2020. június 10., szerda

Dicsőítünk és magasztalunk Istenünk Fiadért, Jézusért, akinek értünk vállalt kereszthalála által életre gyógyítasz bennünket. Olyan jó olvasni igédben, hogy Te megsebzel, de meg is gyógyítasz, megversz, de be is kötözöl. Tőled jövő gyógyulásért könyörgünk nemzetünk számára is. Láttasd meg bűneinket, indíts alázatos bűnbánatra, hogy letehessük azokat és tudjunk Rád figyelni, a Te szavadra, hangodra, vezetésedre. Szólj hozzánk, Urunk! Ámen.


Édes Atyánk, köszönjük feltétel nélküli szeretetedet. Segíts, hogy hozzád hasonlóan szeressük egymást. Ámen.


Istenem! Hálás vagyok gyermekeimért! Tudom, hogy nem véletlenül kaptam őket. Nevelni, szeretni, irányt mutatni kell számukra. Házastársammal együtt így gondolom. Áldd meg mindennapjainkat, hogy téged engedelmesen képviselhessünk a családunkban is! Ámen


Istenem! Köszönöm, hogy szerethetek, hogy szeretnek, s hogy Te is szeretsz mindannyiunkat! Ámen


URam! Add, hogy ne tévesszem össze a lényegest a lényegtelennel, s mindig különbséget tudjak tenni cél és eszköz között! Ámen


Uram! Alázatos lélekkel vallom be, amit úgyis tudsz: kevesebbet kereslek, mint, ami szükséges. Sokszor magamban bízom, ügyességemben, fiatalságomban, tehetségemben, kapcsolataimban, pedig ezek mind mulandóak. Benned kell bíznom eleitől fogva, aki örök, változhatatlan, mindenható vagy. Segíts így berendeznem az életemet, az időmet! Ámen


Uram! Közösségre vágyom! Te látod gátlásaimat, s életem minden gondját-baját... Kérlek légy velem, segíts meg döntéseimben, hogy felfedezhessem a közösségben megnyilvánuló gondviselő szeretetedet! Ámen.

Uram! Nyílj meg nekem is, hogy találkozhassam Veled! Ámen
Uram! Olykor azt hiszem, hogy mennek a dolgok nélküled is. Vagy éppen azt gondolom, hogy tudom, mi a jó megoldás. Bocsásd meg elhamarkodott, kapkodással teljes, vagy éppen gőgömről árulkodó döntéseimet. Szeretném, ha lábam előtt Igéd lenne a mécses, ösvényem világossága. Ha így van, így lesz, akkor döntéseimből soha ki nem hagylak és neked tetsző módon fogok élni, gondolkodni és cselekedni is. Ámen

Uram! Szereteted tüzét gyújtsd meg bennem, hogy úgy tudjak élni, s szolgálni teremtett világodban, ahogyan Te engem arra kezdetektől fogva rendeltél, s ahogyan szívem mélyén magam is mindig kívántam! Ámen


URam! Taníts türelemre és jóságra, hogy Benned élve, kegyelmed által, rajtam is meg-megcsillanhasson evangéliumod jó hírének utatmutató fénye! Ámen


Uram, Te gondoskodó Isten vagy. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen

Nincsenek megjegyzések: