2020. január 1., szerda

Istenem! Köszönöm, hogy jól ismersz engem és tudod, hogy vannak kérdések a lelkemben. Ám annyira megnyugtat, hogy neked pedig vannak válaszaid, mégpedig olyanok, melyek engem Feléd és Hozzád vezetnek. Áldd meg az új esztendőt életemben, családomban, gyülekezetemben! Szeretnélek elkötelezetten, engedelmesen szolgálni 2020. minden napján, melyet kegyelmedből megélhetek! Ámen
Teremtő Istenem! Hálás szívvel mondok köszönetet Neked, hogy megérhettem ezen új esztendőt. Kérlek, légy velem, vezess a Te utaidra, hogy azon járhassak életem további részében! Ám, ha még is aggodalmaskodnék, hitem megtorpanna, akkor térdre rogyván, fejemet meghajtván, Eléd borulván, légy hozzám kegyelmes, irgalmas és emelj fel, erősíts meg csüggedésemben! Jézus Krisztus nevében kérlek, Aki által mi is így szólíthatunk: Atyám… /Marosi Sándor/

Uram! Erőmet sokszorosítsd, időmet áldd meg! ÁmenUram Istenem én reményem, hallgass meg engem! Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe, Adj erőt mindenütt. Arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet, és gyöngeségemet. Őrizd az egyiket, gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt. Ámen
(Augustinus)


Uram, Jézus!
Szóljon ez az év, és életem valamennyi pillanata Rólad. Szeretnék engedelmes tanítványod lenni, aki nem kételkedik, hanem bízik Benned. Mindig, mindenkor. Ámen


Uram! Tedd fülemet hallóvá, s szememet látóvá, hogy mindenben felismerhessem a Tehozzád térítő szándékodat! ÁmenUram! Új év kezdődik életemben, Neked legyen hála érte! Szeretném idén is Rád bízni magam és szeretteimet. Áldd meg kérlek életemet, családomat, gyülekezetemet, munkámat, településemet, nemzetünket! A boldog jövő azon múlik, hogy Téged és akaratodat keressük-e, szeretném, ha napról napra így lenne ez életemben és ebből a körülöttem élők is erőt meríthetnének. Jézus nevében kérlek, hallgass meg! Ámen


„Urunk, Istenünk, arra kérünk Téged ezen a mai napon, légy irgalmas nemzetünkhöz. Megvalljuk Előtted, elfordultunk Tőled, ami polgáraink egy részére is jellemző. Gyakran csak azért, vagy talán már azért sem éreztük magunkat felelősnek, ami szűk környezetünket vagy csak a magunk életét érinti. Bocsásd meg Urunk önzésünket, s azt, hogy nem töltöttük be azt a megbízatást, amit nekünk adtál a föld gondozására, őrzésére... Urunk, emlékezzél meg imáinkról, amikor vezetőinkért emeljük fel szavunkat, formáld vezetőinket úgy, hogy ők oltalmazhassák az élet kultúráját, s ne a halált szolgálják, és megőrizzék az igazságosságot és a szabadságot hazánkban. Ajándékozz nekünk olyan vezetőket, akik a javunkat munkálják és a keresztyének javát is... Kérünk, oltalmazd katonáinkat itthon és külföldön is, kiváltképpen az új esztendőben, hogy eredményesen védelmezhessék szabadságunkat és békénket, szerte a világon...Urunk, taníts minket arra, hogy Téged tegyünk az első helyre minden dolgunkban. Taníts minket alázatra, meg engedelmességre Irántad, s arra, hogy Veled járhassunk életünk minden útján. Kérünk Urunk, hogy az új esztendőben még jobban látszódjék meg Fiad arca rajtunk, magatartásunkon, hitünkön...A mi hazánkért azt kérjük Tőled Urunk, hogy ajándékozz nemzetünknek és vezetőinek az új esztendőben is bölcsességet és olyan vezetést, amelyben Téged követhetünk. A Te csodálatos nevedben kérünk Téged ezért, Urunk. Ámen"


(Az újévi amerikai ima részlete)

Nincsenek megjegyzések: