2009. október 25., vasárnap

Szűz Mária eljegyzése. (01.23.)

   1. ki neked szent Józsefet öröktől fogva jegyesednek rendelte.

   2. kinek kedvéért te is, szent József is, szűz tisztaságban éltetek.

   3. ki megtestesülése szent titkát angyala által Józsefnek kinyilatkoztatta.

   4. ki veled és szent Józseffel Egyiptomba futott és onnét vissza is jött.

   5. ki veled és szent Józseffel együtt Názárethben lakott.

Nincsenek megjegyzések: