2009. október 25., vasárnap

Jézus Krisztus szentséges öt sebének KORONÁJA. I.

Az Atyának, és Fiúnak, s a t.

A mi Urunk Jézus Krisztus magát megalázván, engedelmes lőn mindhalálig, és pedig a keresztnek haláláig.

Hiszek egy s a t.

A szent fő képénél mondjad:

Nézd Istenem ! én oltalmam ! nézd orczáját annak, ti általad fölkenetett.

Mi Atyánk s a t.

A 3 apró szemre mondj a szent szegek tiszteletére 3 Üdvözletet és kérj hitet, reményt és szeretetet, ily módon:

Jézus, ki hitünket növelje.

Jézus, ki reményünket erősítse.

Jézus, ki szeretetünket ébreszsze.

Ezután mond e fohászt:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.

1. A szent szív sebe képénél mondd:

Kegyes Jézus ! hallgass engem,

Szent sebedbe rejts el engem.

Mi Atyánk s a t. és 5 Üdvözlet, utána a fohász:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.

2. A bal láb sebe képénél mondd:

Kegyes Jézus ! hallgass engem,

Szent sebedbe rejts el engem.

Mi Atyánk s a t. és 5 Üdvözlet, utána a fohász:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.

3. A jobb láb sebe képénél mondd:

Kegyes Jézus ! hallgass engem,

Szent sebedbe rejts el engem.

Mi Atyánk s a t. és 5 Üdvözlet, utána a fohász:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.

4. A bal kéz sebe képénél mondd:

Kegyes Jézus ! hallgass engem,

Szent sebedbe rejts el engem.

Mi Atyánk s a t. és 5 Üdvözlet, utána a fohász:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.

5. A jobb kéz sebe képénél mondd:

Kegyes Jézus ! hallgass engem,

Szent sebedbe rejts el engem.

Mi Atyánk s a t. és 5 Üdvözlet, utána a fohász:

Szűz Anyám ! kérlek esengve,

Hathatósan vésd szívembe

Szent Fiadnak sebeit.Már most a szent szív képéhez ismét visszaérvén

mondd ez imát:Ima.Kegyes Jézusom ! nézed miként Noe galambja a bárkába, úgy tér az én lelkem hozzád;

mivel nyughelyet másutt sehol nem találhat. Fogadjad, szerelmes Jézusom, az én lelkemet

s engedd, hogy szentséges szívednek sebében bátorságosan lakjék. Amen.Jegyzet.E koronának, illetőleg rózsafüzérnek fölajánlási módját ki-ki a következőkből tanulhatja meg:

Imádkozzál oly szándékkal, hogy 1. A szent s z i v n é l

kérjed, hogy neked abban helyed legyen és Jézus

Máriát szeressed. 2. A balog l á b n á l kérj bűneid fölötti

töredelmes bánatot. 3. A jobbik l á b n á l kérj erőt

az incselkedő sátán ostromai ellen. 4. A balog k é z n é l

kérj isteni félelmet és az örök kárhozattól való szabadulást.

5. A jobbik k é z n é l pedig kérj örök üdvösséget.

Nincsenek megjegyzések: