2019. december 30., hétfő

Istenem, köszönöm türelmedet és örökké tartó szeretetedet. Segíts, hogy szívemmel és elmémmel csak rád figyeljek. Ámen
(T.M.)Istenem! Köszönöm örökkévaló kincseidet! Ezeket óhajtom gyűjteni, de tudom, csak veled sikerülhet. Ámen


Istenem! Te látod véges elménk izgatott kérdéseit a végtelenről, s jól tudod, hogy válaszaidat oly sokszor meg sem értjük. Kérünk Téged légy kegyelmes hozzánk, s add nekünk minden értelmet felülmúló békességedet, hogy szeretni tudjunk! Ámen


Tiszta gondolatokat adj nekem Uram! Áldásodat add nekem, hogy élhessek törvényeid szerint! Ámen
URam! Adj nekem tiszta szívet, s igéd világosságát, hogy úgy éljek, s azt tegyem, ami mindannyiunk javát és üdvösségét szolgálja! ÁmenUram, ahogy egyre idősebb leszek, azt hiszem, azt szeretném, ha inkább meggondoltnak ismernének, mint tehetségesnek; inkább szeretetteljesnek, mint villám észjárásúnak, inkább kedvesnek, mint erősnek, jó hallgatónak inkább, mint jó szónoknak, elérhetőnek inkább, mint keményen dolgozónak, áldozatkésznek inkább, mint sikeresnek, megbízhatónak inkább, mint híresnek, elégedettnek inkább, mint mindig valamit hajszolónak, önuralmat gyakorlónak inkább, mint izgalmasnak, nagylelkűnek inkább, mint gazdagnak, együtt érzőnek inkább, mint szakavatottnak. ÁmenUram! Életem megoldatlan kérdéseit eléd viszem... Szabadíts meg gyötrelmeimtől, hogy derűsen élhessem mindennapjaimat!
Ámen

Uram, gyengeségeimben
Te erősítesz,
amikor tapasztalom,
hogy másokon még én is
segíteni tudok.

Uram, kétségeimben
Te bátorítasz,
amikor tapasztalom,
hogy másokat még én is
bátoríthatok.

Uram, kérlek, engedd
ezzel a bátorsággal hinnem,
hogy a Te erőd bennem
és rajtam keresztül is
erőtlenség által ér célhoz.
Ámen

/Hajdú Zoltán Levente/

Uram! Számtalan helyzetben kinyilvánítottad gondviselő szeretetedet, hálás is vagyok érte. Azért adj nekem türelmet mások és önmagam elviseléséhez és adj nekem készséget a jóra, s erőt mások és a magam terheinek elhordozására! Ajándékozz meg engem, s minden szerettemet a Te mindent felülmúló békességeddel, hogy ne tiltakozzam, hanem belesimuljak életemmel teremtői akaratodba! Ámen


Uram! Tudom, hogy Téged szolgállak, amikor mások felé vagyok szolgálatkész. Te példát adtál nekem a hitből fakadó életre és a másokért való létre, add, hogy merjem feláldozni önmagam a szolgálat oltárán! Ámen


Urunk, adj nekünk a Te szíved szerint való lelket, hogy gyönyörködjünk a Te akaratodban, ó, mi Istenünk, és legyen a Te törvényed szívünk tábláira vésett parancsolat! Adj nekünk bátorságot és elszántságot kötelességeink teljesítésére, és a Te szolgálatodban magát készségesen felemésztő szívet, hogy földi vándorlásunkból hátralevő rövid napjaink alatt megcselekedjünk minden jót, amit csak meg cselekedhetünk! Alázatosan kérjük ezt Tőled egyszülött Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen
(John Tillotson)

Nincsenek megjegyzések: