2009. október 25., vasárnap

Rózsafüzérek a boldogságos szűz Mária különféle ÜNNEPEIRE.

Figyelmeztetés.


Vannak a boldogságos szűz Máriának kisebb, nagyobb ünnepeire alkalmazott, azaz magukból ezen ünnepekből merített szent titkok, melyek 5 vagy 7 táblás rózsafüzérek segélyével elmondatván, a közös ájtatosság emelésére és tüzetesen a boldogságos Istenszülő iránti bő tiszteletnek terjesztésére szolgálnak.

A szent titkok szokott módon Jézus szó után tétetnek az Üdvözletbe. A kezdő és befejező kis imák a XV. szám alatti közös rózsafüzérből veendők, csupán a Mária 7 fájdalmú rózsafüzérnél levén tulajdon imák a XVII. Számban, hol is nem 10 hanem 7 Üdvözlet mondatik egy-egy táblában.


Szűz Mária szeplőtlen fogantatása

December 8.


   1. ki téged öröktől fogva édes anyjának elválasztott.

   2. ki téged Ádám bűnétől megmentett.

   3. ki lelkedet azon perczben, midőn teremtetett, mennyei kegyelmekkel fölékesítette.

   4. ki téged mindvégig minden bűntől megoltalmazott.

   5. ki minket szeplőtlen fogantatásod ünnepével a mai napon megörvendeztetett.

Nincsenek megjegyzések: