2009. augusztus 18., kedd

5. (HH125)

Im rátaláltam az alapra, mely mindig tartja horgonyom.

Nincs is vihar, mely elszakassza e sziklától hithajóm!

Jézus ez, ki mozditlan áll, ha ég s föld semmiségbe száll.

Irgalom ez, a végnélküli, mely minden elmén túlhalad,

Kinek kiterjesztett karjai a bűnöshöz lehajolnak.

A szive vérzik érettünk, jövünk Hozzá vagy nem jövünk?

Hogy el ne kárhozzunk örökre, Isten megadta a segélyt,

Leküldte szent Fiát e földre, ki aztán ismét mennybe tért.

Evégett zörget szüntelen szivünk ajtaján erősen!

Ezen alapnál állok én meg, mig itt e földön létezem,

Ezt hirdetem s erről éneklek, ezt szólja minden érzetem.

De fent is ez lesz énekem: Ó irgalom, ó kegyelem!

Nincsenek megjegyzések: