2019. január 3., csütörtök

Bűnbánó gyermekedként nézek magamba! A bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Erre építek! Ámen


Drága Istenünk, segíts, hogy minden cselekedetünkben Jézus Krisztushoz legyünk hasonlóak. Bocsásd meg, amikor nem gyermekeidhez méltóan élünk. Ámen


Istenem! Add, hogy ne csak nézzem ezt a világot tétlenül, de lelki szememmel meglássam benne azokat a pillanatokat, amikor munkatársul akarsz elhívni engemet is. Adj nekem egyre több készséget a jóra, hogy harmóniába kerülhessek teremtettségbeli rendeddel, s boldogan élhessek Általad másokért! Ámen


Köszönöm a bűneim bocsánatát Uram! Persze tudom, ennek előfeltétele, hogy bocsánatot tudjak kérni Tőled, de embertársaimtól is, ha megbántottam őket. Milyen nehéz feladat ez olykor. Adj erőt ehhez is napról napra és a győzedelmes keresztyén élethez is, melynek része bűneim meglátása, megvallása és a bűnbocsánat elfogadása is. Ámen

Mennyei Atyám! Te elküldted egyszülött Fiadat, hogy példává legyen előttünk és tanítson bennünket. Bizony, olyan sokszor megfeledkezünk erről, mert a magunk útját akarjuk járni. Bizony olyan sokszor fordítunk hátat Neked és ezért nem láthatunk Téged. Nyisd meg szemünket, hogy lássunk, fülünket, hogy halljunk, szívünket, hogy befogadjunk Téged! Kérlek, nevelj minket, mert a Te vessződ és botod megvigasztal bennünket! /Marosi Sándor/

Mennyei Édes Atyám!

Köszönöm neked, hogy a karácsony csodáját én is megérthettem, és élhetek általa. Hálás a szívem azért, hogy mindenünk megvan, hogy nincsenek napi megélhetési gondjaink, hogy mindennap van meleg étel az asztalunkon. Köszönöm, hogy egész évben gondod volt reánk, és nemcsak a testi, hanem a lelki szükségleteinkre is. köszönöm, hogy tudhatom, érthetem, és hihetem szavadat, miszerint: nem hagylak el, nem maradok el tőled. Ámen


URam! Add, hogy, amit kaptam Tőled, bölcsen bánjak vele! ÁmenURam! Add, hogy félelmedben telhessenek napjaim, s tiszteletedből erőt nyerjek, hogy formálódhassam akaratod szerint! Ámen
Uram! Add nekem a lét titkának megértését csak annyira, hogy időnként szárnyalhassak Veled, s megtapasztaljam a bűn gravitációjára mosolygó szabadság szárnyalását! Ámen


Uram, hadd legyek az,
aki voltam Veled.
És hadd maradjon el,
amit nélküled akartam, vártam.

Taníts szeretni, bízni,
hogy lássalak Téged akkor is,
ha közéd és közém
a mindennapok falakat építenének.

Köszönöm, Uram,
hogy jóságod szerint
annyiszor tapasztaltam
jelenlétedet!

Add, kérlek, hogy az év,
ami most kezdődik el,
Veled
a Tiéd legyen!
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/URam! Sokszor elégedetlenkedem sorsommal, s méltatlankodom életem alakulása miatt. Add, hogy Benned nyugalmat találjak, s bizonyságot tudjak tenni szeretetedről! Ámen


Urunk! Látod botlásainkat, engedetlenségeinket, s látod azt is, hogy figyelmeztetésed ellenére zsákutcákba szaladtunk, mert hittünk a csillogásnak. Kérünk fordítsd életünket Magadhoz, hogy gondviselő szereteted életünk formálója legyen! Ámen

Nincsenek megjegyzések: