2020. június 13., szombat

Drága Mennyei Atyám!

Hála és köszönet van a szívemben azért a jóságos szeretetért, amit újra és újra megtapasztalhatok. Bocsásd meg, amikor kis és nagy csodákat egyszerűen természetesnek, vagy megérdemeltnek gondolok. Segíts abban, hogy életem - és minden megváltott gyermeked élete - bizonyságtétel lehessen Rólad, Jézusunk érdeméért. Ámen


Isten élő Lelke jöjj, áldva szállj le rám! Vezess mindig a Krisztus útján, és add, hogy ne hamis váradalmaim legyenek, hanem mindig a megfeszített és feltámadott Jézusra tekinthessek! Ámen


Köszönöm Igédet Uram, mely nemcsak másoknak, hanem nekem is sokat jelent! Vezess általa napról napra! Ámen
Uram! A Te nagyságod, erőd, hatalmad, kegyelmed mindennél nagyobb. Nem is értem, miért szoktam aggódni és idegeskedni. Taníts rád néznem és akkor a viharok között is látom erős karodat, mely kicsiny életemet felemeli és tudja, hogy mire van leginkább szükségem. Ámen


URam! Add, hogy szereteted által élhessek, a Tőled kapott szabadságban! Ámen
Uram! Egymás közötti távolságainkat Te hidald át szereteteddel, hogy megtaláljuk életünk értelmét és célját - hétköznapjainkban is! Ámen
URam! Kegyelmedben bizakodom, nem magamban. Segíts meg, légy velem! Ámen


Uram, neked köszönöm, hogy nemcsak nyomorúságok voltak életemben. Voltak szépségek, eredmények, örömök. Te ajándékoztad azokat nekem. Sokszor volt szép a munkám, s jó volt örülni eredményeimnek. Jó volt úgy dolgozni, hogy nem csak magamért. Jó volt örömöt szerezni társamnak, gyermekeimnek, barátaimnak. Jó volt érezni, hogy vannak, akik szeretnek és bíznak bennem. Bocsásd meg, ha néha káröröm is volt bennem, mikor láttam, hogy egyesek hogy fenik rám a fogukat, de te ott voltál és őket szégyenítetted meg, nem engem hagytál szégyenben. Tudom, mindez nem az én érdemem. Te vontál magad mellé, te adtál erőt jó munkához, te segítettél, ha jót próbáltam tenni. S én boldogan vallom, nem volt hiábavaló, hogy szerettél engem. Add, hogy ezután se legyen az. Tedd eredményessé bennem és munkámban a te erődet. Ámen

/V.L./


Uram! Olykor nagyon nehéz nekem elviselni másokat, meg magamat is... Kérlek segíts rajtam, hogy szeretni tudjam azokat is, akiket inkább kerülnék! Ámen


Uram! Sok terhet kell hordoznom, de a Te erődben bízva képes vagyok elhordozni mindent. Kérlek azért, ne büntesd makacsságomat, szeretetlenségemet és hitetlenségemet, s ne nézd azt mennyire önző vagyok! Terelgess engem magadhoz, s add, hogy vesszőcsapásaidból is megértsem akaratodat és beteljesíthessem a nekem szánt napokat a Te rendelésed szerint! Ámen.


Uram, Te gondoskodó Isten vagy. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen

Nincsenek megjegyzések: