2020. június 14., vasárnap

Édes jó Atyánk, köszönjük, hogy a te rendelésed számunkra nem a szenvedés, nem a nyomorúság, hanem a boldogság. Arra vágyunk mindannyian, mégis olyan szörnyen hiányzik egész népünk életéből. Bocsásd meg, hogy sokkal többet panaszkodunk emiatt, mint hogy bűnbánattal valljuk meg, milyen távol élünk a te rendelésedtől. Segíts, hogy panaszkodás helyett jól véssük eszünkbe és szívünkbe útmutatásodat, járjuk végig a boldogság keskeny útját. Tapasztalhattuk elégszer: ha csak egy kevéssé is megközelítettük előírt utadat, olyan jól esett, olyan hamar megéreztük a tőled jövő boldogság édes ízét. Segíts, hogy az töltse be egész életünket. És ha a körülöttünk nyomorgó világban háborúságot is kell érte szenvednünk, erőt adj, hogy megmaradjunk Krisztusnak, a boldogság egyetlen forrásának követése útján. Ámen

/V.L./


Istenem! Hálát adok Neked a testemért, az egészségemért, amire nem mindig tudtam, s tudok vigyázni. Segíts meg minden nap, hogy belássam, testem jóléte lelkem jólététől függ, s megelégedésem csak akkor lesz, ha Benned élhetek! Ámen.


Mindenható Örök Isten, ki az embert saját hasonlatosságodra teremtetted, és eleven lelket adtál neki, hogy Téged szeressen és uralkodjék teremtményeid fölött. Taníts meg úgy kutatnunk kezed műveit, hogy a Földet uralmunk alá vethessük, és hogy eszünk szolgálatodra erősödjék. Segíts Uram, hogy higgyünk abban, akit Te az örök élet tudományának hirdetésére küldtél. Kérjük Tőled mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Ámen


Tartós boldogság? Igen, erre vágyom Uram! Tudom, Te vagy a forrása, s ha engem már megtaláltál, akkor mindez az enyém. Köszönöm Neked! De imádkozom a Téged még nem ismerőkért, hogy mielőbb kapcsolatuk, közösségük lehessen Veled! ÁmenURam! Add, hogy bölcsen tudjam vezetni életemet! Ámen
URam! Add, hogy futásomat akaratod szerint bevégezhessem, s hitemet kegyelmedből megtarthassam! Ámen
URam! Add, hogy ne cseréljem fel a múlandót az örökkel! Ámen


Uram! Adj nekem értelmes szívet, hogy akaratod szerint élhessem napjaimat! Ámen


Uram, azzal a bizalommal fordulok hozzád, amely tudja: a te ígéreteid soha el nem múlnak; a te szavad soha meg nem változik! Így kérlek, hogy áldásaidat ne vond meg tőlem se, ahogyan Jákóbot is kísérted rögökkel teli útjain! Kétségeim közepette segíts, hogy szavadból, hitemből, és az általad már oly sokszor megtapasztalt csodákból merítsek! Ámen.Uram! Hányszor hiszem azt, hogy én mindent nagyon jól tudok. Na, jó, ha nem is mindent, de elég sok mindent. Aztán nagyokat csalódok önmagamban, végességemben, korlátaimban. Köszönöm, hogy arra akarsz nevelni, hogy benned bízzam és rád bízzam életem dolgait. A kicsiket éppen úgy, mint a nagyobbakat. Áldalak érte! ÁmenUram! Itt vagyok, kérlek szólj, hozzám, mert hallgatni kívánlak! Ámen


Uram, Te vagy az én Atyám! Félreteszek minden félelmet, s bizalmamat megerősítem Benned. Hozzád megyek, és te magadhoz ölelsz. Köszönöm, hogy örökbe fogadtál. Segíts, hogy megpihenjek istengyermekségem tudatában. Ámen

Nincsenek megjegyzések: