2009. október 25., vasárnap

Közönséges RÓZSAFÜZÉR a boldogságos Szűz Máriának tiszteletére.

Figyelmeztetés.

Ezen szent rózsafüzér három osztályú, úgymint: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. Ádvenit (Úrjövet) időre s egész a nagy böjtig mondatik az örvendetes; nagy böjtben a fájdalmas; húsvéttól Szentháromság-vasárnapjától pedig úrjövetig, minden vasárnapon, hétfőn, csütörtökön a dicsőséges; kedden, pénteken a fájdalmas, és szerdán, szombaton az örvendetes osztály.

Jó szándék:

Uram Jézus Krisztus! azon isteni szándékkal, mellyel te mennyei Atyádnak e földön dicséretet mondottál, felajánljuk ezen örvendetes (vagy fájdalmas vagy dicsőséges) rózsafüzért a mi bűneink bocsánatának elnyerésére. s a t.

Uram! nyisd meg ajakimat Mária dicséretére, most és mindörökké. Amen.

I. Örvendetes rózsafüzér

Hiszek egy Istenben s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk, ki vagy s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

1-ső Üdvözletbe: ki hitünket növelje.
2-dik Üdvözletbe: ki reményünket erősítse.
3-dik Üdvözletbe: ki szeretetünket ébressze.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 1-ső tizedbe "Jézus" szó után:
"kit szűzen méhedbe fogadtál"

A tíz Üdvözlet után: Tízezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent angyalok és arkangyalok, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 2-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"kit Erzsébethez menvén méhedben hordozzál"

A tíz Üdvözlet után: Húszezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent pátriárkák és próféták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 3-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"kit szűzen e világra szültél"

A tíz Üdvözlet után: Harmincezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent apostolok és evangelisták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 4-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"kit a templomban bemutattál"

A tíz Üdvözlet után: Negyvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent vértanúk és hitvallók, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 5-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"kit a templomban megtaláltál"

A tíz Üdvözlet után: Ötvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent szüzek és özvegyek, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 6-dik tizedbe minden két-két Üdvözletnél az előbbi titkok tétetnek sorjában:

"kit szűzen méhedbe fogadtál"
"kit Erzsébethez menvén méhedben hordozál"
"kit szűzen e világra szültél"
"kit a templomban bemutattál"
"kit a templomban megtaláltál"


A tíz Üdvözlet után: Százezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! Istennek minden szentei, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.


Befejező fölajánlás.

mindegyik osztálynak végén

Irgalmasságnak anyja, boldogságos szűz Mária! fogadd tőlünk ezen szent rózsafüzért, melyet mi a teljes Szentháromságnak, minden mennyei karoknak, de kiváltképpen a te tiszteletedre most elmondottunk, mutasd be a te szent Fiadnak, Krisztus Jézusnak, a keresztény katholika anyaszentegyháznak boldog megmaradásáért, az eretnekségek és tévelygések kiirtásáért, magyar hazánk felvirágzásáért, élőkért, holtakért, egészségesekért, betegekért, foglyokért és megkeseredettekért, minden velünk jótevőkért, mi magunkért bűnös szolgáid és szolgálóidért. Esedezzél, kérünk érettünk szentséges szűz anya Mária! szent Fiad Krisztus Jézus előtt, hogy mindnyájan ez élet után veled a mennyei boldogságban a választottakkal együtt vég nélkül örvendezhessünk. Amen.

Az Atyának és Szentlélek Istennek nevében. Amen.II Fájdalmas rózsafüzér

Hiszek egy Istenben s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk, ki vagy s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

1-ső Üdvözletbe: ki eszünket fölvilágosítsa.
2-dik Üdvözletbe: ki akaratunkat tökéletesítse.
3-dik Üdvözletbe: ki emlékezetünket erősítse.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 1-ső tizedbe "Jézus" szó után:
"ki érettünk vérrel verítékezett"

A tíz Üdvözlet után: Tízezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent angyalok és arkangyalok, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 2-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki érettünk megostoroztatott"

A tíz Üdvözlet után: Húszezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent pátriárkák és próféták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 3-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki érettünk tövisekkel megkoronáztatott"

A tíz Üdvözlet után: Harmincezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent apostolok és evangelisták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 4-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki érettünk a keresztet vitte"

A tíz Üdvözlet után: Negyvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent vértanúk és hitvallók, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 5-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki érettünk fölfeszíttetett"

A tíz Üdvözlet után: Ötvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent szüzek és özvegyek, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 6-dik tizedbe minden két-két Üdvözletnél az előbbi titkok tétetnek sorjában:

"ki érettünk vérrel verítékezett"
"ki érettünk megostoroztatott"
"ki érettünk tövisekkel megkoronáztatott"
"ki érettünk a keresztet vitte"
"ki érettünk fölfeszíttetett"


A tíz Üdvözlet után: Százezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! Istennek minden szentei, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Befejező fölajánlás.

mindegyik osztálynak végén

Irgalmasságnak anyja, boldogságos szűz Mária! fogadd tőlünk ezen szent rózsafüzért, melyet mi a teljes Szentháromságnak, minden mennyei karoknak, de kiváltképpen a te tiszteletedre most elmondottunk, mutasd be a te szent Fiadnak, Krisztus Jézusnak, a keresztény katholika anyaszentegyháznak boldog megmaradásáért, az eretnekségek és tévelygések kiirtásáért, magyar hazánk felvirágzásáért, élőkért, holtakért, egészségesekért, betegekért, foglyokért és megkeseredettekért, minden velünk jótevőkért, mi magunkért bűnös szolgáid és szolgálóidért. Esedezzél, kérünk érettünk szentséges szűz anya Mária! szent Fiad Krisztus Jézus előtt, hogy mindnyájan ez élet után veled a mennyei boldogságban a választottakkal együtt vég nélkül örvendezhessünk. Amen.

Az Atyának és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

III. Dicsőséges rózsafüzér

Hiszek egy Istenben s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk, ki vagy s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

1-ső Üdvözletbe: ki gondolatainkat rendezze.
2-dik Üdvözletbe: ki szavainkat kormányozza.
3-dik Üdvözletbe: ki cselekedeteinket végrehajtsa.

Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 1-ső tizedbe "Jézus" szó után:
"ki halottaiból föltámadott"

A tíz Üdvözlet után: Tízezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent angyalok és arkangyalok, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 2-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki mennyekbe fölment"

A tíz Üdvözlet után: Húszezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent pátriárkák és próféták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 3-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki nekünk a Szentlelket elküldötte"

A tíz Üdvözlet után: Harmincezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent apostolok és evangelisták, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 4-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki téged mennyekbe fölvett"

A tíz Üdvözlet után: Negyvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent vértanúk és hitvallók, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 5-dik tizedbe "Jézus" szó után:
"ki téged mennyekben megkoronázott"

A tíz Üdvözlet után: Ötvenezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! minden szent szüzek és özvegyek, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Az 6-dik tizedbe minden két-két Üdvözletnél az előbbi titkok tétetnek sorjában:

"ki halottaiból föltámadott"
"ki mennyekbe fölment"
"ki nekünk a Szentlelket elküldötte"
"ki téged mennyekbe fölvett"
"ki téged mennyekben megkoronázott"

A tíz Üdvözlet után: Százezerszer dicsérjenek, dicsőítsenek és áldjanak téged, legszentebb szűz anya, Mária! Istennek minden szentei, kikkel reméljük, hogy téged valaha látni és tisztelni fogunk az egekben.

Dicsőség az Atyának s a t.
Mi Atyánk s a t.
Dicsőség az Atyának s a t.

Befejező fölajánlás.

mindegyik osztálynak végén

Irgalmasságnak anyja, boldogságos szűz Mária! fogadd tőlünk ezen szent rózsafüzért, melyet mi a teljes Szentháromságnak, minden mennyei karoknak, de kiváltképpen a te tiszteletedre most elmondottunk, mutasd be a te szent Fiadnak, Krisztus Jézusnak, a keresztény katholika anyaszentegyháznak boldog megmaradásáért, az eretnekségek és tévelygések kiirtásáért, magyar hazánk felvirágzásáért, élőkért, holtakért, egészségesekért, betegekért, foglyokért és megkeseredettekért, minden velünk jótevőkért, mi magunkért bűnös szolgáid és szolgálóidért. Esedezzél, kérünk érettünk szentséges szűz anya Mária! szent Fiad Krisztus Jézus előtt, hogy mindnyájan ez élet után veled a mennyei boldogságban a választottakkal együtt vég nélkül örvendezhessünk. Amen.

Az Atyának és Szentlélek Istennek nevében. Amen.

I. Jegyzet.

Szent Domokos atya, a róla nevezett domokosi szerzetes rendnek alapítója, az 1206-dik év körül kezdette, a boldogságos szűz Máriától nyert kinyilatkoztatás folytán, a szent rózsafüzéri ájtatosságot, azon czélból: hogy gátat vessen az eretnek Albigensieek erőlködésének, mellyel ama korabeli népeket tévelygésbe ejteni igyekezetek. A szent férfiú hathatósan terjeszté ezen ájtatosságot, melynek csodálatos foganatát a keresztények között annyi századokon át bőven lehete tapasztalni.

XIII. Benedek pápa óhajtván, miszerint a ker. hívek a szűz Mária tiszteletének folytonos gyakorlására buzduljanak, 1726-dik évi Április 13-án kiadott "Sanctissiumus" kezdetű levélben minden Mi-Atyánkra s minden Üdvözletre 100 napi búcsút engedett azon ker. híveknek, kik töredelmes szívvel 15 tizedből álló egész rózsafüzért vagy pedig ennek 5 tizedét a rózsafüzérnek harmadrészét- elimádkozzák. És ha egész éven át mindennap elmondják e harmadrészt, az évnek azon napján, melyen gyóntak, áldoztak, teljes búcsút nyernek. Azonban a búcsúk elnyerhetésére szükséges, hogy a rózsafüzér, mely az imádságnál használtatik, domokosi szerzetes által legyen megszenteltetve, s hogy az imádkozó az elmondás közben emlékezzék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak születése, kínszenvedése és föltámadása titkairól, ugy, miként feljebb elősoroltattak. Azon tanulatlanokra nézve pedig, kik elmélkedő imára ne alkalmasak, a római sz. gyülekezet 1716. évi Aug. 12-ki levele, és XIII. Benedek pápa rendelete, mely 1727-dik évi Május hó 26-án kelt és így kezdődik: "Pretiosai" elégségesnek lenni állítják, ha ájtatosan mondják el a rózsafüzért.
Megjegyzésre méltó, miszerint azon keresztény hívek, kik bár mily országban a szent rózsafüzéri társulatba be vannak írva, a rózsafüzérnek elmondása és jóságos cselekedetek által még több más búcsúkat is nyerhetnek. Egy nyilatkozik XI. Incze pápa "Nuper pro parte" kezdetű levelében, melyet kiadott 1679-dik évei Július 31.; hasonlóképpen VII. Piusz pápa 1808-dik évi Febr. 16. "Ad augendam" kezdetű levelében.

II. Jegyzet

A szent rózsafüzéri főtársulat bucsuinak jegyzéke.

A) Teljes búcsút nyerhetsz:

1. a társulatba való beíratás napján, melyen gyóntál s áldoztál. Ezenkívül ha e napon a szentegyház üdvéért a rózsafüzért elimádkozod.

2. Minden hónapnak első vasárnapján, ha a társulati egyházban gyóntál és áldoztál. - Ezen kívül még, ha a menetben (processióban*) részt veszesz. - Továbbá, ha e vasárnapon a társulati oltárt látogatván, ott a szentséges atyának szándékára imádkozol.

3. A Domokosi rend szentjeinek ünnepein; u. m.:
Január 23. Pennaforti sz. Rajmund
Febr. 13. Rikeii sz. Katalin
Márcz 7. Áquinói sz. Tamás
Ápril 3. Szienai sz. Katalin sz. sebhelye emlékezetére.
Ápril 20. sz. Ágnes
* 29. sz. Péter
* 30 Szienai sz Katalin
Május 5. V. sz. Piusz pápa
August. 5. sz Domokos atya
* 16 sz. Jáczint
* 30 sz. Rózsa
Oktob. 10. sz. Lajos
Novemb 9. a domokosi rend minden szentjeinek emléke napján.

4. Mindazon napokon, melyeken a rózsafüzérnek valemelyik titka ünnepeltetik; úgymint: Nagykarácsonykor: Mária Jézust szűzen a világra szülte.
Vízkereszt utáni első vasárnapon: Mária Jézust a templomban megtalálta.
Gyertyaszentelő bold. Asszony napján: Mária Jézust a templomban bemutatta.
Gyümölcsoltó bold. Asszony napján: Mária Jézust szűzen méhébe fogadta.
Nagycsütörtökön és Nagypénteken: a) Jézus érettünk vérrel verítékezett b) Jézus érettünk megostoroztatott c) Jézus érettünk tövisekkel megkoronáztatott d) Jézus érettünk a keresztet vitte e) Jézus érettünk fölfeszíttetett.
Húsvét ünnepén: Jézus halottaiból föltámadott.
Május 3. u. m. kereszt-föltalálása napján: Jézsus érettünk fölfeszíttetett
Május 7. Jézus töviskoronája emléke napján: Jézus érettünk tövissel megkoronáztatott.
Áldozó-csütörtökön: Jézus mennyekbe fölment.
Pünkösd ünnepén: Jézus a Szentlelket elküldötte.
Sarlós bold. Asszony napján: Mária Jézust, Erzsébethez menvén, méhében hordozta.
Nagy-Asszony napján: Mária mennyekbe fölvétetett.
Szept. 14. kereszt fölmagasztalása napján: Jézus érettünk fölfeszíttetett.
Mindszent napján: Mária mennyekben megkoronáztatott

5. A boldogs. szűz Mária minden ünnepein- Nagy-Asszony ünnepén a társtagok, ha gyóntak és áldoztak, mindannyiszor teljes búcsút nyernek, valahányszor az ünnep előestvéjétől (vecsernyétől) kezdve, az ünnep napnyugtáig a rózsafüzéri kápolnát látogatják s ott a búcsúért imádkoznak. - Ugyan így és ennyi búcsút lehet nyerni a sz. Rózsafüzér ünnepén (Október hó 1-ső vasárnapján) vagy nyolczada bármelyik napján.

6. Kiskarácsony ünnepén. Ápril hó 3-dik vasárnapján és Kisasszonynapja utáni vasárnapon, valamint a társulati szentegyház fölszentelési évnapján.

7. Mindszent-ünnep után eső első vasárnapon teljes búcsút nyerhetni a tisztító helyen szenvedő lelkek vigasztalására. Ekkor a társulati egyházban közös áldozás történik.

8. Mindazon napokon, melyeken az egész rózsafüzért (mind a 15 táblát) azaz a rózsafüzérnek minden titkát elmondottad.

9. Midőn a haldoklók szentségeiben részesülsz és életednek utolsó órájában, ha szájjal nem is, legalább szívedben Jézus Mária neveket említed.

10. A betegek és azok, kik bármily érvényes ok által akadályozva vannak, szinte megnyerhetik minden hónap 3-dik vasárnapján és a sz. rózsafüzéri titkok ünnepein engedett búcsúkat, ha bűneiket szánván bánván, erősen fogadják, miszerint a szentségeket fölveszik és a boldogságos Szűz képe előtt a rózsafüzért elmondják.
Ő szentsége IX. Pius pápa az elődei által engedélyezett teljes és nem teljes búcsúkat nem csak megerősítette, hanem 1851-dik évi Augustus hó 2-diki rendeletében azokat megszaporította és bővítette, oly módon, hogy a társtagok a böjtnek maguk választott két péntekjén és a sz. Szűznek fő-ünnepein, valamint Húsvét napján, Áldozó-csütörtökön és Nagykarácsonykor teljes búcsút nyerhetnek, ha a szentségekben részesülnek és tetszésök szerint választott szentegyházat látogatnak.

B) Nem teljes búcsút nyerhetsz:

1. 200 napit, a mikor a domokosiak egyházában a Salve regina eléneklésénél ájtatosan jelen vagy. ( E búcsút a nem társtagok is nyerik)

2. Ha test avagy lelki irgalmasságnak cselekedetét viszesz végbe, majd 60 majd 100 napi búcsút nyersz.

3. Ha egymagad vagy másokkal együtt rózsafüzért ájtatosan imádkozol, mindannyiszor 280 évi búcsút nyersz, ámde olyan rózsafüzéreket kell használnod, melyekhez búcsúk vannak adva.

4. Ó szentsége IX. Pius pápa 10 évi és 400 napi búcsút engedett a rózsafüzér közös elimádkozására.

5. Annak, ki a rózsafüzért ájtatosan és tiszta szívvel folyvást magánál hordozza, 100 évi és 4000 napi búcsú engedtetik.

III. Jegyzet.
A búcsúnyerés föltételei

1. A társulati jegyzőkönyvbe be kell magadat íratnod és pedig oly papi személy által, kit az egész domokosi rendnek főnöke arra fölhatalmazott.
2. Az Isten kegyelmében kell lenned és hozzá meg kell gyónnod, áldoznod és a szentséges Atyának szándékára imádkoznod; a mint ez általában a teljes búcsúknál mindig megkívántatik. (A ki minden héten gyónni és áldozni szokott, annak elég, ha szándékát a nyerendő búcsú iránt nyilvánítja.)
3. Szükséges, hogy egyszer minden héten, habár három szakaszban, az egész rózsafüzért elmondjad, azaz a mellett, hogy a titkok fölött elmélkedel, az örvendetes, fájdalmas és dicsőséges osztályt elimádkoznod kell.
4. Ha magad imádkozol, a rózsafüzért kezedben tartanod és szinte ujjaiddal fűznöd kell.
5. Miért is a rózsafüzér legyen 5, 10 vagy 15 táblás és megszentelve domokosrendi vagy más pap által, kit az egész domokos-rendnek főnöke arra fölhatalmazott.
6. A nevezett teljes és nem teljes búcsúk könyörgésképen a tisztító helyben szenvedő lelkek javára is fölajánlhatók.
7. A főtársulatnak tagjai mind éltökben mind halálukban részt vesznek az egész domokosi rend mindennemű imáiban, jó cselekedeteiben, érdemeiben.


IV. Jegyzet.

A szent Brigitta-féle rózsafüzérről.

Ezen rózsafüzér a legszentebb Istenszülő szűz Máriának tiszteletére mondatik el, azon 63 évnek emlékezetére, melyeket -miként tartják- a földön élt. Tehát 6 táblából áll, s ezek mindegyikében mondatik 1 Mi-Atyánk és 10 Üdvözlet s 1 Hiszekegy. A hat tábla után még 1 Mi Atyánk s 3 Üdvözlet. E végső Mi-Atyánk a többi hattal együtt betölti a hetes számot, a boldogságos szűz Mária hét fájdalmainak és hét örömeinek emlékezetére; a három Üdvözlet pedig kiegészíti a 63 számot, azaz szűz Anyánk teljes életkorát.
Egyébiránt, miként az alábbi megemlítendőkből kitetszik, efféle rózsafüzérek lehetnek 5 vagy 15 táblásak is.
Hogy pedig minden engedett búcsút nyerni lehessen, megkívántatik, hogy ezen (közönséges 6 táblás) rózsafüzért az isteni Üdvözítőről vagy sz. Brigittáról nevezett szerzetnek zárda-elöljárója szentelje meg, vagy pedig oly pap, ki erre különösen fölhatalmazást nyert, és miután megszenteltetett, azt sem pénzért árulni sem a búcsúk megnyerhetése miatt valakinek kölcsön adni nem szabad. Így rendeli ezt XI. Kelemen pápa a fennérintett levélben, melyet XIV. Benedek pápa 1743-ik évi Febr. 9-iki iratában újra megerősít.

Arra, hogy sz. Brigitta-féle búcsút nyerni lehessen, a rózsafüzérnek háromszoros elmondása nem éppen szükséges (ámbár sokan e hiszemben vannak), mert ezen elmondás sehol megparancsolva nincsen. Hanem el kell mondani, hogy búcsút lehessen nyerni, az egész rózsafüzéért. (A ki félbeszakasztotta, az, midőn ismét folytatni akarja, a jó szándékot szükség képen magában fölújítsa). Néhány Mi-Atyánkra avagy Üdvözletre, mely a rózsafüzéren mondatok, nincs búcsú engedve, miként azt némely régi s egyébiránt jó könyvek hibásan mondják. Így nyilatkozott a római sz. gyülekezet 1833. évi Január 19-én és 1841. évi Május hó 29-én. A tíz-gyöngyű rózsafüzéri rézgyűrűkre sincs búcsú engedve. A szent gyülekezetnek érintett rendelete kívánja, miszerint a rózsafüzért elmondó szent titkok fölött elmélkedjék, kivéve azokat, kik együgyűségüknél fogva erre alkalmatlanok volnának.

A szent Brigitta-féle rózsafüzérnek búcsúi.

1. Azon keresztény katholikus, a ki sz. Brigitta rózsafüzérét végig elimádkozza, mindegyik Mi-Atyánkra 100 napi, minden Üdvözletre szinte 100 napi, és a Hiszekegyre is 100 napi búcsút nyer. X. Leo pápa 1515. Jul. 10.

2. Valaki a 15 táblás (egész) rózsafüzért elmondja, az említett 100 napokon kívül még 7 évi és 7 negyvenednyi búcsút is nyer. X. Leo pápa mint feljebb.

3. Ha többen együtt mondják el a szent Brigitta rózsafüzérét, mindegyike ugyan azon búcsúkat nyeri, melyeket nyerne, ha ki-ki külön imádkoznék. X. Leo pápa mint feljebb.

4. A ki ezen rózsafüzérnek legalább is 5 tábláját egész éven át mindennap elmondja és maga által választott napon meggyónik, áldozik és az anyaszentegyház üdvéért imádkozik, teljes búcsút nyer. XI. Kelemen pápa 1714. Szept. 22.

5. A ki minden héten csak egyszer s legalább 5 táblát elmond s szent Brigitta napján (Október hó 8-án) gyónik, áldozik, a plébániai vagy más szentegyházat látogatja s ebben az anyaszentegyház szándékára imádkozik, teljes búcsút nyer. XIV. Benedek pápa 1743. Január 15.

6. Valaki e rózsafüzért elmondani szokta, az halála óráján, miután a szentségekben részesült, ha szájjal nem tehetné is, legalább szívbeli töredelmességgel magában a legszentebb Jézus és Mária neveket segítségül hívja, teljes búcsút nyer. XIV. Benedek pápa mint feljebb.

7. Kinek az a szokása, hogy egész hónapon át a rózsafüzért mindennap elmondja és tetszése szerint választott napon a szentségekhez járulván, valamely szentegyházat látogat s ott a mi édes anyánknak, az anyaszentegyháznak üdvéért imádkozik, teljes búcsút nyer. XIV. Benedek pápa mint feljebb.

8. A ki a fenn kitett módon megszentelt rózsafüzért magánál hordozza, elkövetett bűnei miatt lelkiismeretét megvizsgálja s 3 Mi-Atyánkot, 3 Üdvözletet elmond, 20 napi búcsút nyer. XI9. V. Benedek pápa mint feljebb.

9. Valaki e rózsafüzért magánál hordozza és midőn a lélekharangot húzzák, a haldoklóért térden állva imádkozik, 40 napi búcsút nyer. XIV. Benedek pápa mint feljebb.

10. A ki e rózsafüzért magánál hordozza és ünnep- vagy hétköznapon szent misét és egyházi beszédet hallgat, vagy pedig a betegekhez vitt szentséget kíséri, avagy azt, ki rosszra vetemült, az üdvösség útjára visszavezérli, vagy pedig a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a boldogságos szűz Máriának, avagy szent Brigitta asszonynak tiszteletére bár mi jót cselekszik s ahhoz 3 Mi Atyánknak és 3 Üdvözletnek imáját is kapcsolja, 100 napi búcsút nyer. XIV. Benedek pápa mint feljebb.

11. Mindezen fölsorolt búcsúkat könyörgésképen a tisztító helyben szenvedő lelkekre is lehet alkalmazni.Nincsenek megjegyzések: