2009. október 25., vasárnap

Rózsafüzérke a boldogságos szűz Mária szeplőtlen fogantatásáról I.

IX. Piusz pápa az 1852-ik évnek Január 9-én 10 napi búcsút engedett mindazon keresztény katholikus híveknek, kik a következő rózsafüzérkét elmondják; a kik pedig egész hónapon át mindennap elmondják, azok a szokásos föltételek hónapjában egyszer teljes búcsút nyernek. Szintúgy 100 napi búcsút nyernek, a kik a dicsérő mondatot: Áldjuk a boldogságos Szűz sat. (lásd alább) ismétlik és azok is, kik a csoda-érmet megcsókolván mondják: Vétek nélkül fogantatott sat (lásd alább).A rózsafüzérke elmondása.


Az Atyának és Fiúnak sat.

V. Istenem, figyelmezz segítségemre.

F. Uram, siess segítségemre.

V. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.


Vétek nélkül fogantatott szűz Mária! könyörögj érettünk, kik hozzád menekszünk.


a) Mi Atyánk, ki vagy a menyekben sat.

Áldjuk a boldogságos szűz Máriának szent és szeplőtelen fogantatását.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


b) Mi Atyánk, ki vagy a menyekben sat.

Áldjuk a boldogságos sat.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


c) Mi Atyánk, ki vagy sat.

Áldjuk a boldogságos sat.

4 Üdvözlet s mindegyik után: Áldjuk sat.


Befejező ima.


Imádandó Szentháromság! teljes szívemből mondok neked legalázatosb hálát azon előnyért, melyet az áldott és dicsőséges anyának, a mi Nagyasszonyunk édes anyjának, szent Anna asszonynak engedtél, hogy minden anyák közül e világon egyedül ő lehet az, a ki bűn nélkül levő emberi gyermeket fogadott méhébe. Ámen.


3-szor:

V. Dicsőség az Atyának sat.

F. Miképpen vala kezdetben sat.

Nincsenek megjegyzések: