2020. június 11., csütörtök

Drága Úr Jézus Krisztus!

Bocsáss meg, hogy teret engedünk az ördögnek, és hagyjuk magunkat megfélemlíteni. Félünk az egyre magasabbra törő áraktól, félünk a holnaptól, félünk a jövőtől, félünk a betegségektől. Sorolhatnám még tovább egészen a pozíciónkig. Urunk! A szánkkal nagyon jól tudjuk, hogy TE minden napnak az URA vagy, tudjuk, hogy TE NEM VÁLTOZOL! TE tegnap, ma és mindörökké ugyanaz maradsz! Bűnként veszünk tudomást a félelmeinkről, tisztíts meg, és vedd el ezeket is tőlünk, kérünk! Add, hogy ne csak a szánkkal valljunk Téged Urunknak, hanem adjuk át Neked teljesen magunkat, mindenestől. A szívünk összhangban legyen a szánkkal és érezzük, hogy Nálad teljes biztonságban vagyunk, hiszen Te nem a félelemnek a lelkét adod, hanem a szeretetét, és a szeretet kiűzi a félelmet. ÁMEN


/Szalma Józsefné/


Teremtő Atyám! Add meg nekünk, hogy felismerjük a jót és az igazat emberekben, e világi törvényeinkben a Te Igéid szerint megvilágosodva. Ámen

(Peternics Mihály)


Uram! A veled való közösség megélése oly sokat jelent nekem. Köszönöm, hogy megszólíthatlak, rendszeresen kereshetlek. Akaratod, vezetésed fontos nekem. Ma is mutass utat számomra! Ámen
URam! Add, hogy megtaláljanak Téged mindazok, akik életüknek tartalmat, célt kívánnak és keresnek! Ámen
Uram! Hányszor sopánkodom azon, hogy kevesen járnak, járunk a templomba! Pedig nem ez a megoldás. Három dolgot én is hozzátehetek mindenképpen a gyülekezet életéhez. Imádkozom érte! Bizonyságot teszek Rólad másoknak! Családom tagjait szeretettel invitálom. Köszönöm megértett iránymutatásodat! Ámen


Uram! Köszönöm hogy küldtél mellém segítőtársat, s megajándékoztad kapcsolatunkat. Uram, áraszd ki kegyelmedet mindazokra, akik keresik önmaguk hiányzó részét, hogy közös életükkel Téged szolgálhassanak! Ámen
Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a mai nappal. Segíts, hogy ki tudjam fejezni megbecsülésemet drága barátaim és családom iránt, és biztató szavakat mondjak nekik. Jézus nevében, Ámen.


URam! Köszönjük a szerelemet, melyen keresztül megajándékozol minket. Add, hogy ne feledkezzünk meg gondviselő jóságodról akkor sem, amikor eljönnek a 'nem-szeretem' napok! Add, hogy bölcsek tudjunk lenni, amikor pezsgő életünk ritmusa alábbhagy, s végül örök rendelésed szerint szép lassan hervadásba hajlik! Ámen
Uram! Óvjál és védjjél ezután is!
Ámen.
Uram! Sokszor hibáztam, bánom. Kérlek segíts meg, hogy nevedet dícsérhessem életem minden napján! Ámen


Uram! Te látod, mennyire szűkén vagyok az időnek... Későn fekszem, s korán kelek, mégsem tudom úgy élni életemet, hogy minderre elegendő időm legyen. Kérlek Téged, segítsd meg mindennapjaimat, hogy küzdelmeimben meglássam; nemcsak földi céljaim élérést munkálom, hanem mennyei akaratodat is meg kívánom élni, embervoltom kiteljesülésére! ÁmenUram, visszapillantva szomorúan látom, hányszor választottam a halál útját, haragomban, vágyaimnak szabadságot engedve, csak a bűnös nyereségre nézve. Ne engedj a halálba! Nézd gyengeségemet, bocsásd meg bűneimet, add vissza életem eltékozolt lehetőségeit! Bűneimet bánva állok előtted. Tudom, nem kell meghalnom. Krisztus életet szerzett nekem is, csak el kell fogadnom. Adj, Uram, világos értelmet, hogy lássam meg az élet, a Tőled kapható élet szépségét, csodás lehetőségét olyan tisztán, hogy erőm legyen visszautasítani a bűn minden csábítását. Hadd lássam mindig magam előtt Krisztus szerető pillantását, amint biztat: megszereztem neked, ne dobd el, válaszd az életet! Gyenge vagyok, úgy kérlek, Te adj hozzá erőt! Ámen


/V.L./

Nincsenek megjegyzések: