2009. október 25., vasárnap

Sarlós Boldogasszony. (06.02.)

   1. kit Erzsébethez menvén méhedben hordoztál.

   2. ki szent Erzsébetet Szentlélekkel megtöltötte.

   3. kit szent Erzsébet méhed áldott gyümölcsének mondott.

   4. ki szent Jánost, mielőtt születnék, megszentelte.

   5. kit dicsénekeddel magasztaltál.

Nincsenek megjegyzések: