem a szokott Üdvözlet, hanem a következő mondatik mindannyiszor:

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, a te kegyelmed legyen énvelem, áldott vagy te az asszonyok között és áldott legyen Szent Anna asszony, a te édesanyád, kitől te az eredeti bűnnek makulája nélkül születtél, szép szűz Mária, és tetőled születék Jézus Krisztus, az élő Istennek szent Fia. Amen.


1. Jegyzet

Szent Anna koszorúját a fönebbi mód szerint minden kedden szokás elmondani, főképp pedig szent Anna ünnepén, július 26-dik napján.


2. Jegyzet

A fönebbi Üdvözletet szerzette IV Sixtus pápa ily szöveggel:

Üdvözlégy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, a te kegyelmed legyen énvelem, áldott vagy te az asszonyok között és áldott legyen szent Anna asszony, a te édesanyád, kitől te az eredeti bűnnek makulája nélkül születtél. Üdvözlégy szűz Mária, Istennek szent anyja, mennyország királynéja, paradicsomnak ajtaja, a világnak asszonya, te tiszta és kitűnő szűz vagy. Vétek nélkül fogantad Jézust, szülted a világ alkotóját és üdvözítőjét, kiben én nem kétségeskedem. Ments meg engem minden bűntől és imádkozzál érettem bűnösért. Amen.

Nincsenek megjegyzések: