2018. december 7., péntek

Istenem! Köszönöm, hogy megszabadítottál, s naponta megszabadítasz! ÁmenIstenem! Rólad tanúskodni az egyik legnagyobb kiváltság. Bocsáss meg nekem, hogy gyakran megfeledkezem erről, és hallgatok, amikor bizonyságot kellene tennem a Hozzád való tartozásomról. E nélkül kevesebb emberhez jut el a Te szent akaratod, a mindenkinek szóló üdvözítő kegyelem jó híre! Éleszd fel bennem a tanúságtétel bátorságát, hogy ne gyáva katonája legyek Krisztusnak! ÁmenJézusom, drága Megváltóm! A Te terved a legjobb rám nézve is, ezért én azt óhajtom követni, nem a saját elgondolásaimat, hanem azt, ami Tőled van. Ámen


Mennyei Atyám!

Köszönöm, hogy mindenkit szeretsz! Nem veted el azokat, akik Hozzád könyörögnek. Mindenek felett ÚR vagy, és Neked semmi sem lehetetlen. Kérlek Uram, hogy áldd meg mindazokat akik, olvassák a Napi Igét, és kérlek, szólítsd meg őket egyen egyenként csendességükben, beszélj a szívükre. Add kérlek, hogy mindig Benned bízzunk! Ámen

(Rodák Kinga)


Uram! Add nekünk békédet szíveinkbe, hogy a világ békétlensége láttán is megmaradjon bennünk a Tőled kapott hitünk, reménységünk és szeretetünk! ÁmenUram! Ahhoz, hogy Téged hívjalak, nem kell okos-telefon, skype vagy egyéb modern eszköz, csak imádkoznom kell. Csak??? Megteszem én ezt naponta? Szakítok rá időt, vagy túl sok a dolgom? Ezt Te mind tudod. Lassítanom kell, hogy a Veled való kapcsolatom minősége ne szenvedjen csorbát. Sőt, ez minden egyéb részletére is hat az életemnek. Bocsáss meg, ha megfeledkezem rólad… Ámen


Uram! Csodálatosnak teremtetted meg ezt a világot! Szép és bámulatos is lenne, ha nem rontottuk volna meg ostobábnál ostobább döntéseinkkel... Uram, könyörül rajtunk, s ne engedd, hogy leromboljuk azt, amit Te építettél! Őrizz meg minket a kísértésektől, s távolíts el belőlünk minden gonosz indulatot, hogy békében és örömben élhessünk az egész világgal! ÁmenUram! Dicsőítelek Téged, mert méltó vagy rá! Áldom neved, míg élek, mert méltó vagy rá! Leborulok előtted, mert méltó vagy rá. Köszönöm, hogy gyermeked lehetek, noha egyáltalán nem vagyok rá méltó, Jézusért mégis megváltottad lehetek. Köszönöm Neked! Ámen
URam! Kegyelmed által adj nekem hiteles életet, hogy ne legyek felebarátaimnak, enyéimnek, szeretteimnek teher, hanem sorsuk hordozásban segítség! Ámen


Uram! Köszönöm azt a gyülekezetet, melynek én is tagja vagyok. Sok gyarlóság, esendőség van benne, már csak miattam is. De köszönöm, hogy van néped településünkön. Könyörgöm Uram közösségünk vezetőiért, a presbitérium minden tagjáért! Adj nekik odaszánt életet, hogy Téged senki és semmi meg ne előzzön életükben! Segíts nekik példát mutatni: templomba járásból, áldozathozatalból, szeretetből, hitből! Ámen


URam! Néha elfáradok, Te jól tudod ezt. Kérlek újítsd meg erőmet, hogy Veled együtt elérjem a célt! Ámen


URam! Tudom, hogy nem kellene, de olykor még is aggódom... Kérlek, vedd el tőlem félelmeimet, hogy szívemet megüresíthessem a Veled való közösségre, s felszabadultan tudjak naponta hálát adni gondviselő jóságodért! Ámen

Nincsenek megjegyzések: