2020. január 4., szombat

Hálás szívvel köszönöm meg jó Atyám nagy kegyelmedet es szeretetedet, melyet a karácsonyi ünnepléskor és a mai napon is megtapasztaltam. Ó, nyisd meg máskor is szíveinket, hogy gyönyörködhessünk, és jóleső hálaadással köszönjük meg minden helyzetben ezt a kimondhatatlan érzést. Könyörgök a gyülekezetünk minden tagjáért, hogy a karácsonyi fény minden nap ott világítson életükön. Ámen
(L.M.)


Kegyelmes Istenünk!
Együtt köszönjük meg Neked,
hogy Te ma is megszólító Úr vagy.

Köszönjük Neked, hogy a Te szavad
most a mi közös ajándékunk lehet,
amit Tőled várhatunk, amit Tőled kapunk.

Tudjuk, hogy te mindegyikünkhöz szólsz,
mert egyen-egyenként, személyes életünkkel is,
és együtt, egy családként is
a Tieid, Tehozzád tartozó ember-gyermekeid vagyunk.

Add, hogy szavaid megszólító üzenete
így erősítse egyéni hitünket
és a Veled megtalált élő közösségünket.

Ámen


/Hajdú Zoltán Levente/


Köszönöm Atyám, hogy a jelenem és a jövőm is a Te kezedben van. ott van jó helyen és ez megnyugtat engem. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm a gyermekeimet, kiket azért adtál, hogy felelősségteljesen neveljem, tereljem őket. Add, hogy átérezzem: egyetlen perc sem hiábavaló, amit velük együtt töltök el! Ámen

Ó, Uram!  Milyen sokszor vétek ellened.  Milyen sokszor nem figyelek Rád.  Milyen sokszor teszem azt, amit nem is akarok, hanem teszi azt a bennem lakozó bűn. Milyen sokszor tagadlak meg Téged. De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma „csak” háromszor tagadtalak meg. Bocsáss meg nekem!  De jó is lenne, ha este úgy adhatnék számot Neked, hogy ma, már egyszer sem tagadtalak meg Téged, őrizz meg!  / M. S. /

Uram! Adj nekem látó szemeket, hálás szívet, hogy megtapasztalt gondviselésedet hálával viszonozzam embertársaim felé, s kegyelmed által jobbulhasson ez az embervilág - még rajtam keresztül is! Ámen
Uram! Áldásoddal kísérj a mai napon is engem, vigyázz reám, s szeretteimre - közelben és távolban! Ámen


URam! Hála legyen Neked minden élőért, s hálatelt szívvel magasztallak, hogy létrehívtál engem is! Add, hogy minél többször meglássam csodáidat, s minél jobban szeretni tudjak - amíg tehetem! ÁmenUram! Sokszor nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy hogyan beszélek valakivel, hogy észreveszek-e egy szomorú szívű embert a környezetemben. Rohanok át az életen, az élet pedig elfut mellettem, de nem kellene, hogy így legyen. Szeretnék a Te nevedben szólni és cselekedni, mert ez felelősséget jelent, de egyben áldások sokaságát is! Ámen


URam! Tisztaságod és igazságod harmatjával öntözd meg az emberszíveket, hogy ne magukat istenítsék, hanem Téged dicsőítsenek - szóval és cselekedettel! Ámen


Urunk! Te látod mennyire elfordultunk Tőled, s semmibe vettük teremtő akaratodat... Esztelen rombolásunkat csodálatos világodban állítsd meg, hogy végre vigyázzunk mindarra, amit felemelkedésünkre nekünk adtál, természetben és emberi kapcsolatainkban egyaránt! Ámen

Nincsenek megjegyzések: